It-Tradizzjonijiet tal-Milied

Nhar It-Tnejn 6 ta’ Diċembru 2021 fis-6.00pm, Vincent Galea, “It-Tradizzjonijiet tal-Milied”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Il-Bambin tax-xema’ mlibbes bis-satin irrakkmat

Il-Milied hula waħda mill-akbar festi li jiġu ċċelebrati f’pajjiżna u għalhekk mal-mixja taż-żmien inħolqu għadd ta’ drawwiet u ċelebrazzjonijiet biex issir it-tħejjija għal din il-festa. Barra minn hekk, minħabba l-kobor tal-festa nnifisha, kemm mil-lat reliġjuż u kemp mil-lat soċjali, il-festa ma tkunx iċċelebrata f’ġurnata waħda iżda tinfirex fuq numru ta’ ġranet. Din it-taħdita se tiffoka fuq l-ismijiet ta’ għadd ta’ tradizzjonijiet reliġjużi u soċjali, li għalkemm mhux kollha huma tradizzjonijiet lokali flimkien jagħmlu l-Milied Malti differenti minn ta’ pajjiżi oħra.

L-Għasar kantat quddiem Ġesù Sagramentat fil-jiem tal-Koranturi.

Vincent Galea trabba l-Belt Valletta, qrib il-knisja tal-Portu Salvu. Sa minn kmieni interessa ruħu f’dak kollu li kien isir f’diin il-knisja u fi knejjes oħra fil-qrib. Barra minn hekk, diversi membri tal-familja tiegħu kienu involuti fl-armar u t-tiżjin ta’ dawn ilknejjes. Eventwalment beda jieħu ħsieb il-knisja tal-Monasteru ta’ Santa Katerina fil-Belt, xi ħaġa li issa ilu jagħmel għal aktar minn tletin sena.

Matul iż-żmien għaraf jgħaqqad l-imħabba lejn il-lingwa Maltija u dak kollu li hu Malti mad-delizzju tal-armar tal-knejjes u għalhekk jagħmel ħafna xogħol ta’ riċerka fuq diversi aspetti tal-folklor reliġjuż. Ilu tletin sena fil-kumitat tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta’ Knejjes u issa ilu għaxar snin president tal-għaqda. Jikkontribwixxi b’diversi artikli ta’ natura folkloristika u reliġjuża fil-perjodiku li toħroġ l-għaqda kull xahrejn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s