Kalendarju

L-attivitajiet li jmiss:

2023

2022

 • Il-Ħamis 15 ta’ Diċembru 2022, fis-6.00pm, Dr Alexander Vella Gregory, “Tridx Immorru Żepp?”, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta, u fuq Zoom u Facebook. 
 • Il-Ħamis 17 ta’ Novembru 2022, fis-6.00pm, Jason Zammit, intervistat minn Yanika Schembri Fava, Karga ta’ veru: Riflessjonijiet fuq il-Kaċċa u ż-Żgħażagħ, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta, u fuq Zoom u Facebook. 
 • Il-Ħamis 6 ta’ Ottubru 2022, fis-6.00pm, Kurjuż fuq Kollox. Il-Kelma ta’ Guido Lanfranco,  il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • It-Tnejn 9 ta’ Mejju 2022, Jonathan Mifsud, “It-Tradizzjoni tal-Logħob tan-Nar fil-Gżejjer Maltin” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook. 
 • It-Tnejn 25 ta’ April 2022, Mons. Louis Suban, “L-Istejjer u l-Ħrejjef tan-Nanna Karmena Suban – Mons. Louis Suban ” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook. 
 • It-Tnejn 7 ta’ Marzu 2022, Thomas Pace se jintervista lix-xandar Gordon Caruana, l-awtur tal-ktieb “Tifkiriet: Minn Fomm il-Poplu,” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook. 
 • It-Tnejn 28 ta’ Frar 2022, Ritianne Camilleri, “L-Għana tal-Fatt fit-Tieni Nofs tas-Seklu Dsatax,” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook. 
 • It-Tnejn 7 ta’ Frar 2022, Keith Attard, “Bil-Ballun f’Saqajna… jew fi Lsienna?,” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook.
 • It-Tnejn 31 ta’ Jannar 2022, George Cini, “Strada Stretta Ħadet il-Fama u Marret Torqod?,” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook.
 • It-Tnejn 17 ta’ Jannar 2022, Marco Galea, “Lejn Tnissil ta’ Lista ta’ Termini Tekniċi Teatrali,” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook.

2021

 • It-Tnejn 6 ta’ Diċembru 2021, Vincent Galea, “It-Tradizzjonijiet tal-Milied” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook.
 • It-Tnejn 22 ta’ Novembru 2021, Annamaria Gatt, “Il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Kostumi u tat-Tessuti fi Ħdan Heritage Malta” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook.
 • It-Tnejn 8 ta’ Novembru 2021, Ġużi Gatt, “Il-Ħares, u Karattri Oħra tal-Fantasija Maltin” mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, u fuq Zoom u Facebook.
 • L-Erbgħa 27 ta’ Ottubru 2021, Janice Caruana, “Il-Majjistra u t-Twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20” fuq Zoom.
 • It-Tlieta 12 ta’ Ottubru 2021, Anita Vassallo Piccinino, ““Ħej mamà, tini piżella…” Rakkonti u Taqbiliet tan-Nanniet” fuq Zoom.
 • L-Erbgħa, 30 ta’ Ġunju 2021, fs-6.00pm, Christabelle Borg, “L-Arti tal-kelma fid-Diskorsi Politiċi ta’ Duminku Mintoff” fuq Zoom.
 • Il-Ġimgħa, 25 ta’ Ġunju, fs-6.00pm, ir-riċerkatriċi magħrufa tat-tradizzjonijiet orali fil-Mediterran Micheline Galley, “Researching Maltese Mediterranean Oral Traditions: French-Maltese Collaboration” fuq Zoom.
 • It-Tlieta, 25 ta’ Mejju 2021, fis-6.00pm, Adrian Grima jintervista lir-riċerkatur magħruf Malti-Awstraljan Mark Caruana dwar l-istejjer li rrakkontaw l-ewwel emigranti Maltin fl-Awstralja, fuq Zoom.
 • It-Tlieta, 11 ta’ Mejju 2021, fis-6.00pm, Marita Bezzina, “Is-Santa tal-Mejjet: teżor moħbi,” fuq Zoom.
 • Il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju 2021, fis-6.00pm, John B. Saliba, “Tifkiriet tat-Tarzna u Malta fil-Gwerra” fuq Zoom.
 • It-Tlieta, 13 ta’ April, fis-6.00pm, Kurt Slattery, “Il-Makkjetta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum,” fuq Zoom.
 • It-Tlieta, 16 ta’ Marzu 2021, fs-6.00pm, Alex Camilleri, “Ix-Xtut tal-Majjstral t’Għawdex u t-Toponomastika tagħhom,” fuq Zoom.
 • It-Tlieta, 9 ta’ Frar 2021, fis-6.00pm, Martina Tabone, “Bejn Devozzjoni u Pika: It-taqbiliet tal-festi f’Ħaż-Żebbuġ,” fuq Zoom.
 • It-Tlieta 12 ta’ Jannar 2021, fis-6.00pm, Sergio Grech “Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi,“ fuq Zoom. 

2020

 • Is-Sibt 6 ta’ Diċembru 2020, 7.00pm, Dr Alex Vella Gregory, Yanika Schembri Fava, Jake Debattista u Marita Cassar, “Minn fuq l-Ispalla: It-Taqbil fil-Festi,” fuq Zoom.
 • It-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020, 6.00pm, Dr Natalino Fenech, “Ninnamraw mal-Għasafar,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 18 ta’ Frar  2020, 6.00pm, Simon Salafia, L-Ismijiet tal-Widien: is-Sorsi Orali,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 28 ta’ Jannar 2020, 6.00pm, Dr Anna Borg Cardona, “Strumenti Marbutin ma’ Ritwali u t-Tkeċċija tal-Ħażen,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • Il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020, fis-6.00pm, Dr Óscar Abenójar Sanjuán, “Oral Literature in Contemporary Mediterranean. Old Genres into New Wineskins.” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 14 ta’ Jannar 2020, 6.00pm, Gilbert Calleja, “Mhux Tradott u Intraduċibbli: Id-diskors f’dokumentarju etnografiku fuq lanċa tas-sajd,” f’Sala Pietru Pawl Saydon (ALT) tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

2019

 • It-Tlieta 17 ta’ Diċembru 2019, 6.00pm, Abigail Deguara, “Minn ta’ min int? Analiżi Lingwistika tal-Laqam Personali,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 12 ta’ Novembru 2019, 6.00pm, Simon Salafia, Seħer il-Malti fit-Toponomastika: is-Sorsi Orali, fis-Sala tal-Perjodiċi tal-librerija tal-Università, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 5 ta’ Novembru 2019, 6.00pm, Stephan D. Mifsud, “Mostri Maltin,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • Il-Ħamis 24 ta’ Ottubru, bejn il-5.00pm u s-7.00pm, workshop fuq Ir-Rakkont Popolari mmexxi mid-drammaturgu Massimo Barilla u l-attur Salvatore Arena fil-kamra LC119 fl-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.  Biex tinkitbu, ibagħtu email lil yanika.schembri-fava.13@um.edu.mt
 • Il-Ġimgħa 11 ta’ Ottubru 2019, 6.00pm, Joe Morana, “Ir-Riħ fil-Qala’,il-Mużew Marittimu, il-Birgu, bi sħab mal-Mużew Marittimu ta’ Heritage Malta (bħala parti mill-programm ta’ Birgufest)
 • It-Tnejn, 10 ta’ Ġunju 2019, fl-10:00 am, fil-kamra VC102 fil-binja tas-Servizzi tal-IT  tal-Università ta’ Malta, Dr. Óscar Abenójar se jagħmel taħdita dwar Techniques and Methods for Collecting Oral Tradition.
 • It-Tlieta 21 ta’ Mejju 2019, 6.00pm, Prof. Mourad Yelles, “The Status of Oral Tradition in the Formation and Evolution of Literary Canons in Algeria : from colonial to post-colonial contexts,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 14 ta’ Mejju 2019, 6.00pm, Yanika Schembri Fava, “Xogħol Mibdi jew Li Għad Irid Isir,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 7 ta’ Mejju 2019, 6.00pm, Dorothy Bezzina, “Gaetano Kanta u l-Kanzunetta Popolari,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 9 ta’ April 2019, 6.00pm, Joe Sciberras“Il-Basli Jirrakkonta x-Xagħra l-Ħamra 1881-2019,” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq,
 • L-Erbgħa 20 ta’ Marzu, 6.00pm, “L-Għasafar trid Għasafar: Il-Lingwaġġ tan-Nassaba” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, bis-sehem ta’ Raymond Cordina, Michael Grima u l-Prof. Mark-Anthony Falzon.
 • It-Tlieta 5 ta’ Marzu 2019. 6.00pm, “Ġej iċ-Ċajt!” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq. Ejjew ħa tidħqu magħna! Koordinazzjoni ta’ Dr Michael Spagnol. Jirrakkontaw iċ-ċajt Trevor Żahra, Vince Piccinino, Richard Attard, u oħrajn.
 • It-Tlieta 26 ta’ Frar 2019. 6.00pm, Rita Saliba, “Il-Ħrejjef li Rrakkontawli fi Tfuliti,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq.
 • Il-Ġimgħa 1 ta’ Frar 2019. 6.00pm, Dr Steve Borg” Il-Maltin: Għemilhom, Drawwiethom, Ġrajjiethom,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019. 6.00pm, Martin Morana, “Il-Faħam Miblul tal-Espressjonijiet,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 8 ta’ Jannar 2019, 6.00pm, “Kulħadd Iqabbel kif Jaqbillu. Lejla ta’ Limerikki,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq. Koordinazzjoni ta’ Rita Saliba, bis-sehem ta’ għadd ta’ qabbiela: Beverly Agius, Elisa June Campell, Emmanuel Attard Cassar, u George Cassar. Jinqraw ukoll limerikki ta’ Dwardu Ellul, Guido Lanfranco u Anton Buttigieg.

2018

 • It-Tlieta 11 ta’ Diċembru 2018, 6.00pm, Francesca Attard, “L-Għanjiet tal-Milied,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 20 ta’ Novembru, 6.00pm, Marlene Mifsud ChircopIt-12-il ħrafa tas-seħer Maltin ta’ Stumme skont Propp u l-funzjonijiet tal-ħrafa,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 6 ta’ Novembru, 6.00pm, Sephora Francalanza, “L-Idjoma Brikkuna fil-Lirika ta’ Mario Vella,” is-Sala Francis Ebejer (LT2), Tal-Qroqq.
 • It-Tlieta 23 ta’ Ottubru, 6.00pm, Jolene Spiteri Colombo u Christabel Caruana,  “Il-Ħrejjef ta’ Manwel Magri,” is-Sala tal-Perjodiċi tal-Librerija ċentrali tal–Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • Il-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018, 6.00pm, Michela Saliba, “Il-Ħaġa Moħġaġa,” is-Sala tal-Perjodiċi tal-Librerija ċentrali tal–Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • It-Tlieta 29 ta’ Mejju 2018, 6.00pm, Dr Virginia Monteforte, “What’s in a tradition: constructions, practices, policies and other trajectories,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.
 • Il-Ħamis 17 ta’ Mejju 2018, 6.00pm, Prof. Mourad Yelles (INALCO, Paris), “Collecting and editing oral feminine poetry in the Maghrebi context: problems and issues,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • L-Erbgħa 18 ta’ April 2018, 6.00pm, l-arkivista mill-Arkivji Nazzjonali James Baldacchino dwar “Il-Proġett ‘MEMORJA’: It-tradizzjoni orali fl-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta,” fis-Sala tal-Perjodiċi tal-Librerija ċetnrali tal–Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • L-Erbgħa, 21 ta’ Marzu 2018, 3.00pm, Rakkont Ħaj – Tifkiriet tal-Imqabbin. Kif jinġabru u jixxandru t-tradizzjonijiet orali, Atriju Vassalli, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, waqt il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus organizzat mill-Għaqda tal-Malti – Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb
 • It-Tlieta, 20 ta’ Marzu 2018, 6.00pm, Michael Deguara (antropologu), “L-għanqbut tat-tifsir li nsiġna – ħarsa lejn il-metodu etnografiku.” It-tielet taħdita: “Il-pinna, il-klamar u l-mera.” Il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • It-Tlieta, 13 ta’ Marzu 2018, 6.00pm, Michael Deguara (antropologu), “L-għanqbut tat-tifsir li nsiġna – ħarsa lejn il-metodu etnografiku.” It-tieni taħdita: “Il-kaxxa tal-għodda.” Il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • It-Tlieta, 6 ta’ Marzu 2018, 6.00pm, Michael Deguara (antropologu), “L-għanqbut tat-tifsir li nsiġna – ħarsa lejn il-metodu etnografiku.” L-ewwel taħdita: “Il-kobba mħabbla.” Il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • It-Tlieta, 27 ta’ Frar 2018, 6.00pm, Emanuel Psaila, “Lino Psaila, il-Qwiel u l-Għajdut Popolari,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq
 • It-Tlieta, 30 ta’ Jannar 2018, 6.00pm, Marlene Mifsud Chircop, “Il-Ħrejjef ta’ Ġaħan u l-Irrakkuntar Tagħhom,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq

2017

 • Il-Ħamis, 30 ta’ Novembru 2017, Rebecca Vella, “It-Taqbil tat-Tfal,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • It-Tlieta, 26 ta’ Settembru 2017, Salvu Zammit, “It-Tradizzjonijiet Orali ta’ Bidwi minn B’kara,” intervistat minn Yanika Schembri Fava fid-dar tiegħu B’kara
 • It-Tlieta, 4 ta’ Lulju 2017, Guido Lanfranco, “It-Tradizzjonijiet Orali,” intervistat minn Yanika Schembri Fava fid-dar tiegħu f’Tas-Sliema
 • It-Tlieta, 2 ta’ Mejju 2017, seminar dwar “It-Taqbiliet ta’ Ġorġ Agius “tal-Mużew,” b’intervent kritiku ta’ Kit Azzopardi, Sala Pietru Pawl Saydon (ALT), l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • It-Tlieta, 21 ta’ Marzu 2017, Manwel Mifsud, “Mistur u minsi: Fredu Spiteri (il-Lavarist), għannej u makkjettist Għawdxi prim,” ELT, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.30pm
 • It-Tlieta, 4 ta’ April 2017, Ġorġ Peresso, “Il-Vrajs tal-Madalena,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • It-Tlieta, 7 ta’ Frar 2017, Michael Spagnol, “Ħafna par(għ)oli u ftit kliem baxx: il-logħob bil-kliem fil-Malti,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • L-Erbgħa 11 ta’ Jannar 2017 – Patri Mark Montebello, Marlene Mifsud Chircop, Bernard Micallef, Carmel Cassar,”Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm. Bis-sehem tal-għannej Kalċidon Vella “Id-Danny,” il-prim kitarrist Ronnie Calleja, “Ir-Ronnie,” u kitarrist sekond.

2016

 • It-Tlieta, 6 ta’ Diċembru 2016 – Ġużi Gatt, “Il-Vizjoni tad-Dinja li kellhom in-Nies ta’ Dari, Ossija, Kif kienet tara d-dinja nannti, Alla jaħfrilha,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • L-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2016: Marlene Mifsud Chircop, “L-Għana tal-Fatt,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • L-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2016 – Toni Sant, “Il-Ħidma tal-Fondazzjoni M3P fuq ġbir u preservazzjoni ta’ stejjer orali,” Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta, 7.00pm
 • L-Erbgħa, 12 ta’ Ottubru 2016 – Yanika Schembri Fava, “Is-Seħta u l-Iskunġrar,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 6.00pm
 • L-Erbgħa, 25 ta’ Mejju 2016 – Mourad Yelles, “Some Main Issues on Oral Tradition,” il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, 4.30pm

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta