Kelma Kelma

Erba’ sensiliet ta’ programmi ta’ Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar bl-isem ta’ Kelma Kelma fuq Campus FM.

http://campusfm.um.edu.mt/…/webca…/kelmakelma_mainpage.html…

Kelma Kelma I

Prog. 1 – L-istudju tal-ħsejjes tal-kliem.
Prog. 2 – Kif tnissel l-ilsien Malti.
Prog. 3 – Ilsien Malti – kif konna nħarsu lejh?
Prog. 4 – Vokabularju b’nisel Għarbi. (1)
Prog. 5 – Vokabularju b’nisel Għarbi. (2)
Prog. 6 – L-ilsien Malti taħt il-kavallieri.
Prog. 7 – Termini u idjomi li huma marbuta mal-mewt.
Prog. 8 – Termini novembrini marbuta mal-mewt.
Prog. 9 – Differenza bejn idjoma u proverbju.
Prog. 10 – Tnissil ta’ kliem marbut mal-ikel u xorb.
Prog. 11 – Kliem u idjomi marbuta mal-imħabba, erotiżmu u sess.
Prog. 12 – Idjomi u kliem imnissla mill-Latin.
Prog. 13 – Storja u tifsira ta’ ismijiet tax-xhur.
Prog. 14 – Kliem marbut tal-Milied u l-festi.
Prog. 15 – Kliem li tnisslu min ismijiet marbuta ma’ nies.
Prog. 16 – Kliem u idjomi li tnisslu mill-Latin.
Prog. 17 – Il-Malti ta’ zmien M. A. Vassalli.

Kelma Kelma II

Prog. 1 – Tnissil tal-Malti.
Prog. 2 – Kliem mill-qasam mużikali.
Prog. 3 – Kliem operistiku.
Prog. 4 – Kliem teatrali.
Prog. 5 – L-ismijiet ta’ bliet Inglizi, Irlandizi u Skoċċiżi.
Prog. 6 – L-ismijiet ta’ bliet ewropej.
Prog. 7 – Termini marbuta maż-żfin.
Prog. 8 – Aktar tnissil ta’ kliem mill-Ingliż u l-Awstraljan.
Prog. 9 – Kliem li ġew fil-punent mid-dinja tal-lvant.
Prog. 10 – Kliem imnissel mill-franciz li dahal f’lingwa internazzjonali u anki Malti.
Prog. 11 – Kliem marbut mar-Randan u l-Ġimgħa l-kbira.
Prog. 12 – It-tnissil etimoloġiku ta’ idjomi Ingliżi.
Prog. 13 – L-istorja etimoloġika ta’ idjomi Ingliżi marbuta ma’ fatt storiku.
Prog. 14 – Vjagg etimoloġiku fid-dinja tal-kultura Griega.
Prog. 15 – Kliem marbut mad-dinja sportiva. Prog. 16. Prog. 17.

Kelma Kelma III

Prog. 1 – Il-bidu tal-kitba u l-alfabet; Kliem li għandu tnissil stramb.
Prog. 2 – Il-Kelma Mużew u Museum.
Prog. 3 – Kliem li jibdew bil-prefissi Pros jew Pro.
Prog. 4 – Kliem u idjomi mnissla minn ismijiet ta’ nies magħrufa.
Prog. 5 – L-arkitettura.
Prog. 6 – Xi jfissru ċerti ismijiet/laqmijiet marbuta max-xogħlijiet ta’ Beethoven.
Prog. 7 – Kliem u idjomi nawtici.
Prog. 8 – Aktar kliem u idjomi ta’ oriġini stramba.
Prog. 9 – Ismijiet ta’ quddies magħrufa.
Prog. 10 – Ismijiet ta’ xogħlijiet mużikali fiż-żmien il-Barokk. (ta’ Bach u Vivaldi)
Prog. 11 – Termini ta’ oriġini Russa.
Prog. 12 – Termini militari u kliem ta’ oriġini stramba
Prog. 13 – Annimali. (1)
Prog. 14 – Annimali. (2)
Prog. 15 – Il-Pjanti u s-Siġar fil-Bibbja.
Prog. 16 – Ismijiet ta’ xogħlijiet mużikali fiż-żmien ir-romantiċiżmu.
Prog. 17 – Mixellenji.

Kelma Kelma IV

Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.

Campus FM 103.7, University of Malta

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: