Marlene Mifsud Chircop

Marlene Mifsud Chircop, għalliema u riċerkatriċi indipendenti, ħadmet mal-folklorista Ġużè Cassar Pullicino u żewġha, il-folklorista antropoloġiku Ġorġ Mifsud Chircop. Wara l-ewwel teżi tagħha fuq “Il-Folklor fir- Rumanz Storiku/Romantiku Malti” (1975) għall-Baċellerat u t-tieni teżi fuq “A Motif-Index of the Maltese Folktale” għall-M.A., kompliet bir-riċerka fin-narrattiva popolari, fl-irrakkuntar u fl-għana Malti, illum il-ġurnata b’mod speċjali l-element kulturali u soċjali fl-għana tal-fatt.

Flimkien ma’ żewġha, ipproduċiet u ppreżentat 26 dokumentarju kulturali ta’ 45 minuta għat-televixin: Ix-xogħol Waħdu Jurik u Fuq Għajnejk (1996, 2001, Dir. Alvin Scicluna) u għar-radju Maltese Folklore in the Modern World (2000) u A Folk Festival in Malta (2003). Interpretat u ttraduċiet kemm-il darba l-għana u l-irrakkuntar waqt festivals Malta u barra.

Ħadet sehem f’konferenzi Malta u barra, fejn ippreżentat fost l-oħrajn “Mnarja – a Midsummer’s Festival in Contemporary Malta” (Gothenburg 2006), “Maltese Folk Narrative” (Isle of Bute 2011), “Good Friday Processions in Contemporary Malta” (Innsbruck 2014), “The First Ten Years of the Maltese Folk singing Festival” (Malta 2014), The Development of Maltese Ballads (Malta 2014). Barra diversi sessjonijiet tal-għana u tal-irrakkuntar, kemm f’Malta kif ukoll barra, organizzat l-attività kulturali “Grimani Min Qatlu?” għal Science in the City (Malta 2014).

Fl-2016 Marlene Mifsud Chircop ħarġet il-ktieb Min Qatel il-Patri? (Klabb Kotba Maltin) mar-Rev. Dr Mark Montebello.

Il-Biblijografija

Id-data Isem is-sors u l-pubblikatur Kliem muftieħ
1975 Il-Folklor fir-Rumanz Storiku/Romantiku Malti (Malta : teżi tal-B.A. (Hons.) mhix ippubblikata. L-Università ta’ Malta). Folklor
1980 “Maltese Folktales. Is-Serp tas-Sebat Irjus.”. The Sunday Times, l-10 ta’ Frar, 1980, p. 21. Ħrejjef
1981 Motif‑lndex of the Maltese Folktale. (Malta: teżi tal-M.A. mhix ippubblikata.  L-Università ta’ Malta). Ħrejjef
1990 “Il-Folklor Malti” f’ Gozo, Roots of an Island. Folklor
2000 Contes et legendes d’Europe, ARIANE EU Leġġendi
2006 “L-IMNARJA – a Midsummer’s Festival in Contemporary Malta”. The Ritual Year and Ritual Diversity. Proceedings of the Second International Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006. (Gothenburg: ippubblikat mill-Institute for Language and Folklore flimkien mad-Departiment tal-Etnoloġija u d-Dipartiment tal-Istudji Reliġjużi, L-Università ta’ Gothenburg, Elanders, Vällingby, 2007). pp. 31-38. L-Imnarja
2007 “’Għana – il canto folclorico di Malta”, EmigrantImmigrati, Paola, Calabria Għana
2007 “Developments in Imnarja festivities”, proġett mal-Kunsill Lokali tal-Mosta L-Imnarja
2007  “Present day Imnarja festivities – findings and recommendations” minn  SIEF Second Ritual Year Conference Proceedings, Gothenburg L-Imnarja
2012 “Ghost Stories”, Las Historias de mistero en Europa, Guadalajara Stejjer, Iħirsa

2014

 

2014

“Good Friday processions in Contemporary Malta” il-ftuħ fil-konferenza tas- SIEF f’Innsbruck. Mitbugħ 2015.

Ix-Xitan fil-Folklor Malti”, L-Imnara, Vol 10, No. 3, Issue 38, pp. 30-33 (2014)

Il-Ġimgħa l-Kbira

 

Folklor

2015 “The Maltese Ballad, ‘L-Għana tal-Fatt’, Its cultural element and social transition. Malta: teżi tal-M.A. mhix ippubblikata. L-Università ta’ Malta) Ballata
2016 Min Qatel il-Patri?, ma’ Fr Mark Montebello OP, An 18th century Murder in Valletta, Klabb Kotba Maltin, Malta Ballata, Patri Vinnċenz Grimani
2017 “Il-Praspar miktuba minn Dun Xand Cortis”, L-Imnara, Vol 11, No. 1, Issue 40, pp. 16-21 Praspar, Dun Xand Cortis
2019 Introduzzjoni u Bibljografija għat-traduzzjoni ta’ Lily Grima Bonnici tal-ħrejjef ta’ Hans Stumme. Biblijografija, Lily Grima Bonnici
Riċerka Folk Music, King’s College, North Campus, L-Università ta’ Londra. (2000)

 

English Language Teaching, Folk Narrative in Pedagogy, with Prof. J.D.A. Widdowson, L-Università ta’

Sheffield. (2000)

Folk Narrative, Institute of Enzyklopädie des Märchens, Göttingen, il-Ġermanja. (1998)

Literary Theory, Semiotics, with Prof. A. Buttitta, Università di Palermo, Sqallija (1995-2000)

                                                                  

Studjat mal-folklorista Ġużè Cassar Pullicino (1921-2005) u ma’ żewġha l-folklorista (1951-2007)

                                                                        

Lekċers u taħditiet f’Malta It-12-il ħrafa tas-seħer Maltin ta’ Stumme skont Propp u l-funzjonijiet tal-ħrafa,” taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, Tal-Qroqq (2018)

 

Il-Ħrejjef ta’ Ġaħan u l-Irrakkontar tagħhom” taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ (2018)

Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani,” flimkien ma’ Patri Mark Montebello, Bernard Micallef u Carmel Cassar, bis-sehem tal-għannej Kalċidon Vella “Id-Danny,” il-prim kitarrist Ronnie Calleja, “Ir-Ronnie,” u kitarrist sekond. Taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq (2017)

Preżentazzjoni ta’ Min Qatel il-Patri? fil-Kunvent tad-Dumnikani, il-Belt (2017)

L-Għana tal-Fatt” taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ (2016)

“Il-Praspar ta’ Dun Xand Cortis” (2016) stedina għall-kxif tal-bust ta’ Dun Xand Cortis

“An eighteenth-century unsolved murder in a ballad” (2015)

“he Maltese Ballad” (2015)

“Grimani Min Qatlu?” (2014)

“Ix-xitan fil-folklor Malti” (2014)

“Developments in the Maltese Ballad” IDMA (2014)

“The First Ten Years of the National Folk Singing Festival” Performing Arts (2014)

Sitt preżentazzjonijiet marbuta mal-M.A. (2012 – 2013)

Picnic at Hanging Rock (2013), the Sybil legends (2013), the Maltese historical/romantic novel (2013)

“The Mediterranean” (2013)

“Developments in Good Friday processions”, Island Dynamics (2011)

Seminar – Festival tal-Ħobż (Ħal Qormi) (2009)

“Developments in present day Mnarja festivities” – Il-Kunsill Lokali tal-Mosta

“The use of narrative as a pedagogical tool’’ parti mill-kors IoL/MWP (2002)

“The importance of the Historical/Romantic novel in Gozo’’ organizzata mis-sezzjoni ta’ Għawdex tal-Università ta’ Malta. (1989)

Lekċers barra minn Malta “Good Friday Ritual in Malta – a post-colonial perspective” Good Friday Processions in Contemporary

 

Malta, Tenth Ritual Year Conference (Innsbruck 2014) Ippubblikata.

 

 “Maltese Folk Narrative” (Isle of Bute, 2011)

“Improvisation in Maltese Folksinging”, Vis Musicae, iddedikata lil Ġorġ Mifsud Chircop, Taverna (2009)

                                                                       

 Contemporary Maltese Folk-singing with real life examples of guitarist and singers’ performances, Festival “EmigrantImmigrati”, Lekċer fuq l-Għana Malti – Il Canto Folklorico di Malta” (Paola, Calabria (2007). Ippubblikata

                                                                       

 “Present Day Mnarja Festivities – Findings and Recommendations” – Second Ritual Year Conference (Gothenburg, 2006). Ippubblikata.

Konferenzi lokali

IDMA – Literary Tradition and Popular Culture – L-Università ta’ Malta (2014)

Performing Arts Conference – L-Università ta’ Malta (2014)

Literature and Revolution at Forum Mare Nostrum (2013)

PALA International Conference on Language, Narrative and the New Media (2012)

The Writers Club Conference – Black, White and Read all over (2012)

Island Dynamics International Conference (2011)

“Manwel Magri SJ”, Heritage Malta. ( 2007)

Heritage Malta – seminars (2006, 2007)

Wise Fool First International Conference and Festival of Folk Narrative (Msida 2006)

Costanza e Federico. Il-Mosta (2006)

Mosta Local Council Seminar (2006)

“Il-Kultura Orali f’Malta matul iż-Żminijiet”, Akkademja tal-Malti (2006)

Ritual Year International Conference, organised by the Ritual Year Group, SIEF, UOM (2005)

Cultural Committee, Ministry for Gozo conference, Victoria, Gozo (2005)

EU Comenius Conferences (2000 – 2002)

One day Seminar, part of the 5th National Folksinging Festival (2002)

One day Seminar, part of the 4th National Folksinging Festival (2001)

Għana Festival Conference organised by the Department of Culture (2000)

Anthropology Conference and Seminars organized by Dr Sybil Mizzi and by Dr Paul Clough

PBS 50th Anniversary Conference

Third International Conference. AÏDA (1998)

Konferenzi barra minn Malta

Tenth SIEF Ritual Year – Innsbruck (2014)

L-irrakkontar tal-istejjer f’Ruma (2013)

L-irakkontar tal-istejjer fi Spain (2012)

Seminar bħala parti Scottish Storytelling event (2011)

Seminar dwar l-irrakkontar f’Edinburgh, Scotland (2011)

Vis Musicae. Improvisation and Interpreting in folk singing, Taverna (2009)

“Festival ImmigrantiEmigrati”, Paola, Calabria (2007)

Folklore, Film and Television: Convergencies in Traditional Cultures and Popular Media,

Folklore Society, Londra (2006)

“Cuntastorie, Cantastorie, New Communication”, Sqallija (2006)

Second Ritual Year Conference, Gothenburg (2006)

Il Canto Folclorico, Giarre (2006)

Il Canto Folclorico, Ragusa (2005)

“Anthropologists and Folklorists”. British Folklore Society, Oxford (2005)

International Forum on Transmitting International Cultural Heritage: Youth, Education and Development, UNESCO, Riga, Latvia (2005)

Fourteenth Congress of the International Society of Folk Narrative Research. ISFNR, Estonia (2005)

“La tradizione dell’Evviva Maria a S. Andrea di Rometta’’, Messina, Sqallija (2005)

Calendar Customs and Festive Feasts, University of Glasgow, Folklore Society Londra (2004)

The 22nd Contemporary ISCLR Conference, organized by the International Society of Contemporary Legend Research, L-Università ta’ Wales, Aberystwyth, Wales (2004)

Vis Musicae. Improvisation and interpreting in folk singing, Catanzaro, Italy (2004)

Islands in Folk Narrative, University of Visby, Gottland ISFNR (2003)

Perspectives of Contemporary Legend, International Society for Legend Research, L-Università ta’

Sheffield (2002)

Folk Drama Research, NATSET, L-Università ta’ Sheffield (2002)

Archaeology and Folklore, British Folklore Society, Cardiff, Wales ( 2002) Archaeology and Folklore, British Folklore Society, Cardiff, Wales ( 2002)

Folk culture, British Folklore Society, Warburg Institute, L-Università ta’ Londra (2001)

Narrative as Communication, Arles, Franza (2000)

Xogħol marbut mal-Kultura u l-Folklor

Parteċipazzjoni fil-Festival Spanjol tal-Istejjer (2012)

Parteċipazzjoni fil-Festival tal-Istorja Skoċċiża (2011)

Parteċipazzjoni fil-proġett UE Comenius: l-Awstrija (2002) u Spanja (2002)

Parteċipazzjoni fil-Proġett Ariane tal-UE: Ċipru (2000) u Franza (2000)

Għenet lill-grupp kulturali għaż-żgħażagħ: Narraturi 21

Imħallef għall-Premju Nazzjonali tal-Kunsill tal-Ktieb darbtejn (2011)

Membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (2000-2005)

Science in the City (UOM) riċerka u organizzazzjoni ma’ diversi persuni dwar każ kriminali tal-1738 (2014)

Lejla ta’ Rakkontar (Notte Bianca – 2012)

L-Irrakkontar (Żigużajg) u St James Cavalier (2011)

Storytelling f’Palazzo Falson, l-Imdina (2011)

Kommemorazzjoni ta’ Dr Ġorġ Mifsud Chircop, Ir-Razzett tal-Markiż, il-Mosta (2010)

Kommemorazzjoni ta’ Dr Ġorġ Mifsud Chircop flimkien mal-għannejja (Calabria, 2009)

Storytelling fil-Festival tal-Ħobż (2008, 2009)

Dr Ġorġ Mifsud Chircop Fund for the University of Malta (2008)

Comenius Project (L-Austria u Spanja, 2002)

Sagħtejn għall-Kultura programm kulturali ta’ St James Cavalier

EU on Culture/language Project (Ċipru u Franza 2000)

Membru tal-Akkademja tal-Malti għal żmien twil

Interess fl-ispettakli kulturali u l-organizzazzjoni tagħhom f’Malta u barra

Għenet lill-istudenti tal-folklor bil-ħidma akkademika tagħhom

Programmi Ipparteċipat fi programmi fuq il-programmi ta’ Campus FM ma’ Margaret Agius (2013)

 

Parteċipazzjoni fil-programm NET TV tal-Professur Charles Briffa fuq Ġorġ Mifsud Chircop (2012)

Ipparteċipat fi programm fuq Campus FM ma’ Ġorġ Mifsud Chircop (2005) Ko-produttur u l-preżentatur tas-serje tar-radju ‘A Festival Folk ta’ Malta’ (vuċi fil-Mediterran Ġorġ Mifsud Chircop (2003)

Attendiet għal diskussjonijiet u preżentazzjonijiet li jduru dawra Il-Politika Kulturali għal Malta, il-Kultura u l Arti, Strateġija għall-Ilsien Nazzjonali (2001)

Ko-produttur u preżentatur ta’ 13 -il dokumentarju kulturali għat-TV ‘Fuq Għajnejk’, prodott ta’ Dr Ġorġ Mifsud-Chircop u dirett minn Alvin Scicluna (Citadel Video Production) (2001)

Ko-produttur u preżentatur tas-serje tar-radju Folklor Malti fid-Dinja Moderna (Vuċi tal- Mediterran) ma’ Ġorġ Mifsud-Chircop (2000)

Ko-produttur u preżentatur ta’13-il dokumentarju kulturali għat-TV

Premju ‘Ix-Xogħol Waħdu Jurik’ Dokumentarju rebbieħ, prodott minn Dr Ġorġ Mifsud-Chircop u direttur minn Alvin Scicluna (Ċittadella Produzzjoni tal-Vidjow) (1996)

Preżentatur każwali tal-programm tar-radju (1994-2002)

Parteċipazzjoni ta’ programmi ta’ kummerċ kulturali u letterarji fuq ir-radju (eż. Radju Tal-Universita`) u fuq it-televiżjoni bħala mistieden

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: