Ballata

 

Abela Mikiel, ‘Ave Maria’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988)
Abela Mikiel, ‘Il-furnar ta’ Venezja’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (1506)
Abela Mikiel, ‘L-avukat tal-karozzin’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988)
Abela Mikiel, ‘It-tifel Awstraljan’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (1960)
Abela Mikiel, ‘Id-delitt tal-“Laus” f’Birkirkara’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (25/02/1963)
Abela Mikiel, ‘Il-Fenech misterjuż’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (13/06/1963)
Abela Mikiel, ‘Il-Fenech inviżibbli’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (13/06/1963)
Abela Mikiel, ‘Id-delitt fatali tat-Torri tal-Għallis’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (24/02/1955)
Abela Mikiel, ‘Il-vendetta tal-pirati’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija (Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti, 1988) (22/11/1985)
Abela Mikiel, ‘Għar Ħasan’ (Malta: n.d.)

 

CHAPBOOKS:

Abela Mikiel, Delitt orribbli ta’ omm li qatgħet ras binha (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, 1961) (23/08/1960)
Abela Mikiel, Il-Fenech Inviżibbli (Malta: Gżira, Universal Press, n.d.) (13/06/1963)
Anon., Fatt veru li ssuċċieda fuq l-imsejken Ġuże Vella ta’ Scalpellu, Strada Brittanica N. 10 ġewwa l-Birgu fl-1895 (Malta: Il-Belt, Tip. Ant. Ellul, 1930)
Anon., Id-delitt tat-tambur Malti: fatt veru li sar fil-15 ta’ Diċembru 1835 (Malta: Sliema, Stamp. Lombardi, 1932) (03/08/1836)/ (08/08/1836)
Anon., Il-bojja (Malta: n.d.) Anon., Il-qerda ta’ Mari u Ġamri, fatt li ġara l-Mosta (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, n.d.)
Anon., Il-qtil tal-Ispettur Vincenzo Caruana (Malta: n.d.) (06/05/1856) Anon., ‘Kieku tafu ….’ Friggieri Oliver, Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 (Malta: Klabb Kotba Maltin, 1987) (23/04/1738)
Anon., L-għana tas-sajjied Malti (Malta: n.d.)
Bonello Alfonso, Il-fatt li ġara fit-telgħa ta’ Ħal Luqa (Malta: Valletta, Saulus Press, n.d.) (02/11/1942)
Bonello Alfonso, Il-qtil tal-Qrendi li ssuċċieda fl-isqaq imsejjaħ ta’ San Mattew talMaqluba (Malta: Ħamrun, Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (22/11/1946)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar ir-Rabat (Malta: Valletta, Tip. G. Muscat, n.d.) (18/07/1934)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar il-Ħamrun (Malta: Il-Belt, Stamperija G. Muscat, n.d.) (28/03/1937)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar tas-Sliema (Malta: Il-Belt, Stamperija Giovanni Muscat, n.d.) (05/08/1937)
Bonello Alfonso, Il-każ ta’ Toni Aquilina li ġie misjub fil-bir tat-Torri tal-Għallis (Malta: Ħamrun, Stamperija tad-Dar ta’ S. Ġużepp, n.d.) (24/02/1955)
Bonello Alfonso, Id-delitt taċ-ċkejken Toninu Aquilina li ssuċċieda minn qalb ħarxa ta’ Omm u minn raġel ta’ qalb krudila fi Strada San Duminku, il-Belt (Malta: Ħamrun, Stampat fid-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (23/08/1960)
Bonello Alfonso, Id-delitt taċ-ċkejken Twannie Aquilina li ssuċċieda minn qalb ħarxa ta’ Omm u minn raġel ta’ qalb krudila fi Strada San Duminku, il-Belt it-2ni ed. (Malta: Ħamrun, Stampat fid-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (23/08/1960)
Bonello Alfonso, Il-mewt ta’ Manweli Baldacchino u l-grazzja ta’ Toni Patiniott (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (25/12/1962)
Bonello Alfonso, Il-qtil gravuż ta’ Ċikku Laus li kien ġara Birkirkara (Malta: n.d.) (25/02/1963)
Bonello Alfonso, Id-Delitt li ssuċċieda Triq il-Mitħna, il-Mosta, Il-mejjet Ċikku Vella u lqattiel Franġisku Fenech (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (13/06/1963)
Bonello Alfonso, Id-delitt li ġara Għawdex minn qalb ħarxa ta’ ġuvni tirann li kellu stonku joqtol lill-istess missieru (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (25/05/1964)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar Ħaż-Żabbar (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (05/03/1965)
Caruana Arturo, L-għanja ta’ Pawlu Xara, il-maħrub minn Sant’Anġlu (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.)
Caruana Arturo, L-istorja ta’ Ġorġ il-bdot (Malta: Valletta, Stamperija Melita, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) Caruana Arturo, Ġakomin Ciantar jew Il-martri tal-Kavallieri (Malta: Tas-Sliema, Stamperija Cumbo, n.d.)
Caruana Arturo, Lieni l-Karkariża, rakkont Malti li ġara fis-sena 1771 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.)
Caruana Arturo, Bint il-bojja (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Caruana Arturo, Il-ħajja ta’ Musulinu 1 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (1899)
Caruana Arturo, Il-ħajja ta’ Musulinu 2 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (1902)
Caruana Arturo, L-imsejkna Marta bint l-ikkundannat (Malta: n.d.), (Malta: Sliema, The New Art Press, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.)
Caruana Arturo, L-istorja tal-assassin (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) Caruana Arturo, L-għanja tas-sajjied li ġie maqtul mis-suldat tal-milizzja (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (19/10/1918)
Caruana Arturo, L-Imgħallaq bla Ħtija f’Malta (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) 124
Caruana Francesco, Falaride: ġrajja tal-biki (Malta: Valletta, Tip. Hammet, 1937) (Malta: Valletta, New Art Press, 1941)
Caruana Francesco, Iż-żewġ surġenti: fatt tal-biki (Malta: Valletta, Tip. Hammet, 1934)
Caruana Francesco, Il-qattiel ta’ missieru: fatt li ġara (Malta: Valletta, Tip 28, 1932)
Caruana Francesco, Il-fatt tal-Mosta ta’ Alfredo u Marija: ġrajja vera u antika (Malta: Valletta, Ellul’s Press, 1932)
Caruana Francesco, Alfredo u Marija l-Kaċċatura (Malta: Valletta, Saulus Press, n.d.), (Malta: n.d.)
Caruana Francesco, Il-fatt u l-ġuri ta’ Ġużeppi Micallef (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Valletta, Ellul’s Press, 1932) (08/10/1899)
Caruana Francesco, Il-kuċċier tal-Qrendi jew prova ta’ delitt f’ġibjun imkaħħal: fatt li ġara Malta (Malta: Il-Belt, Tip. A. Ellul, 1931), (Malta: Lux Press, 1946)
Caruana Francesco, Il-qtil tal-Ħamrun (Malta: Il-Belt, Tip. San Paolo, 1926) (07/10/1925)
Caruana Francesco, Il-fatt tal-Gżira ta’ Ġużeppi Pace (Malta: 1927) (17/09/1926)
Caruana Francesco, Il-fatt u t-tgħalliq ta’ Nazzarenu Abela (Malta: Il-Belt, Tipografia San Paolo, 1927) (11/10/1926)
Caruana Francesco, Il-memorji tal-mewt ta’ Nazzarenu Abela u Ġużeppi Pace (Malta: 1927)
Caruana Francesco, Il-qtil u l-ġuri ta’ Karmena Abdilla u binha Victor mill-Ħamrun (Malta: Valletta, Tip. Hammet, n.d.) (28/03/1937)
Caruana Francesco, L-Imgħallaq bla Ħtija (meħud mid-Dramm) (Malta: Tas-Sliema, Stamperija Cumbo, 1927)
Cremona D., Iacopo Ortis (Malta: n.d.) D.A., Serq u qtil fuq Toni Aquilina misjub fit-Torri tal-Għallis (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (24/02/1955)
Dalli Antonio, L-imgħallaq bla ħtija f’Malta (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Dimech (Debono) Giuseppe, Min kien u x’għamel D. Gejtano Mannarino (Malta: Ħamrun, Tip. Dar San Giuseppe, 1926)
Fabri Emm., Id-delitt faħxi ta’ Twannie Aquilina tfajjel ta’ 8 snin (Malta: Gzira, Universal Press, n.d.) (23/08/1960)
Fonk Vincenzo, Id-diżgrazzji li ġġib l-għira, fatt li ġara fit-23 t’Ottubru 1889 bejn Vincenzo Ciantar u Marianna Finch (Malta: Il-Belt, L’Unione Tipografica Maltese, 1939)
G.B.B., Is-serqa l-kbira somma ta’ 126,740 lira flus id-Dockyard: holdup, il-ġuri u ssentenza (Malta, Gżira, Universal Press, J.C. Micallef, 1948), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (22/04/1948)
G.X., Ebejer u l-praspar tiegħu: ġrajja ta’ Malta ta’ żminijiet ilu (Malta: Valletta, Tip. Lit. Mirabitur & Co., 1928) (27-28/04/1860)
G.X., Bertu u Rożi: lezzjoni liż-żgħażagħ tal-lum: ġrajja ta’ barra ta’ bosta żminijiet ilu (Malta: Valletta, Michele Psaila, 1928)
Mifsud Arturo, Arturo u Marija jew Il-fatt tal-Mosta (Malta: Valletta, New Art Press, 1944)
Pace Carmelo, Fatt kiefer u waħxi ta’ Ġanon u sħabu li ġara fil-barumbara ta’ Żuta fit-8 ta’ Frar 1892 (Malta: n.d.), (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Pace Carmelo, Il-fatt taż-żewġ iddiżgrazzjati Rożi u Ġużeppi li sar ġewwa l-Magħtab fid9 ta’ Ottubru tal-1899 (Malta: Il-Belt, Stamperija Mifsud, 1900)
Psaila Mikiel, Indri s-sajjied Malti, ġrajja ta’ Malta (Malta: Il-Belt, Ellul & Abela Press, n.d.)
Psaila Mikiel, Ġużeppi jew Id-delitt tal-katakombi ta’ Wied Għammieq (Malta: Valletta, n.d.), (Malta: Valletta, Abela Press, 1942), (Malta: Valletta, Abela Press, 1944), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (12/04/1908)
Rizzo John, Qalb ħarxa ta’ omm li kellha l-istonku titfa’ l-istess bintha ta’ seba’ snin ġo forn imqabbad (Malta: Birkirkara, Tipografija Fenech, 1890)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt u l-mewt ta’ Pawlu t-Tork li qatel lil Maria Baldacchino “Furfiċetta” (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) (23/07/1851)
Sciberras Giuseppe, L-imsejkna Katerina jew Il-fatt ta’ Demartino (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Il-Belt, Tip. 28, 1926), (Malta: Lux Press, 1955) (05/07/1862)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt ta’ Ġanni Paris u l-mewt ta’ Ġiġa Camenzuli (Malta: Il-Belt, Tip. 28, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) (20/07/1905)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt u l-mewt ta’ Ġanni Borg Il-Paddy li qatel lil Carmela Borg Rodin f’Birkirkara (Malta: Valletta, The New Art Press, 1927) (17/06/1912)
Segond Giovanni, Il-ħajja tal-valoruż tabib Malti Mattew Callus it-2ni ed., (Malta: Il-Belt, Andolfo & Magro, 1918), (Malta: 1927), (Malta: 1932)
Segond Giovanni, Fatt krudil u infami tal-għaxar assassini lebsin t’ajkijiet (Malta: Il-Belt, Tip. A. Ellul, 1931) (1800)
Segond Giovanni, Delitt li jkexkex fuq l-għira jew Mananni l-Kaċċatura (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, 1926) (23/10/1889)
Seychell Pawlu, Delitt waħxi fuq Anton Aquilina (Malta: Gżira, Universal Press, 18/03/1961) (23/08/1960)
Tanti Paul, Il-qtil ta’ Ġuża Formosa f’Ħal Tarxien (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (13/04/1972)
Tanti Paul, Il-qtil fl-Imġarr (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (24/05/1972)
Tanti Paul, Il-qtil fil-“Lussu Bar” fil-Fgura (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (06/02/1973)
Taylor Richard, Il-mewt ta’ Salvu Farrugia u Salvu Saliba imlaqqmin il-Voldieri u z-Zozz mgħallqin fis-7 ta’ Diċembru 1853 (Malta: 1853) (06/10/1853)
Taylor Richard, Il-mewt ta’ Pawlu Azzopardi (Malta: 1851) (23/07/1851)
Vassallo Gio. Ant., Mannarinu (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, n.d.)

 

 

Referenzi oħra:

 

Adorno T.W., ‘Culture Industry Reconsidered’ (1967), Reading Popular Narrative – A Source Book, ed. Bob Ashley (England: Leicester University Press, 1997)
Agius De Soldanis, MS. 144, NML Anon., “Bint l-Awditur”, ‘The Order of St John in Maltese Folk Memory’, J. Cassar Pullicino, Scientia, Vol. XV 4, (Malta: Progress Press Co. Ltd, 1949)
Anon., It-tneħħija ta’ Pawlu Mifsud u l-Lista tal-iġġustizzjati f’Malta (Malta: Lupi Press, 1940) Anon., In-Niċċa tal-Madonna milquta b’ġebla minn suldat Ingliż, fatt li ġara Tas-Sliema ħdejn il-Gżira fl-10 ta’ Lulju, 1902 (Malta: 1902)
Anon., “Kieku tafu ….” , Leħen il-Malti Settembru No. 7, (Malta: 1931)
Anon., “Jaħasra mingħajr ħtija ….”, Leħen il-Malti Settembru No. 7, (Malta: 1931)
Attard Edward, Delitti f’Malta 1800-2000 I (Malta: Book Distributors Ltd 2001, 4th ed. 2004)
Attard Edward, Delitti f’Malta 2000-2004 II (Malta: Book Distributors Ltd 2001, 2004)
Attard Edward, Il-Prostituzzjoni f’Malta (Malta: BDL Publishing, 2014) Ch. 4,5,6 Attard Edward et al (eds) Delitti u Misteri (Malta: BDL, 2006-2011)
Azzopardi Mario, It-Teatru f’Malta (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 46, 2003)
Berry Francis, The Bride of Mosta, ed. by John Manduca (Malta, PEG: 2005)
Bhabha Homi, The Location of Culture (Routledge: 1994) Bonanzinga Sergio, ECHOS, Canzoni di Piazza e Musiche di Scena (Palermo: Multistampa, 1996)
Bonello Giovanni, “Notes for a History of the Judiciary at the time of the Order” at www.judiciarymalta.gov.mt/history
Borg Paul P., Ċikku Fenech, il-qtil, il-ħarba, il-bidwi (Malta: Palprint Publications, 1998)
Borg Paul P.,Ċikku, il-bidwi Malti revised edition, (Malta: 2014)
Borg Tancred, ‘Giulio Cumbo’, Il-Berka (Malta: 21/08/1937)
Briffa Charles, Ir-Rumanz Malti sa Nofs is-Seklu Għoxrin (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 53, 2003)
Briffa Rużar, ‘Ballata’, Il-Malti, (Malta: Settembru 1945)
Brinker Menachem, ‘Theme and Interpretation’, Claude Bremond et al (eds), Thematics, New Approaches (New York: State University of New York, 1995)
Burns Thomas A., ‘A Model for Textual Variation in Folksong’, Folk Groups and Folklore Genres: A reader, Elliott Oring (ed.) (Logan, Utah: Utah State University Press, 1989)
Busuttil, E.D., Margerita jew il-grabja tal-Imgħallqin, (Malta: Lux Press 1951)
Busuttil Vincenzo, Tancred Borg Dizzjunarju Enċiklopediku (Malta: Giovanni Muscat, 1928) pp. 6417-6467.
Buttigieg Anton, Ballati Maltin (Malta: Union Press, 1972) pp. 17-30 Cashman Ray, ‘The Heroic Outlaw in Irish Folklore and Popular Literature’, Folklore Vol. 111, 2, October 2000
Cassar Pullicino Ġ., ‘Maltese Ballads’, The Sundial Vol. 4. No. 3 (Malta: 1944)
Cassar Pullicino Ġ., Għana u Taqbil it-Tfal, Leħen il-Malti (Malta: April-Ġunju 1948)
Cassar Pullicino Ġ., ‘La Leggenda Maltese della Sposa della Mosta’, Studi di Tradizioni Popolari Maltesi (Malta: University of Malta: 1989)
Cassar Pullicino Ġ., Il-Kitba bil-Malti sal-1870 (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 31, 2001)
Cassar Pullicino Ġuże, Ġuże Muscat Azzopardi (Malta, Stamperija Indipendenza: 1991)
Cassar Pullicino J. ‘The Order of St John in Maltese Folk-Memory’, Scientia, Vol. XV 4, (Malta: Progress Press Co. Ltd, 1949)
Cassar Pullicino Joseph, ‘Social Aspects of Maltese nicknames’, Studies in Maltese Folklore (Malta: Malta University Press, 1992); 1st ed.: (Malta: The University of Malta, 1976)
Cassar Pullicino Ġuże, Camilleri Charles, Maltese Oral Poetry and Folk Music, (Malta: Malta University Publishers Ltd, 1998)
Cassar Pullicino Joseph, Galley Micheline, Femmes de Malte dans les chants traditionnels (Paris: CNRS: 1981)
Cassar Pullicino Joseph, Galley Micheline, ‘Maltese Għana: Some remarks on the progress of invention’, Journal of Maltese Studies, VI, 1 (Malta: 1996)
Cavaglion Gabriel, ‘The Societal Construction of a Criminal as Cultural Hero’, Folklore 118, December 2007
Ciappara Frans, Society and the Inquisition in Early Modern Malta (Malta: 2000)
Cowan Edward J. (ed.), The People’s Past Scottish Folk, Scottish History (Edinburgh: Polygon, 1980, 1993)
Cremona A., Leħen il-Malti Settembru N. 7 (Malta: 1931)
Cremona Giovanni, ‘Fdal ta’ Ħrafa taż-Żminijiet tan-Nofs f’Malta’, Leħen il-Malti Marzu-April 1940, 109-110 (Malta: Empire Press, il-Belt)
Crowe Bazin Fenella, “‘Mylecharaine”: a forgotten call to nationhood’, Russell Ian, Atkinson David, Folk Song: Tradition, Revival and Re-Creation (Aberdeen: Elphinstone Institute, University of Aberdeen: 2004
Cumbo Giuseppe, Il-Ġurijiet Kapitali tal-Mewt li saru minn Żmien l-Ingliżi (Malta: 1927).
Cuschieri Lino, Espożizzjoni dwar is-Surmastrijiet Nani, Reġistru Pubbliku, il-Belt, (Malta: Dipartiment tal-Informazzjoni, 1990)
Debono Giov., ‘Fatti Storiċi dwar L-Għarusa tal-Mosta’, L-Orizzont, (Malta: 4, 5/05, 1970)
Diacono Ġuże, L-Ewwel Jien! (Malta: 1964) Fenech Dwardu, Wirt il-Muża (Malta: 1977)
Fenech Victor, Il-Ktieb Malti (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 55, 2003)
Foley John Miles, The Singer of Tales in Performance (Indiana: Indiana University Press: 1995)
Foucault Michel, Discipline and Punish, the Birth of the Prison (Penguin Books: 1977)
 Frendo Henry, Storja ta’ Malta, Żmien l-Ingliżi, is-Seklu Dsatax (Malta: Klabb Kotba Maltin, 2004)
Friggieri Oliver, Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 (Malta: Klabb Kotba Maltin, 1987)
Friggieri Oliver, L-Istudji Kritiċi Miġbura I (Malta: Malta University Services Ltd., 1995)
Galea Michael, Malta, more historical sketches (Malta: Veritas Press, 1971)
Ganado Albert, private collection of printed material Doqq Bedbud Doqq and pamphlets of Milizia maltese 1852.
Ganado Herbert, Rajt Malta Tinbidel Vol. I, 1900-1933 2 nd ed. (Malta: 1975)
Ganado Herbert, Rajt Malta Tinbidel Vol. II, 1933-1942 (Malta: 1974)
Ganado Herbert, Rajt Malta Tinbidel Vol. III, 1942-1955 (Malta: 1975)
Ganado Herbert, Rajt Malta Tinbidel Vol. IV, 1955-1969 (Malta: 1977)
Gauci Liam, lecture held on 16 May 2014 at the National Malta Library in Valletta Geraci Mauro, ‘Le cronache dei cantastorie’, Nuove Effemeridi N. 40 (Palermo, Edizioni Guida, 1997)
Gibbons Luke, Transformations in Irish Culture, (Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1996)
Greenblatt Stephen, Cultural Mobility: A Manifesto (Cambridge University Press: 2009)
Herndon Marcia, Singing and Politics: Maltese Folk Music and Musicians (USA, Tulane University, Ph.D. dissertation: 1971). Authorised facsimile by University Microfilm International, Ann Arbor, Michigan, in 1999
Lanfranco Guido, Drawwiet u Ħajja mill-Istorja ta’ Malta (Malta: Wise Owl Publication: 2005)
“Kieku tafu ….” , Leħen il-Malti Settembru No. 7, (Malta: 1931)
Lombardi Emilio, Rożi, L-Għarusa tal-Qalbieni Toni Bajjada (Malta, PEG: 2002)
Lombardi Emilio, Luqa Briffa (Malta, PEG: 1999)
Mercieca Tony, Arturo Caruana, Rumanzier, Traduttur u Versifikatur Popolari (Unpublished B.Ed. (Hons.) Thesis, University of Malta: 1999)
Miceli Alfred G., L-Istorja tal-Opra f’Malta(1866-2000) (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 6, 1999) p. 162 Miceli Alfred G., L-Istorja tal-Opra f’Malta(1631-1866) (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 27, 2001)
Mifsud Ignazio Saverio, Ms 11 of Stromata in 24 vols, NML
Mifsud Chircop Ġorġ, ‘Traditional Text of Maltese Folk Ballad’, Sunday Times of Malta (Malta: 1992)
Mifsud Chircop Ġorġ, Il-Folklor Malti (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 56, 57, 2003)
Nachbar Jack, Lause Kevin, ‘Introduction, Breaking the Mold: The Meaning and Significance of Stereotypes in Popular Culture’, Popular Culture, An Introductory Text (Bowling Green OH: Bowling Green State University Popular Press, 1992)
Nunning Ansgar, ‘On Metanarrative: Towards a Definition, a Typology and an Outline of the Functions of Metanarrative Commentary’, The Dynamics of Narrative Form, John Pier (ed.) (Berlin: Walter de Gruyter, 2004)
O’Brien Ellen L.,”The Most Beautiful Murder”: The Transgressive Aesthetics of Murder in Victorian Street Ballads’, Victorian Literature and Culture, Vol. 28, No. 1 (2000), Published by: Cambridge University PressStable URL: http://www.jstor.org/stable/25058489
O’Brien Ellen L., ‘Every Man who is Hanged Leaves a Poem: Criminal Poets in Victorian Street Ballads’, Victorian Poetry, Vol. 39 No. 2, Summer 2001 (West Virginia University Press). http://muse.jhu.edu/journals/vp/summary/v039/39.2obrien.html
O’Connor Anne, Child Murderess and Dead Child Traditions (Helsinki, Academia Scientiarum Fennica: 1991)
Pellegrini V.M., Angelica, La Sposa della Mosta Dramma Lirico, Musica di Carmelo Pace (Malta, Edizioni L’Isola: 1972)
Pier John, ‘Narrative Configurations’, The Dynamics of Narrative Form, John Pier (ed.) (Berlin: Walter de Gruyter, 2004)
Prince Gerald, ‘Surveying Narratology’, Kindt T., Muller H-H., What is Narratology? (Berlin: Walter de Gruyter: 2003)
Prince Gerald, ‘Introduction to the Study of the Narratee’, Onega Susana, Garcia Landa Jose Angel (eds), Narratology (Longman, 1996)
Ragonesi A., Mifsud Chircop Ġ. (ed.), Maltese Folksong “Għana”: a Bibliography and Resource Material (Malta: Malta University Press: 1999)
Reboul Gaetano, Giornale Ms 20, NML Rimmon-Keenan Shlomith, ‘What a theme is and how do we get at it?’, Claude Bremond et al (eds), Thematics, New Approaches (New York: State University of New York, 1995)
Rossi Ettore, ‘“Scibilia Nobili’ e la leggenda maltese della Sposa della Mosta’, Lares Anno III, No. 2 (Firenze: 1932)
Sant Cassia Paul, ‘Foreward’, Maltese Folksong “Għana”: a Bibliography and Resource Material, Ragonesi Anita, Mifsud Chircop Ġorġ (ed.) (Malta: Malta University Press, 1999)
Storey John, Cultural Theory and Popilar Culture, An Introduction 6th ed. (Pearson: 2012)
Taylor Richard, Il-Karnival ta’ Malta tat-22 ta’ Frar, 1846 (Malta: Tip. Anglu Maltija, 1846)
Taylor Richard, Id-Dispotiżmu u l-Inġustizzji fuq Malta mgħottijin fil-Parlament bilħjiena (Malta: Tip. Anglu Maltija, 1846)
Thompson Spurgeon, ‘Introduction towards an Irish Cultural Studies, Cultural Studies, Theorizing Politics,Politicizing Theory Vol. 15, 1, Special Issue Irish Cultural Studies, (Routledge, January 2001)
Testa Carmel, The life and times of Grandmaster Pinto 1741-1773 (Malta: Midsea Books, 1989)
Toelken Barre, Wilgus D.K., ‘Figurative Language and Cultural Contexts in the Traditional Ballads’, Western Folklore, Vol. 45, No. 2, The Ballad in Context: Paradigms of Meaning (Apr.,1986), Published by: Western States Folklore SocietyStable URL: http://www.jstor.org/stable/1500040
University of Malta, Science in the City, activity held at the Castellania in Valletta, a performance where science was presented in interaction with the arts based on a research project by M. Mifsud Chircop, dramatisation by Dr Marco Galea, folksingers and folk guitarists’ introductory and concluding participation, in conjunction with the Department of Forensics (UoM) and the Malta Police Forensics Section. Vassallo Ġananton, Il-Ġifen Tork, (Malta: Lux Press, 1949)
Vella J., ‘L-Identita Kulturali Maltija – Il-Mużika’, T. Cortis (ed.), L-Identita Kulturali ta’ Malta (Malta: 1989)
Vella Bondin Joseph, Il-Mużika ta’ Malta fis-Sekli Dsatax u Għoxrin (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 19, 2000)
Wettinger Godfrey, ‘Militia List of 1419-20’, Melita Historica 5/2 (Malta: Melita Historica, 1969)
Wettinger Godfrey, ‘The Young Woman on Gozo Who Remarried Too Soon, 1465-68’, Melita Historica 12/2, (Malta: Melita Historica, 1997 pp. 141-150 Wettinger Godfrey, Fiorini Stanley, Cassar Carmel, Vella Yvonne, Min kien Callus?, (Malta: Klabb Kotba Maltin, 2003)
Zammit William, ‘Maltese Chapbook Literature of the 19th and 20th centuries, Part 1: Origins and Themes’ Treasures of Malta, No. 38 Vol. XIII No. 2 (Malta: Fondazzjoni Patrimonju Malti: 2007)
Zammit William,‘Maltese Chapbook Literature of the 19th and 20th centuries, Part 2: From murder and jokes to courtship and war’ Treasures of Malta, No. 39 Vol. XIII No. 3 (Malta: Fondazzjoni Patrimonju Malti: 2007)
Allard Joseph C., ‘Words and Music: Oral and Literary’, Folklore Vol. 20 (Tartu: 2002) pp. 78-92 Ashley Bob (ed.), Reading Popular Narrative, A Source Book, (England: Leicester University Press, 1997)
Atkinson David, The English Traditional Ballad: Theory, Method and Practice (England, Aldershot: 2002)
Attard Edward, Il-Pulizija f’Malta 1800-1964 (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 15, 2000)
Attard Edward, Il-Ħabs, L-Istorja tal-Ħabsijiet f’Malta mill-1800 (Malta: Palprint Press, 2000)
Axiaq Joseph, Dwardu Cachia 1857-1907, (Malta: Pubblikazzjoni APS Bank Ltd, Fond għall-kittieba tal-Malti, 2005) Bal Mieke, Narratology, Introduction to the Theory of Narrative (Toronto: University of Toronto Press, 1985, 1994)
Britsyna Olesya, ‘Experiments on the Oral Text in Performance’, Paladi-Kovacs A. (ed.), Times, Places, Passages, 7th SIEF Conference (Budapest, Akademiai Kiado, 2004)
Cassar Anton, ‘Il-Għana Malti u l-Għana ta’ Mikiel Abela “Il-Bambinu”, Il-Bambinu: Għana u Poeżija ta’ Mikiel Abela (Malta: 1988)
Cassar Carmel, Society, Culture and Identity in Early Modern Malta (Malta: 2000)
Cassola Arnold, The Literature of Malta (Malta, Minima Publishers: 2000)
Chircop John, ‘Oral Tradition and Historical Source: The Maltese “għannejja”’, Oral History: Journal of the Oral History Society: special issue on Ethnicity and National Identity (Spring 1993) vol. 21 No. 1
Constantinescu Nicolae, ‘Ballad and Intercultural Communication’, Rieuwerts Sigrid, Stein Helga, Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage (Georg Olms Verlag: 2000)
Debono Giov., ‘Fatti Storiċi dwar L-Għarusa tal-Mosta’, L-Orizzont, (Malta: 4, 5/05, 1970)
Dundes Alan, The Study of Folklore (Prentice-Hall: 1965)
Freibergs Imants, ‘Similar Module retrieval in a Corpus of Oral Literature’, Rieuwerts Sigrid, Stein Helga, Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage (Georg Olms Verlag: 2000)
Frendo Henry, Birth Pangs of a Nation, Manwel Dimech’s Malta (1860-1921) (Malta, Mediterranean Publications Ltd.: 1972
Frendo Henry ‘Language and Nationhood in the Maltese Experience’, Collected Papers (Ellul-Micallef R., Fiorini S. eds. (Malta: University of Malta, 1992)
Fsadni Ranier, ‘The Wounding Song. Honour, Politics and Rhetoric in the Maltese “Għana”, Journal of Mediterranean Studies, III, 2 (Malta: University of Malta, 1993)
Galea Joseph, F’Ġieh il-Ħaqq (Delitti Kriminali 1800-1900) Vol 1 (Malta: 1982)
Galea Joseph, F’Ġieh il-Ħaqq (Delitti Kriminali 1900-1930) Vol 2 (Malta: 1983)
Galea Joseph, Art Twelidi (Malta, PEG: 1984)
Grima Joseph F. Żmien Il-Kavallieri f’Malta (Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 32, 2001)
Herndon Marcia, McLeod Norma, Music as Culture 2nd ed. (Pennsylvania: Norwood Editions, 1981)
Kennedy Valerie, Edward Said, A Critical Introduction (Cambridge: Polity Press, 2000)
Koch Walter A. (ed.), Simple Forms, An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature, (Bochum: Universitatverlag Dr Norbert Brockmeyer, 1994)
Lord Albert B., The Singer of Tales Mitchell S. & Nagy G. eds.2nd ed. (Harvard University Press: 2001)
Mallia-Milanes Victor, The British Colonial Experience 1800-1964 (Malta: Mireva Publications, 1988)
Mifsud Chircop, M u Montebello, M. Min Qatel lil Patri? (Malta: 2016)
Moor Argo, ‘Awareness of death: a controllable process or a traumatic experience?’, Folklore, Vol. 22 (Tartu: 2002)
Onega Susana, Garcia Landa Jose Angel (eds), Narratology (Longman, 1996)
Pettit Tom, ‘Text and Memory in the “Oral” Transmission of a Crime and Execution Ballad: “The Suffolk Tragedy” in England and Australia’, Oral Tradition 28/1 (2013)
Prince Gerald, Dictionary of Narratology (Nebraska: University of Nebraska Press: 1987)
Sant Cassia Paul, ‘L-Għana: Bejn il-Folklor u l-Ħabi’, L-Identita kulturali ta’ Malta T. Cortis (ed.), (Malta: 1989)
Sant Cassia Paul, ‘History, Anthropology and Folklore in Malta’, Journal of Mediterranean Studies Vol. 3, 2 (Malta: Mediterranean Institute, University of Malta: 1993)
Sant Cassia Paul, “Tradition as Preservation – Għana and Folklore Mark 1”, ‘Exoticizing Discoveries and Extraordinary Experiences: ‘Traditional’ Music, Modernity and Nostalgia in Malta and other Mediterranean Societies’, Ethnomusicology 44(2), (2000)
Sant Cassia Paul, ‘Better Occasional Murders than Frequent Adulteries: Discourses on Banditry, Violence and Sacrifice in the Mediterranean’, Coronil F., Skurski J., States of Violence (Ann Arbor, University of Michigan Press: 2006)
Schmid Wolf, ‘Narrativity and Eventfulness’, Kindt T., Muller H-H., What is Narratology? (Berlin: Walter de Gruyter, 2003)
Storey John ed., Cultural Theory and Popular Culture, a Reader 3rd ed. (Pearson, Prentice Hall: 2006)
Tabone Carmel, ‘Secularisation’, in Sultana Ronald G., Baldacchino Godfrey, Maltese Society, a Sociological Inquiry (Malta: Mireva Publications, 1994)
Tanti Dougall Michael, ‘Patterns of Crime’ in Sultana Ronald G., Baldacchino Godfrey, Maltese Society, a Sociological Inquiry (Malta: Mireva Publications, 1994)
Thompson Spurgeon, ‘Introduction towards an Irish Cultural Studies, Cultural Studies, Theorizing Politics,Politicizing Theory Vol. 15, 1, Special Issue Irish Cultural Studies, (Routledge, January 2001)
Toelken Barre, ‘Ballads and Folksongs’, Folk Groups and Folklore Genres, An Introduction, Eliot Oring (ed.) (Logan, Utah: Utah State University, 1986)
Vassallo Ġananton, Il-Ġifen Tork (Malta: Klabb Kotba Maltin, 1975)
Xuereb Charles, France in the Maltese Collective Memory (Malta: Malta University Press: 2014)

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: