Minn fuq l-Ispalla: It-Taqbil fil-Festi

Nhar is-Sibt 5 ta’ Diċembru 2020, fis-7:00pm, fuq ZOOM:  https://universityofmalta.zoom.us/j/95642390254, Dr Alex Vella Gregory, Yanika Schembri Fava, Jake Debattista u Marita Cassar se jagħtu taħdita dwar it-taqbiliet tal-festi li ġabru permezz tal-proġett Il-Kelma fil-Komunità: Minn Fuq l-Ispalla.
Hekk kif il-banda tieqaf u l-miġemgħa tistenna b’ħerqa l-marċ li jmiss, xi ħadd jiftaħ fommu, jgħolli jdejh, jew jitla’ fuq spallejn xi ħadd. Min mitluf isikket ħa jisma’, u min mitluf iħeġġeġ ħa jagħmlu iktar briju. Imbagħad joħorġu l-vrus imħanxra ħa jisma’ kulħadd, daqqa ta’ tifħir lejn il-patrun/a, u daqqa ta’ pika. Ġieli jkun taqbil ġdid, allura kulħadd jisma’ b’reqqa, u ġieli jkun taqbil qadim li ntiret minn ġenerazzjoni għal oħra, u allura hemmhekk kulħadd jingħaqad għall-vers finali. U fl-aħħar? Iżjed ċapċip, u iżjed briju.
Din it-taħdita tħares lejn it-tradizzjoni tat-tqabbil fil-festi fid-dawl tal-proġett Il-Kelma fil-Komunità: Minn Fuq l-Ispalla. Il-ġbir sar minn ‘il fuq minn 40 lokalità, u ‘il fuq minn 60 festa differenti, u t-taqbil miġbur laħħaq ‘il fuq minn 1,500 taqbila: patrimonju lingwistiku importanti u wirt intanġibbli prezzjuż. It-taqbil jitfa’ dawl mhux biss fuq il-festi iżda fuqna bħala bnedmin. Din it-taħdita ser isservi ta’ introduzzjoni għal dan il-fenomenu. Fejn isir l-iżjed taqbil? Minn min? Kif? Għalfejn?
Imexxi l-Proġett: Dr Alexander Vella Gregory
Riċerkaturi: Yanika Schembri Fava, Marita Cassar, Jake Debattista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s