Filmati

Il-filmati tal-proġett dwar It-Tradizzjoni Orali fuq l-istazzjon tal-Youtube tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università.


It-Tradizzjoni Orali | Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Filmat qasir fuq il-ħidma li saret fil-proġett tad-Dipartiment tal-Malti dwar It-Tradizzjoni Orali. Produzzjoni ta’ Daniel Bezzina


It-Tradizzjoni Orali | Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Filmat ta’ minuta u għaxar sekondi fuq il-proġett tad-Dipartiment tal-Malti dwar It-Tradizzjoni Orali. Produzzjoni ta’ Kevin Kiomall


Qatta’ 7 snin fuq lanċa tas-sajd Xlukkajra biex jistħarreġ it-taħdit tal-mistierIt-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019 | Martin Morana, Il-Faħam Miblul tal-Espressjonijiet| Filmat u muntaġġ ta’ Daniel Bezzina.


It-18 ta’ April 2018 | James Baldacchino, Il-Proġett MEMORJA: It-tradizzjoni orali fl-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta | Filmat u muntaġġ ta’ Daniel Bezzina.


It-13 ta’ Marzu 2018 | Michael Deguara, L-Għanqbut ta’ Tifsir Li Nsiġna – Ħarsa lejn il-Metodu Etnografiku, It-tieni taħdita | Filmat u muntaġġ ta’ Daniel Bezzina.


L-20 ta’ Marzu 2018 | Michael Deguara, L-Għanqbut ta’ Tifsir Li Nsiġna – Ħarsa lejn il-Metodu Etnografiku, It-tielet taħdita | Filmat u muntaġġ ta’ Daniel Bezzina.


Il-21 ta’ Marzu 2018 | Kummissjoni WEB, Rakkont Ħaj. Tifkiriet mill-Imqabba | Filmat u muntaġġ ta’ Daniel Bezzina.It-Tradizzjoni Orali | Lino Psaila, il-Qwiel u l-Għajdut Popolari | Emanuel Psaila | 27 ta’ Frar 2018 | Filmat u muntaġġ ta’ Kevin Kiomall


It-Tradizzjoni Orali | Il-Varjazzjoni fit-Taqbil tat-Tfal | Rebecca Vella | 30 ta’ Ottubru 2017 | Filmat u muntaġġ ta’ Daniel Bezzina


 


It-Tlieta, 26 ta’ Settembru 2017, Salvu Zammit, “It-Tradizzjonijiet Orali ta’ Bidwi minn B’kara,” intervistat minn Yanika Schembri Fava fid-dar tiegħu B’kara


It-Tlieta, 4 ta’ Lulju 2017 – Guido Lanfranco, “It-Tradizzjoni Orali,” Tas-Sliema


It-Tlieta, 2 ta’ Mejju 2017, seminar dwar “It-Taqbiliet ta’ Ġorġ Agius “tal-Mużew”, b’intervent kritiku ta’ Kit Azzopardi, Sala Pietru Pawl Saydon (ALT), l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pmIt-Tlieta, 4 ta’ April 2017, Ġorġ Peresso, “Il-Vrajs tal-Madalena,” Sala John Borg, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm

 


L-Erbgħa, 11 ta’ Jannar 2017 – Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, fl-Università ta’ Malta, 6.00pm. Bis-sehem ta’ Marlene Mifsud Chircop, Bernard Micallef, Carmel Cassar, Mark Montebello, l-għannej Kalċidon Vella “Id-Danny,” il-prim kitarrist Ronnie Calleja, “Ir-Ronnie,” u kitarrist sekond.


It-Tlieta, 6 ta’ Diċembru 2016 – Ġużi Gatt, “Il-Vizjoni tad-Dinja li kellhom in-Nies ta’ Dari, Ossija, Kif kienet tara d-dinja nannti, Alla jaħfrilha,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm


L-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2016 – Toni Sant, “Il-Ħidma tal-Fondazzjoni M3P fuq ġbir u preservazzjoni ta’ stejjer orali,” Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta, 7.00pm


L-Erbgħa, 12 ta’ Ottubru 2016 – Yanika Schembri Fava, “Is-Seħta u l-Iskunġrar,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm


L-Erbgħa, 25 ta’ Mejju fl-4.30pm, il-Prof. Mourad Yelles (INALCO, Pariġi), “Some main issues on oral tradition. Women’s urban quatrains in North Africa.”

 


Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: