Paul P. Borg

Twieled fl-1949 u ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-Università ta’ Malta, fl-Italja u fil-Ġermanja fejn speċjalizza bħala Disinjatur tal-Inġinerija Industrijali. Borg Kiteb bosta artikli, rakkonti u pubblikazzjonijiet b’temi ambjentali, folkloristiċi u storiċi. F’ħafna kotba minn tiegħu kiteb tagħrif etnoloġiku importanti bħala dokumenti uniċi  tal-ġrajja soċjali u kulturali tal-gżejjer Maltin. Barra minn hekk, kiseb numru ta’ kisbiet letterarji, ngħidu aħna: il-Premju Phoneicia għal-Letteratura fl-1986 u l-Premju Letterarju għar-Rumanzi fl-1999.

Il-Biblijografija

Data Isem Pubblikatur Kliem muftieħ
1984 Bejn Mara u Qassis Buġelli Ġrajja, protesta
1984 Dal-Lejl ġie Alla Buġelli Selmun, subkonxju, mistoqsijiet, inċertezzi, saħta
1989 Selmun u l-Inħawi Buġelli Ġrajja, xogħol u għajxien, għajdut u drawwiet
1991 Minn fuq għal Isfel Buġelli protesta
1991 Għeluq Dip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema

 

Rumanz
1994 Dubbiena kukkużejt Dramm
1996 Anna
1996 Selmun – a story of love Paul P. Borg Imħabba, Selmun
1998 Ċikku Fenech – Il-bidwi Paul P. Borg Bidwi, avventura, intriċċi
2000 Snajja’ u Xogħol il-Maltin – L-Ewwel Volum PEG Snajja’, karattri, drawwiet
2001 Snajja’ u Xogħol il-Maltin – It-Tieni Volum PEG Snajja’, karattri, drawwiet
2002 Beżgħat Midsea Books Ltd Novelli
2002 Demgħat Klabb Kotba Maltin
2002 Qari Malti It-Tieni Ktieb
2003 Kelinu Vella Haber Union Print Co. Ltd il-Marsa Qagħda soċjali, il-Baruni Vella Haber
2006 Stejjer minn Wied Għarbiel Stejjer, wied
2007 Nismagħhem Jgħidu…Snajja’, Għajdut u Karattri mill-ħajja Maltija Vol 1

 

BDL Stejjer u ħrejjef, Snajja’ u xogħlijiet, Xnieghħat u drawwiet, Qwiel u għajdut,Tifkiriet u fehmiet, leġġendi u ġrajjiet
2007 Dal-lejl ġie Alla – Rajt ’l Alla jibki BDL Selmun, subkonxju, mistoqsijiet, inċertezzi, saħta
2009 Sunset at Mistra Valley BDL Ambjent
2012 Nismagħhem Jgħidu…Snajja’, Għajdut u Karattri mill-ħajja Maltija Vol 1

 

BDL Stejjer u ħrejjef, Snajja’ u xogħlijiet, Xnieghħat u drawwiet, Qwiel u għajdut, Tifkiriet u fehmiet, leġġendi u ġrajjiet

 

  Quest for Identity – The Mellieħa Experience Mellieħa, ritratti, taqbiliet, djalett
2014 ..maqful fil-ħabs ta’ ġbini…

Il-Poeta tat-tbatija Carmel Attard

 

Horizons Carmel Attard, bijografija
2014 Ċikku l-bidwi Malti BDL Bidwi, avventura, intriċċi
2016 … Jiena xi ħadd… li nokrob mill-ġuf ta’ mara Horizons abort
2016 Il-Kmandament Numru Ħdax – ħobb il-ħolqien Horizons ġrajja
1996 Leħen l-Imperial: L-Isbaħ Xewqat Milied 1996  – L-Għanja minn Selmun (pġ.16) Għaqda Mużikali Imperial Pjazza tal-Paroċċa il-Mellieħa Drawwiet, għajdut

Intervisti

Data Sit elettroniku L-intervistatur
2011 (3 ta’ Jannar) https://www.youtube.com/watch?v=n2mx_C3NdNc Anthony David Gatt
2011 (14 t’Awwissu) http://fionavella.com/features/tag/paul-p-borg/ Fiona Vella
2012 (12 ta’ Lulju) https://www.youtube.com/watch?v=Y-i_dPparZ0&feature=player_detailpage

 

Innovazzjoni Malta

Kisbiet

Data Premju
1975 Premju letterarju – Konkors għan-Novelli

Il-Midalja tad-Deheb Farsons bin-Novella ‘Moħħ u Moħħ’

1981 Premju Letterarju – Konkors għar-Rumanzi

Il-Premju Letterarju Konkors Bugelli għar-Rumanzi, bir-rumanz ‘dal-lejl ġie alla’

1986 Premju għal-Letteratura – Premju Phoenicia

Il-Premju Phoenicia għal-Letteratura bil-ktieb ‘Bejn Mara u Qassis’

1990 Premju Fondazzjoni Ġużè Ellul Mercer

L-aħjar rumanz Konkors Fondazzjoni Ġużè Ellul Mercer bir-rumanz ‘Għeluq’

1994 Premju Fondazzjoni Ġużè Ellul Mercer

L-aħjar rumanz Konkors Fondazzjoni Ġużè Ellul Mercer bid-dramm ‘Dubbiena Kukkużejt’

1999 Premju Letterarju

Il-Premju Letterarju għar-Rumanzi bir-rumanz ‘Ċikku Fenech’

2003 Premju Letterarju

Il-Premju Letterarju għall-kitba mhix fittizja bil-ktieb ‘Kelinu Vella Haber u l-Moviment tal-Malti’

2010 Premio Merli per l’Ambiente

Premju Gianfranco Merli per l’Ambiente, Ruma l-Italja

2011 Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti

Riċerka Etnografika

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: