Anton F. Attard

Traduttur, Għalliem, Folklorista u Poeta

Attard twieled Għawdex fl-14 ta’ Frar tal-1943. Bejn l-1963 u l-1965 għamel il-kors t’għalliem ġewwa St Michael’s Training College, San Ġiljan. Fl-1973 temm b’suċċess il-kors tal-B.A (Ġen.) fl-Università ta’ Malta u fl-1975 kiseb l-M.A. mill-Università ta’ Malta.

Attard ippubblika l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti meta kellu 16-il sena, propju fil-21 ta’ Marzu tal-1959, bl-isem ta’ ‘Aħjar Bqajt Żgħir’. Kiteb bosta artikli f’ġurnali lokali fuq suġġetti varji, ngħidu aħna: il-folklor u l-istorja ta’ Malta u Għawdex. Barra minn hekk, traduċa għadd ta’ ħrejjef minn diversi lingwi għall-Malti.

Il-Biblijografija

Data Isem is-sors Il-pubblikatur Kliem muftieħ
1959, Marzu Il-Joker – “Aħjar Bqajt Żgħir” (pġ.7) Għawdex: l-Awtur Poeżija
1969 Logħob Folkloristiku ta’ Għawdex Union Press Logħob tat-tfal, folklor, tradizzjonijiet
1981 Diskors Magħmul fit-Tokk, Għawdex,fl-Okkażjoni tas-Seba’ anniversarju ta’ Jum Ir-Repubblika, Għawdex Għawdex: Kumitat tal-Kultura Kultura
1985 Sunetti Għawdex: l-Awtur Sunetti
1986 Ġabra ta’ Għana u Taqbil folkloristiku L-Università ta’ Malta Taqbil, folklor, tradizzjonijiet, għana
1986 L-Atti ta’ Pawlu u Tekla Għawdex: l-Awtur Pawlu u Tekla
1987 Ras il-Wardija u t-Tempju Puniku-Ellenistiku Tagħha Għawdex: l-Awtur Kultura, poeżiji
1988

1988

Ras il-Wardija bit-tempju Puniku-Ellenistiku tagħha : poeżiji

Ix-Xogħol tal-Palm

Għawdex: s.n

L-Imnara, 3, (2&3), 64-66 – Għaqda Maltija tal-Folklor

Kultura, poeżiji

Snajja’

1991 Mill-Ħajja tal-Imgħoddi L-Università ta’ Malta Folklor, tradizzjonijiet, drawwiet
1994 Festi Titulari f’Għawdex: ġabra ta’ poeżija Storiko-folkloristiċi Għawdex: s.n Festi, poeżiji
1997 Poetry on Gozo: anthology 1997 Għawdex: Anthology Commitee poeżiji
1998 Sentenza ta’ Kawża Għawdxija tal-Unjoni u l-Amministrazzjoni Għawdex: l-Awtur Kawża Għawdxija tal-Unjoni, traduzzjoni mil-Latin
2000 It-Twaqqif fis-Seklu L-ieħor tal-Ewwel Baned f’Għawdex Għawdex: l-Awtur l-ewwel baned, traskrizzjonijiet, riċerka
2001 Il-Leġġenda ta’ San Sidor, Bidwi L-Università ta’ Malta Leġġenda
2002

 

Mid-Dinja tas-Seħer u tal-Folklor Il-Kulleġġ San Alwiġi Superstizzjoni, folklor, tradizzjonijiet, taqbil, drawwiet
2002 Il-Leġġenda ta’ Samer u l-Għoġol tad-Deheb Il-Kulleġġ San Alwiġi Leġġenda
2002 It-Twaqqif tal-Ewwel Baned f’Għawdex Għawdex: l-Awtur l-ewwel baned, traskrizzjonijiet, riċerka
2003

 

Il-Leġġenda ta’ Santa Barbara Interprint Leġġenda
2003

 

Il-Leġġenda ta’ Santa Margerita Għawdex: l-Awtur Leġġenda
2003 L-Arċi-Matriċi li qatt ma kienet: studju kritiku dwar il-ktieb psewdo-storiku parrokjalistiku ta’ Karmenu Grech intiulat “il-Knisja Arċi-Matriċi tal-belt u l-gżira ta’ Għawdex” Għawdex: l-Awtur Riċerka, il-knejjes
2004 Il-Passjoni ta’ Ġesù Għawdex: l-Awtur Riċerka
2004 Innijiet, Poeżiji u Leġġendi dwar il-Passjoni ta’ Ġesù Għawdex: l-Awtur Innijiet, poeżiji u leġġendi
2008 Maltese Language Series: The Dual in the Maltese Language Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008 The Sound Plurals –an or –ien Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008  It-Teżi Psewdo Storika dwar “il-Parroċċa t’Għawdex” – L-ewwel parti Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2009 It-Teżi Psewdo-Storika dwar “il-Parroċċa t’Għawdex” – It-tieni parti Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2009 It-Toponimu Malti ”Forn il-ġir” Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2010 (Diċembru) Gozitan Christmas Lore and Traditions The Gozo Observer, Issue 23 Milied, tradizzjonijiet, presepju, pasturi
2010 Folklore in the Maltese Islands Kunsill Lokali tal-Qala Għawdex Folklor, tradizzjonijiet, twemmin
2010 It-Teżi Psewdo Storika tal-Parroċċa t’Għawdex – It-tielet parti (studju kritiku) Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2010 Sensiela dwar l-Ilsien Malti Għawdex: l-Awtur l-ilsien Malti
2010 ID-DEĊIŻJONIJIET 1 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Kemm huma tajbin? Għawdex: l-Awtur Studju
2011 Trades and Crafts in the Maltese Islands Kunsill Lokali tal-Qala Għawdex Snajja’, folklor
2013 

2013

 The Woman in Gozitan Folklore – L-Ewwel Parti

The woman in Gozitan folklore – It-Tieni Parti

Drawwiet Tradizzjonali fil-Festi Tagħna

Gozo Observer, 28, 17-23.L-Università ta’ Malta

L-Imnara, Vol. 10, (2), pġ. 89-92, 96-98.

In-nisa Għawdxin, studju

Drawwiet, tradizzjoni

2014 Il-Viżta Appostolika ta’ Monsinjur Pietru Dusina f’Għawdex fis-Sena 1575 Għawdex: l-awtur Monsinjur Pietru Dusina, riċerka
2014 Journal Of The National Cancer Institute, 2014, Vol. 106(4) Għawdex: l-awtur Ġurnal
2015 The Lore of Turkish raids on Gozo L-Università ta’ Malta It-Torok f’Għawdex
2015 Il-Protoparroċċa Falza ta’ San Ġorġ F’Għawdex u Kitbiet Storiċi Oħra Għawdex: l-Awtur Kitbiet storiċi, il-protoparroċċa falza ta’ San Ġorġ f’Għawdex, studju kritiku
2016 (14 ta’ Awwissu)

2016

Il-Matriċi tal-Assunta u l-Parroċċi Filjali tagħha fil-Medjuevu

L-Epilogu Falz ta’ Teżi Psewdo-Storiku dwar il-Parroċċa t’Għawdex

Union Print Co.

L-Università ta’ Malta

Studju

Studju kritiku

2016

2016

Trial watch – inhibiting PARP enzymes for anticancer therapy

Tifkiriet ta’ Fredu Spiteri “L-Everist”

Għawdex: l-awtur

L-Orizzont

Studju

Fredu Spiteri “L-Everist”

2017 Għana tax-Xahar t’Awwissu u Poeżiji oħra Għawdex: l-awtur Għana, poeżiji
2018 Mkejjen Il-Ġmiel f’Għawdex u Poezija Oħra L-Università ta’ Malta Poeżiji
2018 Il-Psewdostorja ta’ Gavlos Oppidvm: il-knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ Martri fis-seklu XVI Għawdex: l-awtur San Ġorġ Martri
2018

2019 (20 ta’ Marzu)

Maltese palindromes

Ġawhra Misjuba mill-Ġdid

Għawdex: l-awtur

L-Orizzont

Logħob bil-kliem

Il-Germudija jew is-Cinderella Malta

Pubblikazzjonijiet oħra

Data Isem is-sors
14 ta’ Ġunju 1964 – 10 ta’ Frar 2013 Indiċi tal-artikli li kiteb Anton F. Attard fit-Torċa
Frar 1982 – Ottubru 1986 Artikli fil-gazzetta L-Orizzont
Minn Ottubru 1998 Artikli fuq il-Passa u l-Passatemp
Minn Ottubru 1998 Il-Ħajja f’Għawdex
Ottubru 1996 – Ġunju 2008 Ġabra ta’ Għana u Taqbil folkloristiku
Ottubru 1996 – Ġunju 2008 Artikli fuq Tagħna t-Tfal


Attivitajiet oħra

Data Attività
1977 – 1987 Membru: Kumitat Kulturali Għawdxi
2004 – 2018 Malta Society of Arts Manufactures and Commerce; Malta Historical Society; Leone Band Club and Aurora Theatre; G. W. U.; Akkademja tal-Malti; Administrative Council, Gozo Cathedral; Philatelic Society, Gozo; Philatelic Society Malta, Circolo Gozitano, and others.  He also served on several other Government Committees

Il-Bijografija ta’ Attard

Data Isem is-sors
23 ta’ Settembru, 1983 Labour Post, pġ.23
25 ta’ Marzu, 1984 Idem, pġ.6
1985 Malta Who’s Who, pġ.10. Progress press, Malta.
1995 Michael Galea. Dizzjunarju ta’ Kittieba Maltin u Għawdxin, pġ.10. Pubblikatur Buġelli, Malta.
Diċembru 1997 First Sunday – The Malta Independent Magazine, pġ.11-14
16 ta’ Marzu, 2003 Kulħadd, pġ. 38
2009 “Gozo in the 50’s and 60’s Recollections of a Gozitan” (Anton F. Attard). Assenjament ta’ George Borg. Michael J. Schiavone (Editur) ippreżentat lill-Università ta’ Malta għall-kors tal-M.A.
2009 Dictionary of Maltese Biographies
2018 Anton F. Attard- an expert in the Folkore and History of Gozo
5 ta’ Awwissu 2018 X’kiteb Anton F. Attard fit-Torċa matul is-Snin

Id-drittijiet ta’ dawn ix-xogħlijiet huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: