Micheline Galley

Micheline Galley hija riċerkatriċi anzjana onorarja fis-CNRS, iċ-Ċentru Nazzjonali tar-Riċerka Xjentifika, istituzzjoni prestiġjuża fi Franza. Qattgħet deċennji sħaħ mill-karriera professjonali tagħha tistudja t-tradizzjonijiet orali f’Malta u l-Magreb u ħadmet mill-qrib ma’ riċerkaturi ewlenin bħal Ġużè Cassar Pullicino u Ġużè Aquilina. Bħala etnologa li ħadmet fuq il-kultura Għarbija, Galley hija l-awtriċi u l-editriċi ta’ għadd ta’ pubblikazzjonijiet marbuta mal-epika ta’ HiIali. Studjat ukoll is-Sibilla u l-mod kif il-figura tagħha baqgħet ħajja matul iż-żminijiet u kienet l-ispirazzjoni għal wirt artistiku għani. 

Micheline Galley kitbet għadd ta’ artikli akkademiċi u tliet kotba fuq Malta: ma’ Ġużè Cassar Pullicino kitbet Femmes de Malte dans les chants traditionnels (C.N.R.S., 1981). Imbagħad ippubblikat dak li aktarx huwa l-aktar xogħol magħruf tagħha f’Malta, Maria Calleja’s Gozo. A Life History (Utah University Press, 1994), li rebaħ il-Premju Internazzjonali G. Pitrè – S. Marino 1995 (Premio del Presidente). Imbagħad hemm l-iktar ktejjeb riċenti tagħha, Malte: Un archipel au destin fabuleux (Paris Geuthner, 2019).

Bħala riċerkatriċi internazzjonali ewlenija u segretarja ġenerali tal-Għaqda Internazzjonali tal-Istudju taċ-Ċiviltajiet tal-Mediterran (AIECM), Micheline Galley kienet waħda mill-organizzaturi ta’ żewġ konferenzi dwar il-kuntatti kulturali fil-Mediterran li saru f’Malta fl-1972 u fl-1975. Kienet ukoll l-editriċi tal-atti ta’ dawn il-konferenzi li ħarġu f’Malta fl-1973 u l-1978. Barra minn hekk, ħadmet żewġ films dokumentarji fuq it-tradizzjonijiet popolari f’Malta: wieħed ta’ 45 minuta fuq L’Imnarja. Fête des Lumières à Malte (C.N.R.S.), u l-ieħor ta’ 15-il minuta, Chants sacrés et jeux poétiques, fuq l-innijiet sagri u l-poeżija popolari.


Madame Galley is an honorary senior researcher at the prestigious French National Centre for Scientific Research (CNRS). She devoted decades of her professional life to the study of Maltese and Maghrebi oral traditions and worked closely with leading Maltese researchers like Joseph Cassar Pullicino and Prof. Joseph Aquilina. As an ethnologist working on Arab culture, she was the author and editor of several publications dealing with the HiIali epic. She also worked on the Sibyl, her permanence through the ages and the artistic heritage she inspired. 

Micheline Galley authored numerous academic articles and three books on Malta: Femmes de Malte dans les chants traditionnels, with Joseph Cassar Pullicino (C.N.R.S., 1981); Maria Calleja’s Gozo. A Life History (Utah University Press, 1994), that was awarded the Prix international G. Pitrè – S. Marino 1995 (Premio del Presidente); and more recently a booklet entitled, Malte: Un archipel au destin fabuleux (Paris Geuthner, 2019).

As a leading researcher and secretary general of the Association Internationale d’Étude des Civilisations Méditerranéennes (AIECM), Micheline Galley co-organized two international conferences on cultural contacts in the Mediterranean held in Malta in 1972 and 1975. She was also the editor of the proceedings that were printed in Malta in 1973 and 1978. She produced two documentary films which dealt specifically with popular traditions in Malta: a 45minute film on L’Imnarja. Fête des Lumières à Malte (C.N.R.S.) and a 15minute film, Chants sacrés et jeux poétiques, on sacred chants and popular poetry.

Ħajr lil Prof. Grima li ġabar il-materjal biex setgħet issir din il-biblijografija

Il-Biblijografija

DataTitluTagħrifKliem muftieħ

1971

Two Folkloristic Articles,” The Journal of Maltese Studies nmr. 7 

Id-Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta

Folklor

1981

Femmes de Malte dans les chants traditionnels, p. 151

Koawtur Ġ. Cassar Pulliċino, C.N.R.S

Taħnin

1983

L-Imnarja. Fête des Lumières à Malte” nmr. 14, p. 307–38, 329–52, 353–62, 363–74

L.O.A.B u C.N.R.S

L-Imnarja

1988

“L’île aux trésors existe–t–elle?” Cahiers de Littérature Orale, nmr. 23, pp. 77–108

Langues’O Paris, Franza: Presses de l’INALCO

Malta

1990

“Oral Poetry in the Maltese Islands. Imagery Relating to Love,” International Folklore Review, p. 97–101

Koawtur Ġ. Cassar Pulliċino, Newall: Londra

Taqbiliet, Malta

1991

Voto Fatto, Grazia Ricevuta. Ex–Voto d’hier et d’aujourd’hui à MalteArchiv für Volkskunde, p. 67–75

Schweizerische Gesellschaft fuer Volkskunde

Malta

1992

“A Glimpse of Maria Calleja’s Life History,” International Folklore Review, p. 94–102

Newall, Londra

Bijografija, kultura, drawwiet

1993

“Tal–Farfett et autres surnoms à Gozo (Malte),” Mélanges offerts à Lionel et Paulette Galand, p. 487–500

Pariġi, Geuthner

Laqmijiet, Għawdex

1993

“Devotion and Recreation in the Maltese Islands”, Religion in Everyday Life ed. Nils–Arvid Bringéus, pp. 139–51

Royal Academy, Stockholm

Devozzjoni, kultura, Malta

1994

“Man and the Sea in Maltese Folk–Poetry,” Acta Etnografica Hungarica, nmr. 39 (3–4), p. 405–418

Koawtur Ġ. Cassar Pulliċino, Centro em Rede de Investigação em Antropologia

Folklor, taqbiliet, Malta

1994

Maria Calleja’s Gozo. A Life History

L-Università ta’ Utah

Bijografija, kultura, drawwiet, Għawdex

1995

“Le sens de la fête à Malte,” Cahiers de Littérature Orale, nmr. 37, p. 37–51

AFPUD assoċjata ma’ SODIS 

Malta, kultura

1995

L’homme méditerranéen et la mer

Koawtur Ġ. Cassar Pulliċino, Proceedings Tunis 1995

Malta, kultura

1996

“Creativity and Tradition. Mediterranean Folk–Poetry in Sung Form,” Journal of Mediterranean Studies, p. 196

L-Università ta’ Malta

Folklor, tradizzjonijiet, taqbiliet

1996

“Maltese Għana. Some Remarks on the Process of Invention,” Journal of Mediterranean Studies, vol. 6, nmr. 1, 70–81. 

Koawtur Ġ. Cassar Pulliċino, L-Università ta’ Malta

Għana

1997

“Quelques remarques sur Maria la Gozitaine (un récit de vie),” Etnostoria, ed. par A. Rigoli 

Centro Internazionale di Etnostoria, Sqallija

Bijografija, Għawdex, kultura, drawwiet

2001

“Some Remarks about the Sibyl(s) in Maltese Legends,” Fabula p.42 

De Gruyter, il-Ġermanja

Leġġendi

2006

“Note sur le basilic en Méditerranée”, Studi Magrebini, Nmr. IV, 53-60

Brill

Kultura

2013

 

La tradition des ex-voto à Malte”, Religions et Histoire, Nmr. 52, Sett.-Ott.

JSTOR

Tradizzjoni, kultura, drawwiet

2017 “Homage to two Maltese scholars The Malta IndependentĠużè Cassar Pullicino,  Ġużè Aquilina

2018

«Note sur l’émigration maltaise en Algérie_Memoire_2018 », Cahiers d’Afrique du Nord (n°93 Septembre 2018)

http://www.memoireafriquedunord.net 

Emigrazzjoni, Malta

2019

Malte Un archipel au destin fabuleux

Paris Geuthner

Malta, Kultura

2021

Researching Maltese and Mediterranean Oral Traditions:  A French-Maltese Collaboration

Ara l-filmat: Researching Maltese and Mediterranean Oral Traditions: A French-Maltese Collaboration

Ara l-preżentazzjoni li ntużat matul it-taħdita:  Researching Maltese Mediterranean Oral Traditions- French-Maltese Collaboration

Taħdita bħala parti mis-sensiela ta’ taħditiet fuq It-Tradizzjoni Orali li qed imexxi d-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta u parti mill-festival tas-sajf “Respire!” li qed torganizza l-Ambaxxata Franċiża f’Malta biex tiċċelebra r-relazzjonijiet bejn Franza u Malta

Ġużè Cassar Pullicino, Malta, Għawdex, Marija Calleja, għana, taqbiliet, drawwiet, tradizzjonijiet

Attivitajiet oħra

DataInformazzjoni

1972 u 1975

Saru żewġ kungressi f’Malta fl-1972 u fl-1975 dwar kuntatti kulturali fil-Mediterran. Editjathom Micheline Galley, li dak iż-żmien kienet segretarja ġenerali tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Istudju taċ-Ċiviltajiet tal-Mediterran (AIECM),  stampati f’Malta minn St Paul’s Press 1973 u Interprint 1978. Dawn il-laqgħat Mediterranji ispiraw lil Charles Camilleri biex jipproduċi xogħol mużikali f’Londra fl-1979.

Deux congrès se sont tenus à Malte en 1972 et 1975 sur les contacts culturels en Méditerranée ; leurs actes ont été édités par M. Galley, secrétaire générale de l’Association Internationale d’Étude des Civilisations Méditerranéennes (AIECM) et imprimés à Malte par St Paul’s Press 1973 et Interprint 1978. Ces rencontres méditerranéennes ont inspiré à Charles Camilleri une œuvre musicale créée à Londres en 1979

 

L’Imnarja. Fête des Lumières à Malte. Film C.N.R.S.– Awdjoviżiv 16 mm. coul. Tul: 45 minuta. Film iddepożitat fil-BNF rue de Richelieu (kodiċi: NAF 28788)

 

Chants sacrés et jeux poétiques (verżjoni mqassra tal-film). 1 VHS Pal + 1 VHS Secam. Tul: 15-il minuta


Id-drittijiet ta’ dawn ix-xogħlijiet huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: