Ritmi Mlewna

Ritmi Mlewna II fuq Campus FM.
http://campusfm.um.edu.mt/…/webc…/Winter_16/rittmi_mainpage…

F’dawn il-programmi tinstema’ mużika ta’ diversi ġeneri, l-aktar xogħlijiet klassiċi. Barra minn hekk, kull programm jinkludi taħdita ma’ mistieden speċjali dwar xi aspett artistiku bħall-mużika, esibiti f’mużewijiet, arkitettura, arti viżiva u l-arti fil-ħajja kontemporanja.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Silvio J. Camilleri.

Program 1: Ms. Anna Borg Cardona – Zifniet Maltin Tas-Seklu Sittax. (1)
Program 2: Ms. Anna Borg Cardona – Zifniet Maltin Tas-Seklu Sittax. (2)
Program 7: Ms. Anna Borg Cardona – Strumenti Maltin Assocjati mal-Milied.
Program 8: Ms. Anna Borg Cardona – Strumenti Maltin Ohra Assocjati Mal-Gimgha Mqaddsa.
Program 11: Ms. Anna Borg Cardona – Evoluzzjoni tal-Baned Maltin Sas-Seklu Dsatax. (1)
Program 12: Ms. Anna Borg Cardona – Evoluzzjoni tal-Baned Maltin Sas-Seklu Dsatax. (2)
Program 15: Ms. Anna Borg Cardona – Il-Kollezzjoni Muzikali Ta’ Anna Borg Cardona u Strumenti Differenti. (1)
Program 16: Ms. Anna Borg Cardona – Il-Kollezzjoni Muzikali Ta’ Anna Borg Cardona u Strumenti Differenti. (2)

Campus FM 103.7, University of Malta

Is-sensiela Rittmi Mlewna tkompli fl-iskeda ta’ Frar ta’ Campus FM. F’dawn il-programmi tinstema’ muzika ta’ diversi generi, l-aktar xogholijiet klassici. Barra minn hekk, kull programm jinkludi tahdita ma’ mistieden specjali dwar xi aspett artistiku bhal muzika, esibiti f’muzewijiet, arkitettura, fost oħrajn.

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: