Jaqaw Ġej biċ-Ċajt!

Nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju 2022, fis-6pm, “Jaqaw Ġej biċ-Ċajt?”, serata taċ-ċajt fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, fl-Università ta’ Malta. Jieħdu sehem Trevor Żahra u Vince Piccinino, b’intervent ta’ Thea Farrugia li rriċerkat iċ-ċajt għat-teżi tal-Baċellerat tal-Arti fil-Malti taħt is-superviżjoni ta’ Dr Michael Spagnol.

Ejjew u rrakkontaw ċ-ċajt tagħkom!  Dawk li jixtiequ jattendu għandhom jibagħtu email fuq adrian.grima@um.edu.mt jew yanika.schembri-fava.13@um.edu.mt biex jirriservaw post.

Din l-attività hija parti mis-sensiela tal-proġett It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Iċ-ċajt li qed jidher f’dan l-avviż huwa ta’ Trevor Żahra li adattah ma’ stampi li sab minn fuq l-internet

Ħafna drabi nidħqu għax ma nkunux qed nistennew biex ħiereġ min ikun qed jirrakkonta ċ-ċajt.  Hemm element ta’ sorpriża li biex tasal għalih b’suċċess, teħtieġ ċerta attenzjoni. Għalhekk, mhux kulħadd jaf jirrakkonta ċ-ċajt.

Vince Piccinino u Trevor Żahra waqt l-attività “Mhux biċ-Ċajt!” tal-proġett It-Tradizzjoni Orali

Iċ-ċajt mhux taċ-ċajt! Meta konna l-Kulleġġ, Trevor u jien (Vince) kellna ħabib tagħna li kien iħobb jgħid hekk: “Jien kollox biċ-ċajt nieħu; iċ-ċajt biss nieħu bis-serjetà!”

It-Tradizzjoni tal-logħob tan-nar fil-gżejjer Maltin

Nhar It-Tnejn 9 ta’ Mejju 2022 fis-6.00pm, Jonathan Mifsud “It-Tradizzjoni tal-Logħob tan-Nar fil-Gżejjer Maltin.” Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Nar tal-ajru

Il-logħob tan-nar fil-gżejjer Maltin huwa tradizzjoni ferm popolari u huma ħafna dawk il-persuni involuti f’din l-arti madwar id-dinja. Din hija arti li tirrikjedi impenn sħiħ matul is-sena kollha mid-diversi voluntiera u professjonisti li huma involuti. Din it-tradizzjoni hija waħda mill-modi ta’ kif twassal il-ferħ waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa fir-raħal partikolari. Bħal kull ħaġa oħra, din l-arti kompliet tevolvi matul iż-żminijiet u l-użu tat-teknoloġija ħalla l-impatt tiegħu wkoll. Minħabba din l-istess evoluzzjoni, it-termini u t-terminoloġija użata twessgħet ukoll u dan kompla jwassal sabiex il-lingwa Maltija tibqa’ tiġġedded.

Mill-Għaqda tan-Nar

Din it-taħdita, tippreżenta l-mod ta’ kif oriġinat din it-tradizzjoni f’pajjiżna, il-materjal użat u t-termini abbinati waqt il-manifattura u l-ħruq tan-nar. Sa tħares lejn kif it-teknoloġija ħalliet l-impatt tagħha fuq din it-tradizzjoni u ser nisimgħu xi taqbil dwar in-nar waqt il-marċi tal-festi.   

Jonathan Mifsud huwa l-kaxxier tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V u ilu diversi snin involut f’din l-għaqda permezz tal-volontarjat. Huwa studja l-MCAST fis-settur tal-elettronika u llum il-ġurnata jaħdem bħala Avionics Engineer fis-settur tal-manutenzjoni tal-ajruplani. Il-volontarjat huwa għal qalbu ħafna u l-oqsma tal-piroteknika, il-fotografija u t-teknoloġija jinteressawh ferm. Kienu dawn l-istess oqsma li wassluh sabiex inkun involut direttament f’din l-għaqda permezz ta’ proġetti u dejjem jara kif jista’ jagħmel l-aħjar użu minnhom għal-ġid tal-komunità.