Anton F. Attard

Traduttur, Għalliem, Folklorista u Poeta

Attard twieled Għawdex fl-14 ta’ Frar tal-1943. Bejn l-1963 u l-1965 għamel il-kors t’għalliem ġewwa St Michael’s Training College, San Ġiljan. Fl-1973 temm b’suċċess il-kors tal-B.A (Ġen.) fl-Università ta’ Malta u fl-1975 kiseb l-M.A. mill-Università ta’ Malta.

Attard ippubblika l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti meta kellu 16-il sena, propju fil-21 ta’ Marzu tal-1959, bl-isem ta’ ‘Aħjar Bqajt Żgħir’. Kiteb bosta artikli f’ġurnali lokali fuq suġġetti varji, ngħidu aħna: il-folklor u l-istorja ta’ Malta u Għawdex. Barra minn hekk, traduċa għadd ta’ ħrejjef minn diversi lingwi għall-Malti.

Il-Biblijografija

Data Isem is-sors Il-pubblikatur Kliem muftieħ
1959, Marzu Il-Joker – “Aħjar Bqajt Żgħir” (pġ.7) Għawdex: l-Awtur Poeżija
1969 Logħob Folkloristiku ta’ Għawdex Union Press Logħob tat-tfal, folklor, tradizzjonijiet
1981 Diskors Magħmul fit-Tokk, Għawdex,fl-Okkażjoni tas-Seba’ anniversarju ta’ Jum Ir-Repubblika, Għawdex Għawdex: Kumitat tal-Kultura Kultura
1985 Sunetti Għawdex: l-Awtur Sunetti
1986 Ġabra ta’ Għana u Taqbil folkloristiku L-Università ta’ Malta Taqbil, folklor, tradizzjonijiet, għana
1986 L-Atti ta’ Pawlu u Tekla Għawdex: l-Awtur Pawlu u Tekla
1987 Ras il-Wardija u t-Tempju Puniku-Ellenistiku Tagħha Għawdex: l-Awtur Kultura, poeżiji
1988 Ras il-Wardija bit-tempju Puniku-Ellenistiku tagħha : poeżiji Għawdex: s.n Kultura, poeżiji
1991 Mill-Ħajja tal-Imgħoddi L-Università ta’ Malta Folklor, tradizzjonijiet, drawwiet
1994 Festi Titulari f’Għawdex: ġabra ta’ poeżija Storiko-folkloristiċi Għawdex: s.n Festi, poeżiji
1997 Poetry on Gozo: anthology 1997 Għawdex: Anthology Commitee poeżiji
1998 Sentenza ta’ Kawża Għawdxija tal-Unjoni u l-Amministrazzjoni Għawdex: l-Awtur Kawża Għawdxija tal-Unjoni, traduzzjoni mil-Latin
2000 It-Twaqqif fis-Seklu L-ieħor tal-Ewwel Baned f’Għawdex Għawdex: l-Awtur l-ewwel baned, traskrizzjonijiet, riċerka
2001 Il-Leġġenda ta’ San Sidor, Bidwi L-Università ta’ Malta

 

Leġġenda
2002

 

Mid-Dinja tas-Seħer u tal-Folklor Il-Kulleġġ San Alwiġi Superstizzjoni, folklor, tradizzjonijiet, taqbil, drawwiet
2002 Il-Leġġenda ta’ Samer u l-Għoġol tad-Deheb Il-Kulleġġ San Alwiġi Leġġenda
2002 It-Twaqqif tal-Ewwel Baned f’Għawdex Għawdex: l-Awtur l-ewwel baned, traskrizzjonijiet, riċerka
2003

 

Il-Leġġenda ta’ Santa Barbara Interprint Leġġenda
2003

 

Il-Leġġenda ta’ Santa Margerita Għawdex: l-Awtur Leġġenda
2003 L-Arċi-Matriċi li qatt ma kienet: studju kritiku dwar il-ktieb psewdo-storiku parrokjalistiku ta’ Karmenu Grech intiulat “il-Knisja Arċi-Matriċi tal-belt u l-gżira ta’ Għawdex” Għawdex: l-Awtur Riċerka, il-knejjes
2004 Il-Passjoni ta’ Ġesù Għawdex: l-Awtur Riċerka
2004 Innijiet, Poeżiji u Leġġendi dwar il-Passjoni ta’ Ġesù Għawdex: l-Awtur

 

Innijiet, poeżiji u leġġendi
2008 Maltese Language Series: The Dual in the Maltese Language Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008 The Sound Plurals –an or –ien Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008  It-Teżi Psewdo Storika dwar “il-Parroċċa t’Għawdex” – L-ewwel parti

 

Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2009 It-Teżi Psewdo-Storika dwar “il-Parroċċa t’Għawdex” – It-tieni parti Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2009 It-Toponimu Malti ”Forn il-ġir” Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2010 Gozitan Christmas Lore and Traditions Għawdex: l-Awtur Milied, tradizzjonijiet, presepju, pasturi
2010 Folklore in the Maltese Islands Kunsill Lokali tal-Qala Għawdex Folklor, tradizzjonijiet, twemmin
2010 It-Teżi Psewdo Storika tal-Parroċċa t’Għawdex – It-tielet parti (studju kritiku) Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2010 Sensiela dwar l-Ilsien Malti Għawdex: l-Awtur l-ilsien Malti
2010 ID-DEĊIŻJONIJIET 1 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Kemm huma tajbin? Għawdex: l-Awtur Studju
2011 Trades and Crafts in the Maltese Islands Kunsill Lokali tal-Qala Għawdex Snajja’, folklor
2013

 

The woman in Gozitan folklore – pt2 L-Università ta’ Malta In-nisa Għawdxin, studju
2014 Il-Viżta Appostolika ta’ Monsinjur Pietru Dusina f’Għawdex fis-Sena 1575 Għawdex: l-awtur Monsinjur Pietru Dusina, riċerka
2014 Journal Of The National Cancer Institute, 2014, Vol. 106(4) Għawdex: l-awtur Ġurnal
2015 The Lore of Turkish raids on Gozo L-Università ta’ Malta It-Torok f’Għawdex
2015 Il-Protoparroċċa Falza ta’ San Ġorġ F’Għawdex u Kitbiet Storiċi Oħra Għawdex: l-Awtur Kitbiet storiċi, il-protoparroċċa falza ta’ San Ġorġ f’Għawdex, studju kritiku
2016 l-Epilogu Falz ta’ Teżi Psewdo-Storiku dwar il-Parroċċa t’Għawdex L-Università ta’ Malta Studju kritiku
2016

2016

Trial watch – inhibiting PARP enzymes for anticancer therapy

Tifkiriet ta’ Fredu Spiteri “L-Everist”

Għawdex: l-awtur

L-Orizzont

Studju

Fredu Spiteri “L-Everist”

2017 Għana tax-Xahar t’Awwissu u Poeżiji oħra Għawdex: l-awtur Għana, poeżiji
2018 Mkejjen Il-Ġmiel f’Għawdex u Poezija Oħra L-Università ta’ Malta Poeżiji
2018 Il-Psewdostorja ta’ Gavlos Oppidvm: il-knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ Martri fis-seklu XVI Għawdex: l-awtur San Ġorġ Martri
2018 Maltese palindromes Għawdex: l-awtur Logħob bil-kliem

Pubblikazzjonijiet oħra

Data Isem is-sors
14 ta’ Ġunju 1964 – 10 ta’ Frar 2013 Indiċi tal-artikli li kiteb Anton F. Attard fit-Torċa
Frar 1982 – Ottubru 1986 Artikli fil-gazzetta L-Orizzont
Minn Ottubru 1998 Artikli fuq il-Passa u l-Passatemp
Minn Ottubru 1998 Il-Ħajja f’Għawdex
Ottubru 1996 – Ġunju 2008 Ġabra ta’ Għana u Taqbil folkloristiku
Ottubru 1996 – Ġunju 2008 Artikli fuq Tagħna t-Tfal


Attivitajiet oħra

Data Attività
1977 – 1987 Membru: Kumitat Kulturali Għawdxi
2004 – 2018 Malta Society of Arts Manufactures and Commerce; Malta Historical Society; Leone Band Club and Aurora Theatre; G. W. U.; Akkademja tal-Malti; Administrative Council, Gozo Cathedral; Philatelic Society, Gozo; Philatelic Society Malta, Circolo Gozitano, and others.  He also served on several other Government Committees

 

Il-Bijografija ta’ Attard

Data Isem is-sors
23 ta’ Settembru, 1983 Labour Post, pġ.23
25 ta’ Marzu, 1984 Idem, pġ.6
1985 Malta Who’s Who, pġ.10. Progress press, Malta.
1995 Michael Galea. Dizzjunarju ta’ Kittieba Maltin u Għawdxin, pġ.10. Pubblikatur Buġelli, Malta.
Diċembru 1997 First Sunday – The Malta Independent Magazine, pġ.11-14
16 ta’ Marzu, 2003 Kulħadd, pġ. 38
2009 “Gozo in the 50’s and 60’s Recollections of a Gozitan” (Anton F. Attard). Assenjament ta’ George Borg. Michael J. Schiavone (Editur) ippreżentat lill-Università ta’ Malta għall-kors tal-M.A.
2009 Dictionary of Maltese Biographies
2018 Anton F. Attard- an expert in the Folkore and History of Gozo
5 ta’ Awwissu 2018 X’kiteb Anton F. Attard fit-Torċa matul is-Snin

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: