Programm 16

Din hija sensiela ta’ programmi bl-isem ‘Djaletti’ (2000) fuq Campus FM bi produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Sergio Grech.

Is-sittax-il programm: Pawla Camilleri titkellem bid-djalett u tgħid xi taqbiliet milli taf. Ġorġ Mifsud Chircop jitkellem dwar id-djaletti u t-tagħlim tal-Kultura Maltija fl-iskejjel.

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: