Ġużè Cassar Pullicino

Cassar Pullicino, twieled Birkirkara imma trabba f’Ħal Tarxien. Meqjus bħala studjuż ewlieni dwar il-folklor u l-kitba tal-Malti u għandu diversi pubblikazzjonijiet f’dan ir-rigward. Ġabar minn fomm in-nies kliem u tqabbiliet tat-tfal, taħnin u materjal ieħor li jirrifletti kif jaħseb il-poplu bħal: laqmijiet, għajdut, ħwejjeġ moħġaġa u talb. Dan il-materjal kollu qabblu ma’ materjal simili minn postijiet differenti tal-Mediterran u ppubblikah f’Studies in Maltese Folklore (1976) u Studi di Tradizioni Popolari Maltesi (1989).

Ix-xogħol xjentifiku ta’ Cassar Pullicino dwar il-folkor kien rikonoxxut fil-qasam internazzjonali. Fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta’ Londra u wara tal-Accademia di Studi Superiori Phoenix (Ban). Kien membru u fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research (1962). Ippublika bosta artikli f’rivisti speċjalizzati bħal: Folklore (Londra), Lares: Organo della Società di Etnografia Italiana (Ruma), Folklore (Napli), Journal of the English Folk Dance and Song Society (Londra): Bulletin International etc Documentation Linguistique (Louvain), Folklore Review (Londra), Bulletin de Litterature Orale Arabo-Berbere (Pariġi), u Acta Ethnographica (Budapest). Barra minn hekk, Ippubblika xogħlijiet importanti bħad-Dizzjunarju Bijo-Bibijografiku Nazzjonali (1960-65) ta’ Robert Mifsud Bonnici u t-traduzzjoni minn Erin Serracino Inglott ta’ parti mid-Divina Commedia ta’ DanteL-Infern (1964).

Serva wkoll bħala Assistent Direttur tal-Informazzjoni (1959-65), Assistent Segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (1965-68), Assistent Segretarju Għoli fil-Ministeru tas-Saħħa (1969-70) u Direttur tal-Industrija (1971-79). Għamel żmien jaħdem bħala bibljotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija (Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi) fl-Università ta’ Malta (1980). Bejn l-1965 u l-1978 kien jagħti lekċers lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President Onorarju tal-Għaqda tal-Folklor (1965) u membru tal-Akkademja tal-Malti mill-1942 sal-1945. Kien jagħmel parti wkoll mill-Għaqda tal-Malti (Università) u Assistent Editur tal-Melita Historica (1952-61) u tal-Maltese Folklore Review.

Il-Biblijografija

Data Isem Tagħrif Kliem muftieħ

1940 (Jannar – Frar)

1941 (Mejju – Ġunju)

 

Leħen il-Malti (Għadd 107-108) – Ittra lil Ħabib fuq xi Drawwiet li qed jinbidlu ma’ oħrajn ġodda

Leħen il-Malti (Għadd 123-124) – Kif igħajtu l-bejjiegħa (1)

 

Leħen il-Malti (Għadd 128-132) – Kif igħajtu l-bejjiegħa (2)

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

 

L-Għaqda tal-Malti

Drawwiet qodma u oħrajn ġodda

L-għajta tal-bejjiegħa

 

L-għajta tal-bejjiegħa

1944 (Jannar – Marzu) Leħen il-Malti (Għadd 155-157) – Bejn raħal u laqam L-Għaqda tal-Malti Ġabra ta’ xi laqmijiet
1944 (Settembru – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 163-166) – Folklore ta’ Malta u Għawdex L-Għaqda tal-Malti Superstizzjonijiet, drawwiet, qwiel, taqbil u għana
1945 (Jannar – Marzu) Leħen il-Malti (Għadd 167-169) – kif jgħajtu l-bejjiegħa (3) L-Għaqda tal-Malti Il-bejjiegħa f’Malta, l-għajta tal-bejjiegħa,
1945 (Lulju – Settembru)

 

 

1945 (Ottubru – Diċembru)

Leħen il-Malti (Għadd 173-175) – kliem u għajdut it-tfal (1)

 

 

Leħen il-Malti (Għadd 176-178) – kliem u għajdut it-tfal (2)

L-Għaqda tal-Malti

 

 

L-Għaqda tal-Malti

Għajdut, kliem it-tfal

 

 

Għajdut, kliem it-tfal

1946 (Jannar – Marzu)

 

 

1946 (April – Ġunju)

1946 (Lulju – Settembru)

1946 (Ottubru-Diċembru)

Leħen il-Malti (Għadd 179-181) – kliem u għajdut it-tfal (3)

 

Leħen il-Malti (Għadd 182-184) – kliem u għajdut it-tfal (4)

Leħen il-Malti (Għadd 185-187) – kliem u għajdut it-tfal (5)

Leħen il-Malti (Għadd 188-190) – Kliem u għajdut it-tfal (6)

 

L-Għaqda tal-Malti

 

 

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

Għajdut, kliem it-tfal

 

 

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

Għajdut, kliem it-tfal

1947 An Introduction to Maltese Folklore Malta Folklor
1947 (Settembru  – Diċembru) Il-Malti – Reċensjonijiet (pġ. 61)  – An Introduction to Maltese Folklore L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Ħrejjef, għajdut, qwiel, logħob tat-tfal, ħaġa moħġaġa, seħer u magħmul, leġġendi
1948 (April – Ġunju) Leħen il-Malti (Għadd 206-208) – Għana u Taqbil it-Tfal L-Għaqda tal-Malti Għana u taqbil it-tfal
1948 (Ottubru – Diċembru) Scientia (Vol XIV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review

 

 

Pirates and Turks in Maltese Tradition. (pġ. 164)

Progress Press CO Tradizzjoni
1949 (Ottubru – Diċembru) Scientia (Vol XV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review

 

 

“Michel’Angelo Grima Primo Chirurgo Maltese del Settecento.” (Prof. S.M. Zarb, O.P.) (pġ.186-187)

Progress Press CO Michel’Angelo
1949 (Ottubru – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 224-226) – Taħnin u għana tan-nieqa (pġ. 107-127) L-Għaqda tal-Malti Taħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949  Taħnin u għana tan-nieqa Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Taħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949 Dun Ġwann Cachia: Studjuż Malti tas-Seklu Tmintax Akkademja tal-Malti Studjuż Malti, storja
1950 (April – Ġunju) Leħen il-Malti (Għadd 230-232) – Beżqa u xagħra (pġ.46) L-Għaqda tal-Malti Tradizzjonijiet
1950 (Ottubru – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 236-238) – Għajdut fuq Malta fil-Lebanon (Pġ. 126-127) L-Għaqda tal-Malti Għajdut fuq Malta, Folklor Malti, Konnessjonijiet ta’ taqbil Malti ma’ ta’ Bejrut
1951 (Settembru) Folk-lore- “Maltese Customs and Beliefs in 1575”, vol. LXII pġ. 397-404 Malta Folklor, twemmin, tradizzjonijiet
1951 (Lulju – Diċembru) Leħen il-Malti (Għadd 245-250) – poeżiji ta’ Ġan Anton Vassallo (Pġ. 49, 87) L-Għaqda tal-Malti Ġan Anton Vassalli
1952 (Ġunju) Il-Malti –  “Tradizzjoni minn Camoens bil-Malti.” (pġ.42) L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Levanzih, Dwardu Cachia, ‘In-Naħla’, Rapisardi
1954 (Ġunju) Il-Malti –  “Dwardu cachia: Żieda u Tiswija.” (pġ.57) L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Dwardu Cachia, żieda, tiswija, ittra
1955 (Diċembru) Il-Malti –  “Il-Konti Ciantar u l-Folklor Malti.” (pġ.103) L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Folklor
1955 G.A. Vassallo l-Poeta tas-Safar (mehud minn ‘Leħen is-Sewwa’ tas-26 u d-29 ta’ Jannar) Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Ġan Anton Vassallo, il-ħames poeżiji ta’ ċaħda minn niesu, tbiegħed mill-art fejn twieled u traba
1956 (April – Ġunju) Scienta – A Quarterly Scientific Review (Vol XXII Nmr. 2) “Social Aspects of Maltese Nicknames” Progress Press Valletta Aspetti soċjali, laqmijiet
1957 Orbis – Bulletin International de – Documentation Linguistique (Tome VI, No 1) “Nursery Vocabulary of the Maltese Archipelago.” Près L’Universitè 185, avenue des Alliés Vokabularju, arċipelagu Malti
1957 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1957 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tieni Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1958 Leħen il-Malti (Għadd 287-289) –

 

 

“Żieda ta’ Kliem u Tifsir ta’ V. Mifsud Bonnici”

L-Għaqda tal-Malti l-Università ta’ Malta Vokabularju
1958 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tielet Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1959 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (Ir-Raba’ Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1960 Tagħlim għall-kbar–3 Tagħrif Ġenerali – Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – Folklor Malti tat-Tfulija L-Università ta’ Malta Proverbji, ħrejjef, għana, leġġendi, drawwiet, logħob tat-tfal, taħnin
1960 (Diċ) Il-Malti – “Il-Kitba fl-Albanija” (pġ. 108) L-Università ta’ Malta Letteratura tal-poplu, letteratura tal-Albaniżi
1960 Leħen il-Malti (Għadd 1) –

 

 

“Kwadri bil-Ħajja Maltija” (pġ. 29)

L-Għaqda tal-Malti  l-Università ta’ Malta Tibdil fil-ħajja Maltija, drawwiet
1961 Melita Historica (Vol. 3 Nmr. 2) “Journal of the Malta Historical Society – Antichi Cibi Maltesi” Giov. Muscat & Co. Ltd – Printers Storja
1961 Internationaler Kongreb(germaniż) der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen (19.8. – 29.8 1959) – “The Study of the Maltese Folktales” Walter De Gruyter & Co., Berlin Ħrejjef, Magri, Stumme u Ilg
1961 Linguistic Analysis of Fr. Magri’s Folktales L-Università ta’ Malta Lingwistika, ħrejjef, Magri
1961 Journal of the English Folk Dance and Song Society – “Song and Dance in Malta and gozo” (pġ. 63-71)   Folklor
1962 Sas-Seklu Tmintax: l-Ewwel Ktieb   Is-seklu tmintax
1962-1964 Tagħlim għall-Kbar – 4

 

 

Kitba w Kittieba tal-Malti (L-Ewwel Ktieb: sas-Seklu Tmintax)

L-Università ta’ Malta L-eqdem poeti ta’ Malta, Ġ.F. Abela u Ġ.A. Ciantar
1964 Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – L-Ewwel Taqsima) L-Università ta’ Malta M.A. Vassalli, il-kitba tas-Seklu Dsatax, Tqabbil, poeżija popolari, versi bikrija sal-1850, kurunelli, Richard Taylor, Luigi Rosato
1964 Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – It-Tieni Taqsima Taqsima) L-Università ta’ Malta Tqabbil, poeżija popolari
1964 Tagħlim għall-Kbar – 7 Il-Bennejja tal-Folklor Malti L-Università ta’ Malta Tagħrif storiku u kritiku, l-iżvilupp tal-istudju tal-Folklor Malti,
1964 – 1965 Notes For A History of Maltese Costume – “Manto Siciliano E “Faldetta” Maltese di Carmenlina Naselli Vol. I. Nmr. 3-4 Giov. Muscat & Co. LTD L-iżvilupp tal-kostumi f’Malta
1966 L-Eqdem Kitba bit-Taljan f’Malta   Letteratura, awturi Maltin, storja
1967 Ethno-Linguistic Aspexts of Animals in Malta L-Università ta’ Malta Terminoloġija u folklor dwar l-annimali: ħrejjef, leġġendi, proverbji, superstizzjonijiet, twemminijiet
1967 Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – 5 Stejjer ta’ Niesna Id-Dipartiment tal-Informazzjoni Folklor

1967

 

1967

Ġemgħa Sunetti bil-malti sal-1900

Journal of Maltese Studies

L-Università Rjali ta’ Malta

L-Università  ta’ Malta

Letteratura, is-seklu 20

Folklor, lingwa, letteratura

1971 Kelma Waħda Biss u Kitbiet Oħra Edizzjoni Nmr 7 Klabb Kotba Maltin Folklor
1971 (Marzu – Mejju) Leħen l-Għaqda Letterarja Maltija (għadd 3)- Salvatore Cumbo u l-Malti Stamperija fid-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Salvatore Cumbo, l-Alfabet, il-Malti
1971 Forum – Is-Sur Nin u Jien (pġ. 61) Lawrence Aquilina

 

 

16, Triq it-Tempji Neolitiċi, Ħal Tarxien

Is-Sur Nin, versi bikrin bit-Taljan

1972 (Marzu – Ġunju)

 

1972

Il-Malti – Ninu Cremona

 

Ethnographic Exhibition

Veritas Press, Ħaż-Żabbar

 

Proc. of Congrès D’études Des Cultures Méditerranéennes D’influence Arabo-berbère, Malta. Ed. Micheline Galley u David R. Marshall. Alger: Société Nationale D’édition Et De Diffusion,  p. 541-544

Ninu Cremona

 

Esebizzjoni

 

1973 Maltese Folklore Review (Vol 1. Nmr:4) – Background Material for the Study of Folk Arts and Crafts (pġ. 269) Giov. Muscat & Co. Ltd Snajja’ u drawwiet

1974

 

Aquilina u l-Malti: Studji

 

Klabb Kotba Maltin Aquilina, il-Malti
1975

 

 

1975

Il-Folklore Malti (it-tieni edizzjoni miżjuda)

 

 

Book Reviews. Journal of Maltese Studies

L-Università ta’ Malta

 

 

L-Università ta’ Malta

Il-folklor Malti, għajnuna għall-istudenti

 

 

Proverbji

1976 Studies in Maltese Folklore L-Università ta’ Malta Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet
1980

 

 

1981

Salient points from the notes – L-Imnara Vol. 1 nmr. 3

 

 

Skunġrar u Orazzjoni fil-Poeżija Popolari Reliġjuża f’Malta

L-Għaqda Maltija tal-Folklor

 

 

Veritas Press, Ħaż-Żabbar

Noti, ilbies tradizzjonali Malti

 

 

Skunġrar, superstizzjonijiet, drawwiet u twemmin

1981 Malta fis-Seklu Tmintax – Xi Djarji Maltin tal-imgħoddi Klabb Kotba Maltin Djarji Maltin, l-ambjent li fih għexu n-nies tas-seklu 18
1981 Some 19th Century Hotels in Malta (Vol. VIII, Nmr:2) Melita Historica Lukandi f’Malta tas-Seklu 19
1981 Femmes de Malte dans les Chants Traditionnels – koawtriċi Micheline Galley Koawtriċi Micheline Galley, Èd. Du Centre National De Recherche Scientifique, Pariġi Taħnin, żwieġ, talb
1982 The Priest who Declined a Bishopric (Vol. VIII, Nmr:3) Melita Historica Storja
1983 Maltese Children’s Rhymes and Poetry (Nmr: 15) Ġurnal tal-istudji Maltin Taqbil, taħnin
1985 L’homme méditerranéen et la mer: actes du troisième congrès international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale, Jerba, Avril 1981 Tunis: Salammbo Kultura
1985 Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Poeżiji Ġorġ Zammit PEG Noti, poeżiji

1985

1986

Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Dun Karm tagħrif ġdid u noti kritiċi

The Field of Maltese Folklore

PEG

Upper Secondary School Valletta

Noti, poeżiji

Folklor

1988 Estratto da: Malta E Sicilia – Continuità e contiguità linguistica e culturale (studi 3) CULC – Catania Lingwistika, kultura
1989 Studi di Tradizioni Popolari Maltesi L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, taqbiliet

1990

 

1990

L-Imgħoddi tal-Ġens Tagħna: bejn storja u folklor

“Oral poetry in the Maltese Islands. Imagery Relating to Love”

Media Centre

 

Koawtriċi ma’ Micheline Galley, International Folklore Review: Londra

Storja, drawwiet, tradizzjoni, snajja’

 

Taqbiliet, imħabba

1991 Ħżuż Manwel Magri Thyme Manwel Magri, taqbiliet, drawwiet
1991 Ġużè Muscat Azzopardi PIN Ġużè Muscat Azzopardi, kuntatti u influwenzi bikrija

1992

 

1992

Studies in Maltese Folklore

 

Leħen il-Malti (Għadd 28) – It-Twaqqif tal-Għaqda tal-Malti fil-Gazzetti lokali

L-Università ta’ Malta

L-Għaqda tal-Malti

Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet

It-twaqqif tal-Għaqda tal-Malti

 

1994

 

1994

 

1995

 

 

1996

Folklore_Ġużè Cassar Pullicino

“Man and the sea in Maltese Folk-Poetry”

 

L’homme méditerranéen et la mer

 

“Maltese Għana. Some remarks on the process of invention”

Il-Ministeru taż-Żgħażagħ u l-Kultura

Koawtriċi Micheline Galley, Acta Etnografica Hungarica

Koawtriċi Micheline Galley, procedings Tunis

Koawtriċi Micheline Galley, Journal of Mediterranean Studies

Folklor, twemmin, tradizzjonijiet, taqbiliet

Malta, baħar, taqbiliet

 

Kultura, Malta

 

Għana

1998 Maltese and Oral Poetry L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, taqbiliet, għana
2000 Folktales of Malta and Gozo L-Università ta’ Malta Ħrejjef, tradizzjoni
2001 Il-Kitba bil-Malti sal-1870 PIN Grammatika, ortografija
2002 Kitbiet oħra tas-Seklu Dsatax PIN Is-seklu dsatax, letteratura
2003 Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor PEG Ħwejje moħġaġa, tagħwiġ l-ilsien

Intervisti

Data Isem il-programm L-intervistatur
1970 (19 ta’ Novembru) Programm tat-Tfal (Rediffusion) Tony Cutajar
1970 (10 ta’ Diċembru) Minn Ras il-Għajn (Rediffusion) Tony Barbaro-Sant
1971 (24 ta’ Mejju) Niltaqgħu mal-Istoriċi (Rediffusion) Noel Butigieg-Scicluna
1971 (4 ta’ Ġunju) (Intervista li għamlitha Marija Micallef ma’ Cassar Pullicino bħala folklorista) Marija Micallef

Id-drittijiet ta’ dawn ix-xogħlijiet huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: