Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani – Marlene Mifsud Chircop, Mark Montebello u s-sehem ta’ akkademiċi oħrajn

L-Erbgħa, 11 ta’ Jannar 2017 – Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, fl-Università ta’ Malta, 6.00pm. Bis-sehem ta’ Marlene Mifsud Chircop, Bernard Micallef, Carmel Cassar, Mark Montebello, l-għannej Kalċidon Vella “Id-Danny,” il-prim kitarrist Ronnie Calleja, “Ir-Ronnie,” u kitarrist sekond.

Deskrizzjoni tat-taħdita

Segwi l-filmat: Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: