Ir-Rakkont Orali mit-Tradizzjoni sad-Drammaturġija Kontemporanja – Massimo Barilla u Salvatore Arena

Nhar il-Ħamis, 24 ta’ Ottubru, bejn il-5.00pm u s-7.00pm, Massimo Barilla u Salvatore Arena mexxew workshop speċjali dwar ir-rakkont fil-pubbliku. Massimo u Salvatore għandhom esperjenza kbira fit-tmexxija ta’ workshops bħal dawn u ħadmu ħafna kemm fuq ir-rakkont popolari kif ukoll fuq it-teatru kontemporanju.

Ittraduċew mit-Taljan għall-Malti u mill-Malti għat-Taljan Prof. Adrian Grima u Elizabeth Grech.

Id-deskrizzjoni tat-taħdita

Segwi l-filmat: Ir-Rakkont Orali mit-Tradizzjoni sad-Drammaturġija Kontemporanja

Id-drittijiet ta’ dan ix-xogħol huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder. 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: