Ġużè Cassar Pullicino

Cassar Pullicino, twieled Birkirkara imma trabba f’Ħal Tarxien. Meqjus bħala studjuż ewlieni dwar il-folklor u l-kitba tal-Malti u għandu diversi pubblikazzjonijiet f’dan ir-rigward. Ġabar minn fomm in-nies kliem u tqabbiliet tat-tfal, taħnin u materjal ieħor li jirrifletti kif jaħseb il-poplu bħal: laqmijiet, għajdut, ħwejjeġ moħġaġa u talb. Dan il-materjal kollu qabblu ma’ materjal simili minn postijiet differenti tal-Mediterran u ppubblikah f’Studies in Maltese Folklore (1976) u Studi di Tradizioni Popolari Maltesi (1989).

Ix-xogħol xjentifiku ta’ Cassar Pullicino dwar il-folkor kien rikonoxxut fil-qasam internazzjonali. Fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta’ Londra u wara tal-Accademia di Studi Superiori Phoenix (Ban). Kien membru u fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research (1962). Ippublika bosta artikli f’rivisti speċjalizzati bħal: Folklore (Londra), Lares: Organo della Società di Etnografia Italiana (Ruma), Folklore (Napli), Journal of the English Folk Dance and Song Society (Londra): Bulletin International etc Documentation Linguistique (Louvain), Folklore Review (Londra), Bulletin de Litterature Orale Arabo-Berbere (Pariġi), u Acta Ethnographica (Budapest). Barra minn hekk, Ippubblika xogħlijiet importanti bħad-Dizzjunarju Bijo-Bibijografiku Nazzjonali (1960-65) ta’ Robert Mifsud Bonnici u t-traduzzjoni minn Erin Serracino Inglott ta’ parti mid-Divina Commedia ta’ DanteL-Infern (1964).

Serva wkoll bħala Assistent Direttur tal-Informazzjoni (1959-65), Assistent Segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (1965-68), Assistent Segretarju Għoli fil-Ministeru tas-Saħħa (1969-70) u Direttur tal-Industrija (1971-79). Għamel żmien jaħdem bħala bibljotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija (Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi) fl-Università ta’ Malta (1980). Bejn l-1965 u l-1978 kien jagħti lekċers lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President Onorarju tal-Għaqda tal-Folklor (1965) u membru tal-Akkademja tal-Malti mill-1942 sal-1945. Kien jagħmel parti wkoll mill-Għaqda tal-Malti (Università) u Assistent Editur tal-Melita Historica (1952-61) u tal-Maltese Folklore Review.

Il-Biblijografija

Data Isem Pubblikatur Kliem muftieħ
1941 (Mejju – Ġunju)

 

Leħen il-Malti (Għadd 123-124) – Kif igħajtu l-bejjiegħa (1)

Leħen il-Malti (Għadd 128-132) – Kif igħajtu l-bejjiegħa (2)

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-għajta tal-bejjiegħa

L-għajta tal-bejjiegħa

1944 (Jannar – Marzu) Leħen il-Malti (Għadd 155-157) – Bejn raħal u laqam L-Għaqda tal-Malti Ġabra ta’ xi laqmijiet
1944 (Settembru – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 163-166) – Folklore ta’ Malta u Għawdex L-Għaqda tal-Malti Superstizzjonijiet, drawwiet, qwiel, taqbil u għana
1945 (Jannar – Marzu) Leħen il-Malti (Għadd 167-169) – kif igħajtu l-bejjiegħa (3) L-Għaqda tal-Malti Il-bejjiegħa f’Malta, l-għajta tal-bejjiegħa,
1945 (Lulju – Settembru)

1945 (Ottubru – Diċembru)

Leħen il-Malti (Għadd 173-175) – kliem u għidut it-tfal (1)

Leħen il-Malti (Għadd 176-178) – kliem u għidut it-tfal (2)

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

1946 (Lulju – Settembru)

1946 (April – Ġunju)

1947 (Jannar – Marzu)

1947 (April-Ġunju)

Leħen il-Malti (Għadd 182-184) – kliem u għidut it-tfal (4)

Leħen il-Malti (Għadd 185-187) – kliem u għidut it-tfal (5)

Leħen il-Malti (Għadd 191-193) – Kliem u għidut it-tfal (6)

Leħen il-Malti (Għadd 194-196) – Kliem u għidut it-tfal (7)

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

1947 An Introduction to Maltese Folklore Malta Folklor
1947 (Settembru  – Diċembru) Il-Malti – Reċensjonijiet (pġ. 61)  – An Introduction to Maltese Folklore L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Ħrejjef, għajdut, qwiel, logħob tat-tfal, ħaġa moħġaġa, seħer u magħmul, leġġendi
1948 (April – Ġunju) Leħen il-Malti (Għadd 206-208) – Għana u Taqbil it-Tfal L-Għaqda tal-Malti Għana u taqbil it-tfal
1948 (Ottubru – Diċembru) Scientia (Vol XIV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review

Pirates and Turks in Maltese Tradition. (pġ. 164)

Progress Press CO Tradizzjoni
1949 (Ottubru – Diċembru) Scientia (Vol XV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review

“Michel’Angelo Grima Primo Chirurgo Maltese del Settecento.” (Prof. S.M. Zarb, O.P.) (pġ.186-187)

Progress Press CO Michel’Angelo
1949 (Ottubru – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 224-226) – Taħnin u għana tan-nieqa (pġ. 107-127) L-Għaqda tal-Malti Taħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949  Taħnin u għana tan-nieqa Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Taħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949 Dun Ġwann Cachia: Studjuż Malti tas-Seklu Tmintax Akkademja tal-Malti Studjuż Malti, storja
1950 (April – Ġunju) Leħen il-Malti (Għadd 230-232) – Beżqa u xagħra (pġ.46) L-Għaqda tal-Malti Tradizzjonijiet
1950 (Ottubru – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 236-238) – Għidut fuq Malta fil-Lebanon (Pġ. 126-127) L-Għaqda tal-Malti Għidut fuq Malta, Folklor Malti, Konnessjonijiet ta’ taqbil Malti ma’ ta’ Bejrut
1951 (Settembru) Folk-lore- “Maltese Customs and Beliefs in 1575”, vol. LXII pġ. 397-404 Malta Folklor, twemmin, tradizzjonijiet
1951 (Lulju – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 245-250) – poeżiji ta’ Ġan Anton Vassallo (Pġ. 49, 87) L-Għaqda tal-Malti Ġan Anton Vassalli
1952 (Ġunju) Il-Malti –  “Tradizzjoni minn Camoens bil-Malti.” (pġ.42) L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Levanzih, Dwardu Cachia, ‘In-Naħla’, Rapisardi
1954 (Ġunju) Il-Malti –  “Dwardu cachia: Żieda u Tiswija.” (pġ.57) L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Dwardu Cachia, żieda, tiswija, ittra
1955 (Diċembru) Il-Malti –  “Il-Konti Ciantar u l-Folklor Malti.” (pġ.103) L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Folklor
1955 G.A. Vassallo l-Poeta tas-Safar (mehud minn ‘Leħen is-Sewwa’ tas-26 u d-29 ta’ Jannar) Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Ġan Anton Vassallo, il-ħames poeżiji ta’ ċaħda minn niesu, tbiegħed mill-art fejn twieled u traba
1956 (April – Ġunju) Scienta – A Quarterly Scientific Review (Vol XXII Nmr. 2) “Social Aspects of Maltese Nicknames” Progress Press Valletta Aspetti soċjali, laqmijiet
1957 Orbis – Bulletin International de – Documentation Linguistique (Tome VI, No 1) “Nursery Vocabulary of the Maltese Archipelago.” Près L’Universitè 185, avenue des Alliés Vokabularju, arċipelagu Malti
1957 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1957 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tieni Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1958 Leħen il-Malti (Għadd 287-289) –

“Żieda ta’ Kliem u Tifsir ta’ V. Mifsud Bonnici”

L-Għaqda tal-Malti l-Università ta’ Malta Vokabularju
1958 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tielet Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1959 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (Ir-Raba’ Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1960 Tagħlim għall-kbar–3 Tagħrif Ġenerali – Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – Folklor Malti tat-Tfulija L-Università ta’ Malta Proverbji, ħrejjef, għana, leġġendi, drawwiet, logħob tat-tfal, taħnin
1960 (Diċ) Il-Malti – “Il-Kitba fl-Albanija” (pġ. 108) L-Università ta’ Malta Letteratura tal-poplu, letteratura tal-Albaniżi
1960 Leħen il-Malti (Għadd 1) –

“Kwadri bil-Ħajja Maltija” (pġ. 29)

L-Għaqda tal-Malti  l-Università ta’ Malta Tibdil fil-ħajja Maltija, drawwiet
1961 Melita Historica (Vol. 3 Nmr. 2) “Journal of the Malta Historical Society – Antichi Cibi Maltesi” Giov. Muscat & Co. Ltd – Printers Storja
1961 Internationaler Kongreb(germaniż) der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen (19.8. – 29.8 1959) – “The Study of the Maltese Folktales” Walter De Gruyter & Co., Berlin Ħrejjef, Magri, Stumme u Ilg
1961 Linguistic Analysis of Fr. Magri’s Folktales L-Università ta’ Malta Lingwistika, ħrejjef, Magri
1961 Journal of the English Folk Dance and Song Society – “Song and Dance in Malta and gozo” (pġ. 63-71) Folklor
1962 Sas-Seklu Tmintax: l-Ewwel Ktieb Is-seklu tmintax
1962-1964 Tagħlim għall-Kbar – 4

Kitba w Kittieba tal-Malti (L-Ewwel Ktieb: sas-Seklu Tmintax)

L-Università ta’ Malta L-eqdem poeti ta’ Malta, Ġ.F. Abela u Ġ.A. Ciantar
1964 Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – L-Ewwel Taqsima) L-Università ta’ Malta M.A. Vassalli, il-kitba tas-Seklu Dsatax, Tqabbil, poeżija popolari, versi bikrija sal-1850, kurunelli, Richard Taylor, Luigi Rosato
1964 Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – It-Tieni Taqsima Taqsima) L-Università ta’ Malta Tqabbil, poeżija popolari
1964 Tagħlim għall-Kbar – 7 Il-Bennejja tal-Folklor Malti L-Università ta’ Malta Tagħrif storiku u kritiku, l-iżvilupp tal-istudju tal-Folklor Malti,
1964 – 1965 Notes For A History of Maltese Costume – “Manto Siciliano E “Faldetta” Maltese di Carmenlina Naselli Vol. I. Nmr. 3-4 Giov. Muscat & Co. LTD L-iżvilupp tal-kostumi f’Malta
1966 L-Eqdem Kitba bit-Taljan f’Malta Letteratura, awturi Maltin, storja
1967 Ethno-Linguistic Aspexts of Animals in Malta L-Università ta’ Malta Terminoloġija u folklor dwar l-annimali: ħrejjef, leġġendi, proverbji, superstizzjonijiet, twemminijiet
1967 Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – 5 Stejjer ta’ Niesna Id-Dipartiment tal-Informazzjoni Folklor
1967 Ġemgħa Sunetti bil-malti sal-1900 L-Università Rjali ta’ Malta Letteratura, is-seklu 20
1971 Kelma Waħda Biss u Kitbiet Oħra Edizzjoni Nmr 7 Klabb Kotba Maltin Folklor
1971 (Marzu – Mejju) Leħen l-Għaqda Letterarja Maltija (għadd 3)- Salvatore Cumbo u l-Malti Stamperija fid-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Salvatore Cumbo, l-Alfabet, il-Malti
1971 Forum – Is-Sur Nin u Jien (pġ. 61) Lawrence Aquilina

16, Triq it-Tempji Neolitiċi, Ħal Tarxien

Is-Sur Nin, versi bikrin bit-Taljan
1972 (Marzu – Ġunju) Il-Malti – Ninu Cremona Veritas Press, Ħaż-Żabbar Ninu Cremona
1973 Maltese Folklore Review (Vol 1. Nmr:4) – Background Material for the Study of Folk Arts and Crafts (pġ. 269) Giov. Muscat & Co. Ltd Snajja’ u drawwiet
1974 Aquilina u l-Malti: Studji Klabb Kotba Maltin Aquilina, il-Malti
1975

1975

Il-Folklore Malti (it-tieni edizzjoni miżjuda)

Book Reviews. Journal of Maltese Studies

L-Università ta’ Malta

L-Università ta’ Malta

Il-folklor Malti, għajnuna għall-istudenti

Proverbji

1976 Studies in Maltese Folklore L-Università ta’ Malta Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet
1980

1981

Salient points from the notes – L-Imnara Vol. 1 nmr. 3

Skunġrar u Orazzjoni fil-Poeżija Popolari Reliġjuża f’Malta

L-Għaqda Maltija tal-Folklor

Veritas Press, Ħaż-Żabbar

Noti, ilbies tradizzjonali Malti

Skunġrar, superstizzjonijiet, drawwiet u twemmin

1981 Malta fis-Seklu Tmintax – Xi Djarji Maltin tal-imgħoddi Klabb Kotba Maltin Djarji Maltin, l-ambjent li fih għexu n-nies tas-seklu 18
1981 Some 19th Century Hotels in Malta (Vol. VIII, Nmr:2) Melita Historica Lukandi f’Malta tas-Seklu 19
1981 Femmes de Malte dans les Chants Traditionnels Èditions Du Centre National De Recherche Scientifique, Paris Taħnin, żwieġ, talb
1982 The Priest who Declined a Bishopric (Vol. VIII, Nmr:3) Melita Historica Storja
1983 Maltese Children’s Rhymes and Poetry (Nmr: 15) Ġurnal tal-istudji Maltin Taqbil, taħnin
1985 L’homme méditerranéen et la mer: actes du troisième congrès international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale, Jerba, Avril 1981 Tunis: Salammbo Kultura
1985 Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Poeżiji Ġorġ Zammit PEG Noti, poeżiji
1985 Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Dun Karm tagħrif ġdid u noti kritiċi PEG Noti, poeżiji
1988 Estratto da: Malta E Sicilia – Continuità e contiguità linguistica e culturale (studi 3) CULC – Catania Lingwistika, kultura
1989 Studi di Tradizioni Popolari Maltesi L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, taqbiliet
1990 L-Imgħoddi tal-Ġens Tagħna: bejn storja u folklor Media Centre Storja, drawwiet, tradizzjoni, snajja’
1991 Ħżuż Manwel Magri Thyme Manwel Magri, taqbiliet, drawwiet
1991 Ġużè Muscat Azzopardi PIN Ġużè Muscat Azzopardi, kuntatti u influwenzi bikrija
1992 Studies in Maltese Folklore L-Università ta’ Malta Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet
1994 Folklore_Ġużè Cassar Pullicino Il-Ministeru taż-Żgħażagħ u l-Kultura Folklor, twemmin, tradizzjonijiet, taqbiliet
1998 Maltese and Oral Poetry L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, taqbiliet, għana
2000 Folktales of Malta and Gozo L-Università ta’ Malta Ħrejjef, tradizzjoni
2001 Il-Kitba bil-Malti sal-1870 PIN Grammatika, ortografija
2002 Kitbiet oħra tas-Seklu Dsatax PIN Is-seklu dsatax, letteratura
2003 Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor PEG Ħwejje moħġaġa, tagħwiġ l-ilsien

Intervisti

Data Isem il-programm L-intervistatur
1970 (19 ta’ Novembru) Programm tat-Tfal (Rediffusion) Tony Cutajar
1970 (10 ta’ Diċembru) Minn Ras il-Għajn (Rediffusion) Tony Barbaro-Sant
1971 (24 ta’ Mejju) Niltaqgħu mal-Istoriċi (Rediffusion) Noel Butigieg-Scicluna
1971 (4 ta’ Ġunju) (Intervista li għamlitha Marija Micallef ma’ Cassar Pullicino bħala folklorista) Marija Micallef

 

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: