Ġużè Cassar Pullicino

Cassar Pullicino, twieled Birkirkara imma trabba f’Ħal Tarxien. Meqjus bħala studjuż ewlieni dwar il-folklor u l-kitba tal-Malti u għandu diversi pubblikazzjonijiet f’dan ir-rigward. Ġabar minn fomm in-nies kliem u tqabbiliet tat-tfal, taħnin u materjal ieħor li jirrifletti kif jaħseb il-poplu bħal: laqmijiet, għajdut, ħwejjeġ moħġaġa u talb. Dan il-materjal kollu qabblu ma’ materjal simili minn postijiet differenti tal-Mediterran u ppubblikah f’Studies in Maltese Folklore (1976) u Studi di Tradizioni Popolari Maltesi (1989).

Ix-xogħol xjentifiku ta’ Cassar Pullicino dwar il-folkor kien rikonoxxut fil-qasam internazzjonali. Fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta’ Londra u wara tal-Accademia di Studi Superiori Phoenix (Ban). Kien membru u fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research (1962). Ippublika bosta artikli f’rivisti speċjalizzati bħal: Folklore (Londra), Lares: Organo della Società di Etnografia Italiana (Ruma), Folklore (Napli), Journal of the English Folk Dance and Song Society (Londra): Bulletin International etc Documentation Linguistique (Louvain), Folklore Review (Londra), Bulletin de Litterature Orale Arabo-Berbere (Pariġi), u Acta Ethnographica (Budapest). Barra minn hekk, Ippubblika xogħlijiet importanti bħad-Dizzjunarju Bijo-Bibijografiku Nazzjonali (1960-65) ta’ Robert Mifsud Bonnici u t-traduzzjoni minn Erin Serracino Inglott ta’ parti mid-Divina Commedia ta’ DanteL-Infern (1964).

Serva wkoll bħala Assistent Direttur tal-Informazzjoni (1959-65), Assistent Segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (1965-68), Assistent Segretarju Għoli fil-Ministeru tas-Saħħa (1969-70) u Direttur tal-Industrija (1971-79). Għamel żmien jaħdem bħala bibljotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija (Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi) fl-Università ta’ Malta (1980). Bejn l-1965 u l-1978 kien jagħti lekċers lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President Onorarju tal-Għaqda tal-Folklor (1965) u membru tal-Akkademja tal-Malti mill-1942 sal-1945. Kien jagħmel parti wkoll mill-Għaqda tal-Malti (Università) u Assistent Editur tal-Melita Historica (1952-61) u tal-Maltese Folklore Review.

Il-Biblijografija

DataIsemPubblikaturKliem muftieħ

1940 (Jannar – Frar)

1941 (Mejju – Ġunju)

 

 

Leħen il-Malti (Għadd 107-108) – Ittra lil Ħabib fuq xi Drawwiet li qed jinbidlu ma’ oħrajn ġodda

Leħen il-Malti (Għadd 123-124) – Kif igħajtu l-bejjiegħa (1)

 

Leħen il-Malti (Għadd 128-132) – Kif igħajtu l-bejjiegħa (2)

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

 

L-Għaqda tal-Malti

Drawwiet qodma u oħrajn ġodda

L-għajta tal-bejjiegħa

 

L-għajta tal-bejjiegħa

1944 (Jannar – Marzu)Leħen il-Malti (Għadd 155-157) – Bejn raħal u laqamL-Għaqda tal-MaltiĠabra ta’ xi laqmijiet
1944 (Settembru – Diċembru)Leħen il-Malti (Għadd 163-166) – Folklore ta’ Malta u GħawdexL-Għaqda tal-MaltiSuperstizzjonijiet, drawwiet, qwiel, taqbil u għana
1945 (Jannar – Marzu)Leħen il-Malti (Għadd 167-169) – kif igħajtu l-bejjiegħa (3)L-Għaqda tal-MaltiIl-bejjiegħa f’Malta, l-għajta tal-bejjiegħa,
1945 (Lulju – Settembru)

 

1945 (Ottubru – Diċembru)

Leħen il-Malti (Għadd 173-175) – kliem u għidut it-tfal (1)

 

Leħen il-Malti (Għadd 176-178) – kliem u għidut it-tfal (2)

L-Għaqda tal-Malti

 

L-Għaqda tal-Malti

Għidut, kliem it-tfal

 

Għidut, kliem it-tfal

1946 (Jannar – Marzu)

 

1946 (April – Ġunju)

1946 (Lulju – Settembru)

1946 (Ottubru-Diċembru)

 

Leħen il-Malti (Għadd 179-181) – kliem u għidut it-tfal (3)

 

Leħen il-Malti (Għadd 182-184) – kliem u għidut it-tfal (4)

Leħen il-Malti (Għadd 185-187) – kliem u għidut it-tfal (5)

Leħen il-Malti (Għadd 188-190) – Kliem u għidut it-tfal (6)

 

L-Għaqda tal-Malti

 

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti

Għajdut, kliem it-tfal

 

Għidut, kliem it-tfal

Għidut, kliem it-tfal

Għidut, kliem it-tfal

Għidut, kliem it-tfal

1947An Introduction to Maltese FolkloreMaltaFolklor
1947 (Settembru  – Diċembru)Il-Malti – Reċensjonijiet (pġ. 61)  – An Introduction to Maltese FolkloreL-Għaqda tal-Kittieba tal-MaltiĦrejjef, għajdut, qwiel, logħob tat-tfal, ħaġa moħġaġa, seħer u magħmul, leġġendi
1948 (April – Ġunju)Leħen il-Malti (Għadd 206-208) – Għana u Taqbil it-TfalL-Għaqda tal-MaltiGħana u taqbil it-tfal
1948 (Ottubru – Diċembru)Scientia (Vol XIV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review

 

Pirates and Turks in Maltese Tradition. (pġ. 164)

Progress Press COTradizzjoni
1949 (Ottubru – Diċembru)Scientia (Vol XV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review

 

“Michel’Angelo Grima Primo Chirurgo Maltese del Settecento.” (Prof. S.M. Zarb, O.P.) (pġ.186-187)

Progress Press COMichel’Angelo
1949 (Ottubru – Diċembru)Leħen il-Malti (Għadd 224-226) – Taħnin u għana tan-nieqa (pġ. 107-127)L-Għaqda tal-MaltiTaħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949 Taħnin u għana tan-nieqaStamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-ĦamrunTaħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949Dun Ġwann Cachia: Studjuż Malti tas-Seklu TmintaxAkkademja tal-MaltiStudjuż Malti, storja
1950 (April – Ġunju)Leħen il-Malti (Għadd 230-232) – Beżqa u xagħra (pġ.46)L-Għaqda tal-MaltiTradizzjonijiet
1950 (Ottubru – Diċembru)Leħen il-Malti (Għadd 236-238) – Għidut fuq Malta fil-Lebanon (Pġ. 126-127)L-Għaqda tal-MaltiGħidut fuq Malta, Folklor Malti, Konnessjonijiet ta’ taqbil Malti ma’ ta’ Bejrut
1951 (Settembru)Folk-lore- “Maltese Customs and Beliefs in 1575”, vol. LXII pġ. 397-404MaltaFolklor, twemmin, tradizzjonijiet
1951 (Lulju – Diċembru)Leħen il-Malti (Għadd 245-250) – poeżiji ta’ Ġan Anton Vassallo (Pġ. 49, 87)L-Għaqda tal-MaltiĠan Anton Vassalli
1952 (Ġunju)Il-Malti –  “Tradizzjoni minn Camoens bil-Malti.” (pġ.42)L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ MaltaLevanzih, Dwardu Cachia, ‘In-Naħla’, Rapisardi
1954 (Ġunju) Il-Malti –  “Dwardu cachia: Żieda u Tiswija.” (pġ.57)L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ MaltaDwardu Cachia, żieda, tiswija, ittra
1955 (Diċembru)Il-Malti –  “Il-Konti Ciantar u l-Folklor Malti.” (pġ.103)L-Għaqda tal-Kittieba tal-MaltiFolklor
1955G.A. Vassallo l-Poeta tas-Safar (mehud minn ‘Leħen is-Sewwa’ tas-26 u d-29 ta’ Jannar)Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-ĦamrunĠan Anton Vassallo, il-ħames poeżiji ta’ ċaħda minn niesu, tbiegħed mill-art fejn twieled u traba
1956 (April – Ġunju)Scienta – A Quarterly Scientific Review (Vol XXII Nmr. 2) “Social Aspects of Maltese Nicknames”Progress Press VallettaAspetti soċjali, laqmijiet
1957Orbis – Bulletin International de – Documentation Linguistique (Tome VI, No 1) “Nursery Vocabulary of the Maltese Archipelago.”Près L’Universitè 185, avenue des AlliésVokabularju, arċipelagu Malti
1957“Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħorL-Istamperija tal-GvernĦwejjeġ moħġaġa, folklor
1957“Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tieni Taqsima)L-Istamperija tal-GvernĦwejjeġ moħġaġa, folklor
1958Leħen il-Malti (Għadd 287-289) –

 

“Żieda ta’ Kliem u Tifsir ta’ V. Mifsud Bonnici”

L-Għaqda tal-Malti l-Università ta’ MaltaVokabularju
1958“Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tielet Taqsima)L-Istamperija tal-GvernĦwejjeġ moħġaġa, folklor
1959“Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (Ir-Raba’ Taqsima)L-Istamperija tal-GvernĦwejjeġ moħġaġa, folklor
1960Tagħlim għall-kbar–3 Tagħrif Ġenerali – Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – Folklor Malti tat-TfulijaL-Università ta’ MaltaProverbji, ħrejjef, għana, leġġendi, drawwiet, logħob tat-tfal, taħnin
1960 (Diċ)Il-Malti – “Il-Kitba fl-Albanija” (pġ. 108)L-Università ta’ MaltaLetteratura tal-poplu, letteratura tal-Albaniżi
1960Leħen il-Malti (Għadd 1) –

 

“Kwadri bil-Ħajja Maltija” (pġ. 29)

L-Għaqda tal-Malti  l-Università ta’ MaltaTibdil fil-ħajja Maltija, drawwiet
1961Melita Historica (Vol. 3 Nmr. 2) “Journal of the Malta Historical Society – Antichi Cibi Maltesi”Giov. Muscat & Co. Ltd – PrintersStorja
1961Internationaler Kongreb(germaniż) der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen (19.8. – 29.8 1959) – “The Study of the Maltese Folktales” Walter De Gruyter & Co., BerlinĦrejjef, Magri, Stumme u Ilg
1961Linguistic Analysis of Fr. Magri’s FolktalesL-Università ta’ MaltaLingwistika, ħrejjef, Magri
1961Journal of the English Folk Dance and Song Society – “Song and Dance in Malta and gozo” (pġ. 63-71) Folklor
1962Sas-Seklu Tmintax: l-Ewwel Ktieb Is-seklu tmintax
1962-1964Tagħlim għall-Kbar – 4

 

Kitba w Kittieba tal-Malti (L-Ewwel Ktieb: sas-Seklu Tmintax)

L-Università ta’ MaltaL-eqdem poeti ta’ Malta, Ġ.F. Abela u Ġ.A. Ciantar
1964Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – L-Ewwel Taqsima)L-Università ta’ MaltaM.A. Vassalli, il-kitba tas-Seklu Dsatax, Tqabbil, poeżija popolari, versi bikrija sal-1850, kurunelli, Richard Taylor, Luigi Rosato
1964Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – It-Tieni Taqsima Taqsima)L-Università ta’ MaltaTqabbil, poeżija popolari
1964Tagħlim għall-Kbar – 7 Il-Bennejja tal-Folklor MaltiL-Università ta’ MaltaTagħrif storiku u kritiku, l-iżvilupp tal-istudju tal-Folklor Malti,
1964 – 1965Notes For A History of Maltese Costume – “Manto Siciliano E “Faldetta” Maltese di Carmenlina Naselli Vol. I. Nmr. 3-4Giov. Muscat & Co. LTDL-iżvilupp tal-kostumi f’Malta
1966L-Eqdem Kitba bit-Taljan f’Malta Letteratura, awturi Maltin, storja
1967 Ethno-Linguistic Aspexts of Animals in MaltaL-Università ta’ MaltaTerminoloġija u folklor dwar l-annimali: ħrejjef, leġġendi, proverbji, superstizzjonijiet, twemminijiet
1967Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – 5 Stejjer ta’ Niesna Id-Dipartiment tal-InformazzjoniFolklor
1967Ġemgħa Sunetti bil-malti sal-1900L-Università Rjali ta’ MaltaLetteratura, is-seklu 20
1971Kelma Waħda Biss u Kitbiet Oħra Edizzjoni Nmr 7Klabb Kotba MaltinFolklor
1971 (Marzu – Mejju)Leħen l-Għaqda Letterarja Maltija (għadd 3)- Salvatore Cumbo u l-MaltiStamperija fid-Dar ta’ San Ġużepp, il-ĦamrunSalvatore Cumbo, l-Alfabet, il-Malti
1971Forum – Is-Sur Nin u Jien (pġ. 61)Lawrence Aquilina

 

16, Triq it-Tempji Neolitiċi, Ħal Tarxien

Is-Sur Nin, versi bikrin bit-Taljan

1972 (Marzu – Ġunju)

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Il-Malti – Ninu Cremona

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethnographic Exhibition

Veritas Press, Ħaż-Żabbar

 

Proc. of Congrès D’études Des Cultures Méditerranéennes D’influence Arabo-berbère, Malta. Ed. Micheline Galley and David R. Marshall. Alger: Société Nationale D’édition Et De Diffusion, 1972 p. 541-544

Ninu Cremona

 

 

Esebizzjoni

 

 

 

 

 

1973Maltese Folklore Review (Vol 1. Nmr:4) – Background Material for the Study of Folk Arts and Crafts (pġ. 269)Giov. Muscat & Co. LtdSnajja’ u drawwiet

1974

 

Aquilina u l-Malti: Studji

 

Klabb Kotba MaltinAquilina, il-Malti
1975

 

1975

Il-Folklore Malti (it-tieni edizzjoni miżjuda)

 

Book Reviews. Journal of Maltese Studies

L-Università ta’ Malta

 

L-Università ta’ Malta

Il-folklor Malti, għajnuna għall-istudenti

 

Proverbji

1976Studies in Maltese FolkloreL-Università ta’ MaltaIl-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet
1980

 

1981

Salient points from the notes – L-Imnara Vol. 1 nmr. 3

 

Skunġrar u Orazzjoni fil-Poeżija Popolari Reliġjuża f’Malta

L-Għaqda Maltija tal-Folklor

 

Veritas Press, Ħaż-Żabbar

Noti, ilbies tradizzjonali Malti

 

Skunġrar, superstizzjonijiet, drawwiet u twemmin

1981Malta fis-Seklu Tmintax – Xi Djarji Maltin tal-imgħoddiKlabb Kotba MaltinDjarji Maltin, l-ambjent li fih għexu n-nies tas-seklu 18
1981Some 19th Century Hotels in Malta (Vol. VIII, Nmr:2)Melita HistoricaLukandi f’Malta tas-Seklu 19
1981Femmes de Malte dans les Chants TraditionnelsÈditions Du Centre National De Recherche Scientifique, ParisTaħnin, żwieġ, talb
1982The Priest who Declined a Bishopric (Vol. VIII, Nmr:3)Melita HistoricaStorja
1983Maltese Children’s Rhymes and Poetry (Nmr: 15)Ġurnal tal-istudji MaltinTaqbil, taħnin
1985L’homme méditerranéen et la mer: actes du troisième congrès international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale, Jerba, Avril 1981Tunis: SalammboKultura
1985Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Poeżiji Ġorġ ZammitPEGNoti, poeżiji

1985

1986

Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Dun Karm tagħrif ġdid u noti kritiċi

The Field of Maltese Folklore

PEG

Upper Secondary School Valletta

Noti, poeżiji

Folklor

1988Estratto da: Malta E Sicilia – Continuità e contiguità linguistica e culturale (studi 3)CULC – CataniaLingwistika, kultura
1989Studi di Tradizioni Popolari MaltesiL-Università ta’ MaltaTradizzjoni, taqbiliet
1990L-Imgħoddi tal-Ġens Tagħna: bejn storja u folklorMedia CentreStorja, drawwiet, tradizzjoni, snajja’
1991Ħżuż Manwel MagriThymeManwel Magri, taqbiliet, drawwiet
1991Ġużè Muscat AzzopardiPINĠużè Muscat Azzopardi, kuntatti u influwenzi bikrija

1992

 

1992

Studies in Maltese Folklore

 

Leħen il-Malti (Għadd 28) – It-Twaqqif tal-Għaqda tal-Malti fil-Gazzetti lokali

L-Università ta’ Malta

L-Għaqda tal-Malti

Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet

It-twaqqif tal-Għaqda tal-Malti

 

 

 

1994Folklore_Ġużè Cassar PullicinoIl-Ministeru taż-Żgħażagħ u l-KulturaFolklor, twemmin, tradizzjonijiet, taqbiliet
1998Maltese and Oral PoetryL-Università ta’ MaltaTradizzjoni, taqbiliet, għana
2000Folktales of Malta and GozoL-Università ta’ MaltaĦrejjef, tradizzjoni
2001Il-Kitba bil-Malti sal-1870PINGrammatika, ortografija
2002Kitbiet oħra tas-Seklu DsataxPINIs-seklu dsatax, letteratura
2003Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħorPEGĦwejje moħġaġa, tagħwiġ l-ilsien

Intervisti

DataIsem il-programmL-intervistatur
1970 (19 ta’ Novembru)Programm tat-Tfal (Rediffusion)Tony Cutajar
1970 (10 ta’ Diċembru)Minn Ras il-Għajn (Rediffusion)Tony Barbaro-Sant
1971 (24 ta’ Mejju)Niltaqgħu mal-Istoriċi (Rediffusion)Noel Butigieg-Scicluna
1971 (4 ta’ Ġunju)(Intervista li għamlitha Marija Micallef ma’ Cassar Pullicino bħala folklorista)Marija Micallef

Id-drittijiet ta’ dawn ix-xogħlijiet huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: