Teżijiet tal-Letteratura li messew mat-Tradizzjoni Orali

Din hija lista ta’ teżijiet fil-qasam tal-letteratura li diġà saru u li b’xi mod messew mal-qasam tat-Tradizzjoni Orali.

Ħajr lid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta.

Data L-isem tat-teżi L-awtur Il-grad
1964 L-Għana tal-Poplu Sceberras Marienette BA (Ġen. )
1971 Singing and Politics: Maltese Folk Music and Musicians Herndon Marcia PhD (Tulane University, USA)
1972 Ġużè Cassar Pullicino, Folklorista Mifsud-Chircop Ġorġ BA (Unuri )
1974 Patri Manwel Magri S.J.: Ħajtu u Ħidmietu Muscat Maria BA (Unuri )
1975

 

Il-Folklor fir-Rumanz Storiku u/jew Romantiku Malti Said Marlene BA (Unuri)
1978 Type-Index of the Maltese Folktale in the Mediterranean Tradition Area Mifsud-Chircop Ġorġ      MA
1978

 

Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. Il: Kitba u Kittieba ta’ Proża Maltija għat-Tfal sas-Sena 1950 Zammit George           PGCE
1979

 

Letteratura Maltija  għat-Tfal Vol. Il: Kitba u Kittieba ta’ Poeziji bil-Malti għat-Tfal sas-Sena 1950

 

Mamo Margaret          PGCE
1979

 

Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. III: Kitba u Kittieba  ta’ Proża Maltija għat-Tfal bejn is-Sena 1950 u 1979

 

Sciberras Carmen

 

           PGCE
1979 Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. VI: Kitba u Kittieba ta’ Poeziji bil-Malti għat-Tfal mis-Sena 1951-1979 Spiteri Catherine

 

          PGCE
1979 Maltese Folk Music Education Vella Mary BA (Educ. )
1981 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. I: Il-Proża Maltija fit-Textbooks tal-Malti ghat-Tfal Spiteri Cachia Anthony BA (Educ. )
1981

 

Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. IV: il-Poeziji fl-Antologiji ta’ Poezija għall-Iskola Primarja u għall-Ewwel Klassijiet fis-Sekondarji

 

Spiteri Cini Anthony

 

BA (Educ. )
1982 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. X: Letteratura u Kitba oħra bil-Malti għat-Tfal f’xi Ġurnali Maltin sas-Sena 1946

 

Aquilina Paul Bed (Unuri)
1982 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. VIII: Servejs u Intervisti dwar il-letteratura Maltija għat-Tfal

 

Camilleri Victor Bed (Unuri)
1982

 

Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol.IX: Letteratura Maltija għat-Tfal fix-Xandir

 

 

Spiteri Giulio

BEd ( Unuri)
1985 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. XI: Letteratura u Kitba oħra bil-Malti għat-Tfal f’xi Ġurnali Maltin mis-Sena 1946 sal-Bidu  tas-Snin Tmenin Galea Elizabeth BEd (Unuri)
1985

 

Letteratrura Maltija għat-Tfal f’xi Rivisti Maltin sas-Sena 1960

 

Grech  Josephine Anne BEd (Unuri)
1987 Il-Poezija Umoristika ta’ Ġan Anton Vassallo

 

Attard Josette

 

BA (Ġen.)
1988 Sehem il-Folklor fit-“Textbooks” ta’ Form I u II ta’ l-Iskejjel Sekondarji bħala Għajnuna għall-Apprezzament Letterarju

 

Calleja Josette

 

BEd (Unuri)

 

1988 Drawwiet marbutin ma’ ħajjet il-bniedem: sorsi u riżorsi għallistudenti ta’ bejn 11 u 13-il sena

 

 

Vassallo Marie Therese

 

BEd (Unuri)

 

1991  

L-Element Folkloristiku fil-Versi Bikrija Maltin: mill-Bidu sa Dwardu Cachia

 

 

 

Calleja Maria

 

BEd (Unuri)

 

1991  

L-Element Folkloristiku fil-Proża Maltija mill-Bidu sa l-1886

 

 

Felice Rose-Anne

 

BEd (Unuri)

 

1991  

Aspetti Storiċi, Psikoloġiċi u Folkloristiċi fid-Dramm “Il-Ħadd fuq il-Bejt” ta’ Francis Ebejer

 

Spiteri Giselle

 

BEd (Unuri)

 

1995 Drawwiet Popolari fin-Novelli tal-Kotba tal-“Mogħdija tażŻmien”

 

 

Fenech Claudia

 

BEd (Unuri)

 

1995 Żvilupp ta’ xi Logħob Tradizzjonali Malti

 

Mallia Louise, Mercieca Claudette

 

BEd (Unuri)

 

1995 It-Tagħlim ta’ l-Għanjiet u Poeżiji bil-Malti mill-‘Kindergarten’ sat-Tielet Sena Primarja

 

Micallef Shirley

 

BEd (Unuri)

 

1998  

Kultura fis-Sagħtar. Biblijografija ta’ l-Artikli li Dehru fl-Ewwel Mitt Ħarġa tar-Rivista Sagħtar, Jannar 1971-Jannar 1984

Ventura Marianne DLIS
1999 Il-logħob Tradizzjonali Malti Integrat fis-Sillabu tal-Primarja

 

Buttigieg Marie Stella BEd (Unuri)
2000 Kultura , Religjon u Poezija: Tliet Qassisin Poeti mir-Rabat t’Għawdex

 

Attard Elaine , Sciberras Lorna BEd  (Unuri)
2000  

It-Tagħlim tal-Folklor permezz tal-Kanzunetti

 

Borg Aaron, Sciberras Jesmond

BEd (Unuri)
2001 Proposti għat-Tagħlim tal-Kultura fis-Sekondarja  

Camilleri Owen , Scicluna Kris

BEd (Unuri)
2001 The Maltese Heroic Fairytale (2 vol.) Mifsud-Chircop George PhD
2007 Charles Clews: Kittieb u Attur Komiku Popolari Bonnici Anne Marie BA (Unuri)
2007 Banni Bannozzi: l-użu tat-tqabiliet tradizzjonali Maltin fl-edukazzjoni Mizzi Diane Marie BA (Unuri)
2007 Leġġendi Għawdxin: Ġabra ta‘ Lezzjonijiet tal-Malti b’mod tematiku (tinkludi CD) Said Jennifer BEd (Unuri)
2008 Tifkiriet ta‘ Tfuliti: Pakkett Elettroniku għat-Tielet Sena tal-Primarja (diġitali) Busuttil Amanda, Grech Joanne BEd (Unuri)
2008 Pronostku Malti u l-Kultura Maltija: L-aħħar Fażi Vella Rodianne BA (Unuri)
2011 Il-Makkjetta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum Slattery Kurt BA (Unuri)
2012 Il-Gżejjer Maltin joħolmu fil-leġġendi… Proposta Pedagoġika għat-tisħiħ tal-Esperjenza Letterarja Attard Stephanie BEd (Unuri)
2012 Ġejjin bid-Daqq! It-Tema tal-Mużika fil-Proġett tal-Malti fl-Ewwel Erba’ Snin tal-Iskola Sekondarja Grech Deborah BEd (Unuri)
2014  Il-Poeżija ta’ Ġan Anton Vassallo – Interpretazzjoni Soċjoloġika

 

Aquilina Lorraine BA (Unuri)
2016 Il-Qwiel: Mera tat-Twemmin Reliġjuż u tal-Mentalità tas-Sessi fis-Soċjetà Maltija Camilleri Michaela BA (Unuri)
2016 Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti: is-Seħta u l-Iskunġrar Schembri Fava Yanika BA (Unuri)
2017 L-Element Allegoriku fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri: Forom u Funzjonijiet Caruana Christabel BA (Unuri)
2017 Leġġendi Maltin Marbutin mat-Torok u l-Furbani: Aspetti Letterarji u Kulturali Sant Elton BA (Unuri)
2017 L-Element Maġiku fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri: Kawżi u Effetti Spiteri Colombo Jolene BA (Unuri)
2018 L-Għanjiet tal-Milied: Xejriet Figurattivi, Indirizz u Arranġament tal-Ħoss Attard Francesca BA (Unuri)
2018 Bejn Kanzunetta u Poeżija: Il-Lirika tal-Brikkuni Frankalanza Sephora BA (Unuri)

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: