Nisġa

Is-sensiela “Nisġa” fuq Campus FM. Programm ta’ kultura u tagħrif ġenerali. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Joe Brincat u Roderick Busuttil.

http://campusfm.um.edu.mt/…/webcastspag…/Winter_12/nisga.htm

Programm 1: Leġġenda tal-Madonna tal-Mensija; Xogħol tal-buttar f’Malta; Ix-xitla tal-papoċċi; Bijografija ta’ Ġorġ Zammit.
Programm 2: Ir-raddi fil-blat; Leġġenda tal-misteri tal-għar ta’ Xħajma; Il-ġurati; Bijografija ta’ Ġużè Muscat Azzopardi.
Programm 3: Il-Palazz ta’ Selmun; Ir-ribelljoni fuq il-bastiment Korona; Il-pjanta taċ-ċistu.
Programm 4: Malta fi żmien il-preistorja; Is-siġra tal-akaċja; Il-bijografija ta’ Ninu Cremona.
Programm 5: Il-karettuni; Il-lellux; Il-leġġenda tal-belliegħa tax-xbejbiet; Il-bijografija ta’ Nicolò Isouard.
Programm 6: Il-knisja l-antika tas-Salvatur ta’ Ħal Lija / Il-Mulett / Leġġenda t’Għar Ħasan / Bijografija Alfredo Gatt.
Programm 7: Il-lingwa Maltija minn fomm missierijietna / It-torri ta’ Isopu, Għawdex / L-Għasel / Il-bijografija ta’ Don Mauro Caruana.
Programm 8: Il-faħam f’Malta / Il-ġnien Romeo Romano / Il-pjanta Denb il-Ħaruf / Il-bijografija ta’ Ġużè Chetcuti.
Programm 9: Il-miġja ta’ Caravaggio f’Malta / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / Il-mazzarel / Bijografija ta’ Ġużè Cardona.
Programm 10: Temi tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Programm 11: Iċ-Ċittadella / Il-bebuna tal-baħar / Il-landiera / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna.
Programm 12: Malta fi żmien il-Feniċi u l-Kartaġiniżi / Leġġenda: Laqgħa li ġabet is-sliem / Il-farfett taz-zijju / Bijografija ta’ Rafel Bonnici Calì.
Programm 13: Servizz dwar il-Madonna tal-Ħerba / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / Il-ġiżi / Bijografija ta’ Ġorġ Pisani.
Programm 14: Ix-xelters / Il-leġġenda tal-Madonna tal-Isperanza / Il-bebbux tal-art / Bijografija ta’ Mro. Indri Borg.
Programm 15: Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / It-tempju ta’ Ħaġrat / Bijografija ta’ Frans Sammut / Serqa minn knisja f’Bormla.
Programm 16: Il-Ġgantija / Il-mawra ta’ Ulisse f’art Calypso / Il-breakwater / Il-pjanta tal-kappar.
Programm 17: Malta fi żmien ir-Rumani / Meta qam l-inkwiet bejn il-Kavallieri / Leġġenda tar-raġel il-magħtub u l-Madonna tal-Ħerba / Bijografija ta’ Joseph Calleja, attur.

Campus FM 103.7, University of Malta

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: