Kif kienet tara d-dinja nannti

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Diċembru 2016, ir-riċerkatur Ġużi Gatt se jagħmel taħdita dwar “Il-Viżjoni tad-Dinja li kellhom in-Nies ta’ Dari, Ossija, Kif kienet tara d-dinja nannti, Alla jaħfrilha,” fil-bini ċentrali tal-Librerija tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq fis-6.00pm. Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b’xejn.

Din hija l-ħames taħdita organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti bħala parti mill-proġett ta’ riċerka dwar It-Tradizzjoni Orali. L-ewwel erba’ taħditiet saru mill-Prof. Mourad Yelles mill-Inalco, f’Pariġi, minn Yanika Schembri Fava, Dr Toni Sant, u Marlene Mifsud Chircop. Il-Klabb Kotba Maltin qed jagħti voucher ta’ kotba lill-kelliema kollha f’din is-sensiela ta’ taħditiet.

Il-Kelliem
Ġużi Gatt huwa s-segretarju ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor, u l-editur ta’ L-Imnara, li hu l-perjodiku ta’ kull sena li toħroġ l-Ghaqda. Ippubblika ż-żewġ volumi li jġibu l-isem Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni, l-Ewwel u t-Tieni Ktieb. Irriċerka dwar l-istrumenti mużikali tradizzjonali Maltin u għen fir-rikostruzzjoni tagħhom. Qaleb ukoll diversi drammi għall-Malti, imma l-ikbar interess tiegħu hu fl-istorja medjevali ta’ pajjiżna, u l-folklor.

Katarin-Gejtu.jpg

It-Taħdita
Kull wieħed minna għandu l-mod tiegħu ta’ kif iħares lejn il-ħajja, il-mod ta’ kif jagħmel sens mid-dinja ta’ madwaru. Mhumiex wieħed jew tnejn dawk l-għorrief li jsostnu li l-lingwa li titkellem, u t-tagħlim li titrabba fih, jikkundizzjonawlek il-mod ta’ kif tara u tifhem id-dinja ta’ madwarek, ta’ kif tfassal l-imġiba tiegħek, u l-mod ta’ kif iżżomm sabrek fix-xkiel li ssib ruħek fih tul ħajtek. X’kienet il-viżjoni tad-dinja ta’ niesna ta’ dari? Diffiċli biex tidħol f’moħħ dak li jkun, imma Ġużi Gatt se jipprova jiddeskrivi l-istampi tal-ħajja li kellha f’moħħha nanntu, Alla jaħfrilha, u jfisser kif kienet tara d-dinja, dejjem skont dak li kienet tgħid.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s