Il-Fondazzjoni M3P u l-ġbir tal-istejjer orali

Nhar l-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2016, fis-7.00pm, se ssir taħdita pubblika minn Dr Toni Sant dwar “Il-Ħidma tal-Fondazzjoni M3P fuq ġbir u preservazzjoni ta’ stejjer orali” fi Spazju Kreattiv, Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta.

800px-sammy_murgo_tribute_2016-05-13_21-36-12Omaġġ lil Sammy Murgo

Din hija t-tielet taħdita bħala parti mill-proġett tat-Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università. Din l-attività qed tittella’ bi sħab ma’ Spazju Kreattiv u l-Fondazzjoni M3P. Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b’xejn.

m3p_fulltext_300Sa minn meta twaqqfet fl-2010, il-Fondazzjoni M3P esplorat modi ta’ kif il-ġbir ta’ xhieda tal-fomm permezz tal-hekk imsejħa “stejjer orali” tista’ tkun parti essenzjali mill-ħidma tagħha. L-għan ewlieni ta’ din il-Fondazzjoni huwa l-preservazzjoni ta’ memorji dwar l-oqsma kollha tal-kreattività u dak kollu li jmiss magħhom. F’din it-taħdita, Toni Sant jitkellem dwar id-diversi modi li bihom il-Fondazzjoni esplorat il-ġbir u l-preservazzjoni ta’ stejjer orali matul is-snin, inkluż xogħol fuq il-familja ta’ Doreen u Sammy Galea, Paul Asciak, Freddie Mizzi, Damian u Francis Ebejer, u Sammy Murgo. Jingħata wkoll tagħrif dwar il-ħidma attwali li għaddejja f’dan il-qasam minn membri ta’ din l-organizzazzjoni, partikolarment f’kollaborazzjoni ma’ Spazju Kreattiv, u tintwera xhieda ta’ dan il-patrimonju.

spazju-kreattiv-colour1Dr Toni Sant huwa d-Direttur Artistiku ta’ Spazju Kreattiv li jopera mill-Kavallier ta’ San Ġakbu u l-President Fundatur tal-Fondazzjoni M3P li ilha taħdem fil-qasam tal-preservazzjoni tal-memorja fuq wirt intanġibbli sa mill-2010. Wara bosta snin bħala xandar professjonali, il-karriera akkademika tiegħu fl-aħħar għorxin sena torbot ma’ ħdima fi New York u fir-Renju Unit. Il-kitbiet tiegħu jinkludi l-kotba Franklin Furnace and the Spirit of the Avantgarde: A HIstory of Future (ippubblikat minn University of Chicago Press fl-2011) u Remembering Rediffusion in Malta: A History Without Future (Midsea Books, 2016). Il-ktieb li qed jaħdem fuqu bħalissa jismu Documenting Performance: The Context and Processes of Digital Curation u se jinħareġ md-dar tal-pubblikazzjoni Bloomsbury f’Londra għall-bidu tal-2017.

It-Tradizzjoni Orali

It-tliet koordinaturi ta’ dan il-proġett fi ħdan id-Dipartiment tal-Malti tal-Università huma Dr Adrian Grima, il-Prof. Manwel Mifsud, u Dr Michael Spagnol. Dan il-proġett għandu l-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.


Is-Seħta u l-Iskunġrar

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Ottubru, bejn is-6.00pm u s-7.30pm, fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, Yanika Schembri Fava se tagħmel taħdita pubblika dwar “Is-Seħta u l-Iskunġrar.” Din l-attività hija miftuħa għal kulħadd u d-dħul huwa b’xejn. Din hija t-tieni taħdita organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti bħala parti minn proġett dwar It-Tradizzjoni Orali. F’dawn it-taħditiet ikun hemm preżentazzjoni tal-kelliema, tingħata xhieda ta’ tradizzjoni orali, u jkun hemm diskussjoni bis-sehem tal-udjenza. Yanika Schembri Fava se tippreżenta għadd ta’ eżempji ta’ versi ta’ seħta u skunġrar permezz ta’ filmati li ħadet għar-riċerka tagħha għall-baċellerat fil-Malti.

Fl-imgħoddi, aktar mil-lum, is-seħta u l-protezzjoni kontriha kienu ħtiġiet jumija tal-popolin. Il-versi ta’ seħta u dawk li jiskunġraw kienu jservu lill-komunità f’kull aspett tal-ħajja: min jisħet u min jiskonġra, skont il-bżonn tal-mument. Madankollu, il-vuċijiet tal-antenati u s-sengħa ta’ forzi primordjali, għalkemm naqsu, jidher li għadhom ħajjin f’każijiet iżolati. F’mumenti vulnerabbli, il-popolin iħoss il-bżonn li jgħaqqad il-forzi sopranaturali tiegħu f’ritwal wieħed biex kemm jista’ jkun joħloq formola maġika vversifikata b’saħħitha u konvinċenti biżżejjed biex il-komunità kollha sserraħ rasha li l-ħtieġa tal-mument titwettaq u l-gwaj jingħeleb.

Yanika Schembri Fava studjat il-Malti fl-Università ta’ Malta u kitbet it-teżi tal-baċellerat bit-titlu “Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti: Is-Seħta u l-Iskunġrar” (2016). Fil-futur beħsiebha tippubblika l-ewwel ktieb tagħha b’versi popolari ta’ seħta u ta’ skunġrar, kemm mir-riċerka li għamlet għat-teżi, kif ukoll wara. Il-qasam tat-tradizzjoni orali, beda jinteressaha minn mindu kienet żgħira, meta kienet tara persuni qrib tagħha jużaw xi versi superstizzjużi u taħnin biex iraqqdu t-trabi. Madankollu, l-interess kompla kiber meta studjat “L-Eqdem Testi Poetiċi Maltin,” fosthom il-versi popolari Maltin. Schembri Fava beħsiebha tkompli l-istudji tagħha fuq livell ta’ Masters.


Some main issues on oral tradition

Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Mejju fl-4.30pm, il-Prof. Mourad Yelles mill-università INALCO ta’ Pariġi, se jagħmel taħdita bl-Ingliż dwar it-tradizzjoni orali, bl-isem “Some main issues on oral tradition. Women’s urban quatrains in North Africa.”

Din l-attività, li hija miftuħa għal kulħadd, se ssir fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u qed tiġi organizzata mid-Dipartiment tal-Malti bħala parti minn proġett dwar It-Tradizzjoni Orali. 

Il-Prof. Yelles speċjalizza fil-letteratura komparata u r-riċerka tiegħu tiffoka fuq l-influwenzi ta’ letteraturi differenti fuq xulxin, il-kitbiet u t-tradizzjonijiet orali tal-Magreb, u fuq iċ-ċinema, il-mużika, u l-immaġinarji postkolonjali. Il-Prof. Yelles studja fl-Universitajiet tal-Algier, Londra (SOAS) u s-Sorbonne (Paris 3).

Hemm aktar tagħrif dwar din it-taħdita fuq il-paġna ta’ Facebook tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta. https://www.facebook.com/uom.malti/

 


 

On Wednesday, 25 May 2016, at 4.30pm in the Faculty of Arts Library of the University, Prof. Mourad Yelles will be giving a public talk in English entitled, “Some main issues on oral tradition. Women’s urban quatrains in North Africa.” His overview of this complex area of study will be illustrated by references to his research on female oral poetry in the Maghreb. The talk is being organized by the Department of Maltese in the Faculty of Arts. Academics, students and the general public are welcome to attend.

This event will launch a research project on Maltese Oral Traditions coordinated by Dr Adrian Grima, Prof. Manwel Mifsud and Dr Michael Spagnol. The Department of Maltese aims to bring together Maltese and foreign academics, as well as researchers working in the community. This long-term research project will feature other public talks by both established and up-and-coming researchers in the field, including postgraduate students.

Mourad Yelles is professor of Maghrebi literature at the Paris based INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). A scholar of Maghrebi literatures in both francophone and arabophone North Africa, he also probes francophone American and Caribbean literary productions, focusing on comparative studies of these oral and written literatures.

Prof. Yelles studied at the Universities of Algiers, London (SOAS) and the Sorbonne (Paris 3). He is the head of the research team on Langues et Cultures du Nord de l’Afrique et Diasporas (LACNAD). His estensive work on female oral poetry in Algeria now extends to the Maghreb in general. Prof. Yelles has given various lectures hosted by the Department of Maltese and carries out research together with members of the Department.