Seħer il-Malti fit-Toponomastika: is-Sorsi Orali

Screen Shot 2019-11-11 at 00.07.02

Nhar it-Tlieta 12 ta’ Novembru 2019, fis-6.00pm, fis-Sala tal-Perjodiċi tal-librerija tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, Simon Salafia se jagħmel taħdita dwar Seħer il-Malti fit-Toponomastika: is-Sorsi Orali.

Din se tkun ir-raba’ attività mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali, proġett immexxi mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

Screen Shot 2019-11-11 at 00.06.41It-taħdita tikkonsisti fi tliet partijiet. L-ewwel parti tagħti ħarsa ġenerali lejn it-toponimi, l-iktar fil-kuntest lokali. It-tieni taqsima tiffoka fuq kif dawn l-ismijiet tal-imkejjen jikxfu, jew jagħtu ħjiel, ta’ kliem Malti li llum ma għadux jintuża. F’din il-parti se jissemmew ukoll ismijiet ta’ persuni li huma wkoll toponimi imma jissejħu antroponimi, u li ma tantx huma magħrufa. Dawn huma ismijiet ta’ xeħta Għarbija, Katalana, Spanjola, Sqallija, u Maltija. L-aħħar taqsima tħares lejn l-importanza tas-sorsi orali, u kif dawn għenu biex tingħata tifsira lil xi toponimi, kif ukoll xeħtu dawl fuq toponomi oħra li mhumiex iddokumentati.

Screen Shot 2019-11-05 at 16.03.55.png

Simon Salafia, studja fl-iskola tal-Gvern tar-Rabat u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi. Huwa kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-Inġinerija Elettrika u studja l-Ispanjol fl-Università ta’ Salamanca. Għallem l-Ispanjol fiċ-ċentru kulturali Spanjol-Malti, fl-iskejjel tal-Gvern, u fl-Università ta’ Malta. L-interessi u l-passatempi ewlenin tiegħu huma l-ivvjaġġar, u l-Istorja u l-kultura Maltija, l-aktar il-perjodu Medjevali u t-toponomastika. Huwa wkoll gwida liċenzjat u interpretu professjonali.


 

Mhux Tradott u Intraduċibbli: Id-diskors f’dokumentarju etnografiku fuq lanċa tas-sajd

Nhar it-Tlieta 14 ta’ Jannar 2020, fis-6.00pm, f’Sala Pietru Pawl Saydon (ALT) tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, il-fotografu u riċerkatur Gilbert Calleja se jagħmel taħdita bir-ritratti u l-filmati dwar l-esperjenza tiegħu ta’ riċerka fuq medda ta’ snin fuq lanċa tas-sajd Xlukkajra. Fit-taħdita, “Mhux Tradott u Intraduċibbli: Id-diskors f’dokumentarju etnografiku fuq lanċa tas-sajd,” Gilbert Calleja, li jaħdem fil-qasam tad-dokumentarju fotografiku, se jistħarreġ il-lingwaġġ użat mis-sajjieda.

Din se tkun il-ħames attività mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali, proġett li issa daħal fir-raba’ sena tiegħu. Dan huwa proġett immexxi mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

Fit-taħdita tiegħu, Gilbert Calleja se jitkellem fuq l-esperjenza fit-tul li għamel fuq lanċa tas-sajd Maltija u fuq kif is-sajjieda jużaw il-lingwa. Illum mal-Maltin jaħdmu diversi barranin bħala ekwipaġġi u għalhekk id-dinamika fuq il-laneċ hi totalment differenti minn dik li kienet sa għoxrin, tletin sena ilu. Permezz ta’ diversi eżempji mix-xogħol awdjoviżiv tiegħu se jiddiskuti l-użu tal-lingwa biex tqanqal l-emozzjoni, toħloq tensjoni u tasal għal interpretazzjoni poetika fir-rakkont mhux mistħajjel.

CALLEJA_Gilbert_013
Ritratt ta’ Gilbert Calleja

Gilbert Calleja se jibda billi jħares lejn il-film etnografiku bħala riċerka msejsa fuq l-esperjenza diretta tar-riċerkatur jew ir-riċerkatriċi. Se jħares ukoll lejn ir-rwol li kellhom jew għad għandhom ir-riċerkaturi fit-tradizzjoni tar-rakkont mhux fittizju u jirreferi għal xogħlijiet speċifiċi ta’ nies bħal Louis Buñuel, Robert Gardner u l-Ethnographiċ Sensory Lab. Permezz ta’ diskussjoni dwar l-istruttura u d-dinamika ta’ kif naslu għall-għarfien fir-rappreżentazzjoni tal-“verità,” il-kelliem se jipprova juri kif u għaliex ir-riċerkaturi etnografiċi ħaddmu r-riżorsi awdjoviżivi biex jipproduċu dokumentarji.

Imbagħad se jħares lejn l-użu tal-kelma mitħaddta, il-mistoqsijiet li jitqajmu fil-proċess tat-traduzzjoni u x’tip ta’ impatt għandha t-traduzzjoni fuq ir-rakkont innifsu. B’rabta diretta ma’ dan, se jiddiskuti eżempji minn dokumentarji speċifiċi fejn it-taħdit jew ma ġiex tradott f’lingwa aċċessibbli għal udjenza wiesgħa (tħalla fil-lingwa oriġinali) jew tħalla barra kompletament. Il-kelliem huwa interessat fil-mod kif ir-riċerkaturi-diretturi, flok imponew tifsira huma, ħallew f’idejn il-pubbliku biex jipprova jaqta’ x’inhu jingħad jew x’inhu jiġri.

_DSC8879
Ritratt ta’ Gilbert Calleja

L-argument ta’ Gilbert Calleja se jkun marbut mal-problemi li jinbtu meta persuna fl-udjenza tirrelata mal-istampa, il-ħoss u l-kitba. Il-kelliem se jispjega kif il-fenomenoloġija għenitu jagħraf il-kwalitajiet espressivi tat-taħdit u wasslitu biex jifhem iċ-ċentralità tagħhom fil-proċess etnografiku tiegħu. Il-mistoqsija ewlenija li se jindirizza hawn hija dwar kif it-taħdit u l-kuntest li jseħħ fih influwenzaw ir-rakkont tiegħu bħala riċerkatur u produttur tad-dokumentarji?

L-esperjenza tiegħu jisma’ lis-sajjieda, jitkellem magħhom u jaqra mid-diarju miktub minn wieħed minnhom wasslitu biex jispekula fuq il-potenzjal tal-istrutturi tat-taħdit u tal-kitba bħala mudelli li fuqhom jista’ jibni rakkont etnografiku bħala dokumentarju għall-internet.

CALLEJA_Gilberts
Gilbert Calleja

Gilbert Calleja, li twieled fl-1978, huwa fotografu u riċerkatur li jiffoka fuq temi soċjali f’Malta u fir-regjun tal-Mediterran u jiddokumenta nies u sitwazzjonijiet fuq medda ta’ snin sħaħ ta’ riċerka.

Bħalissa qed jagħmel dottorat mas-Centre for Research and Education in the Arts and Media (CREAM) fl-Università ta’ Westminster, Londra fejn qed jinvestiga l-potenzjal ta’ pjattaformi medjatiċi ġodda bħala għodda għal rakkonti mhux fittizji. L-interessi prinċipali tiegħu jinkludu proġetti ta’ kollaborazzjoni bħala metodi ta’ riċerka u formati multimedjali bħala strutturi ta’ rappreżentazzjoni. It-titlu tar-riċerka tiegħu hu “Identity and the Maltese fisherman: challenging stereotypes througħ multi-media platforms – a practice-based case study.”

Ix-xogħol tiegħu kien parti mill-padiljun Malti fil-Biennale ta’ Venezja fl-2017. Kien ukoll wieħed mill-artisti magħzula għall-wirja kollettiva “Dal-Baħar Madwarha” organizzata mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Wirjiet oħra tiegħu jinkludu “Lampara” (Berlaymont Buildings, Brussell, 2017); “L.O.M.L.” (ma’ Matthew Attard) film qasir tal-poeżija kkummissjonat minn Inizjamed għall-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta tal-2016; u l-wirja “The Culture of Aging” (Valletta, 2015). Xogħlu ntwera f'”Les Rencontres de la photographie d’Arles” u fil-festival “Caochangdi Photospring” f’Beijing.

Gilbert Calleja studja l-Istorja tal-Arti fl-Università ta’ Malta u l-prattika artistika fl-Università ta’ Parigi, Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2004). www.gilbertcalleja.com


 

Taħdita u ritratti ta’ Gilbert Calleja

Title: Untranslated and untranslatable: speech in ethnographic filmmaking. A case-study with a Maltese fishing boat.

In this presentation I will be discussing my long-term experience working with a Maltese fishing boat and the fishermen’s use of language. Through various audio-visual examples from my fieldwork I will discuss the use of speech as a way to generate emotion and as an opportunity for tension and poetic interpretation in non-fiction storytelling.

Starting by defining ethnographic film as experiential research and its position within the non-fiction storytelling filmmaking tradition I will them proceed to look at specific works by the likes of Louis Bunuel, Robert Gardner and the Ethnographic Sensory Lab. Exploring the structures and dynamics of sense making in the representation of the real, I will try to expose how ethnographers working as documentary makers have conducted and processed audio-visual research and to what effect.

I will then focus on speech and the questions surrounding the way it is translated and how translation influences the storytelling process. More importantly I will also look at instances in documentary making where speech has been either left in its original language, thus leaving it up to the public to understand or guess what is being said on screen, or has been edited out completely. Alluding to the problems surrounding subtitling and the relationship between images, sound and text I engage in a phenomenological reading of my own research with Maltese fishermen to highlight the inherent expressive qualities of speech as an essential part of the ethnographic encounter. How have speech and the conditions in which the spoken word is uttered shaped my storytelling process?

dsc_1110 (1)

Informed by my own experience of talking and listening to fishermen as well as my reading of the log-book/diaries of one of the fishermen I hypothesize on the potential of tapping into the dynamics of dialogue and the written account as structuring models for developing web-based non-fiction storytelling interfaces.

Keywords: Ethnography, storytelling, representation, speech, translation, engagement


CALLEJA_Gilberts
Gilbert Calleja

Gilbert Calleja (b.1978) is a documentary photographer focusing on long-term socially engaged projects in his native Malta and around the Mediterranean.

As a practice-based PhD researcher at the Centre for Research and Education in the Arts and Media (CREAM) at the University of Westminster, London, Gilbert is looking into the potential of new media platforms for non-fiction storytelling. He is particularly interested in collaborative ethnographic processes and multimedia representations. The title of his research is ‘Identity and the Maltese fisherman: challenging stereotypes through multi-media platforms – practice-based case study’.

A selection of photographs from his three-year project working with transgender individuals in Malta was recently shown at the Venice biennale (2017) as part of the Maltese pavilion. He has also produced a 5.1 immersive audio piece for ‘Dal Baħar Madwarha’ exhibition as part of the Valletta2018 (European City of Culture) cultural events programme. Other recent exhibitions and commissions include Lampara (Berlaymont Buildings, Brussels, 2017), ‘L.O.M.L.’ short film commissioned for the Mediterranean International Literature festival (2016) and VIVA, The culture of Aging (Valletta, 2015). His work has also been shown at the Rencontres de la Photographie d’Arles and the Caochangdi Photospring festival in Beijing.

Gilbert has worked as a freelance photographer and studied history of art and fine arts at the University of Malta (2000) and the university of Paris, Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2004).


 

Ir-Rakkont Orali mit-Tradizzjoni sad-Drammaturġija Kontemporanja

Nhar il-Ħamis, 24 ta’ Ottubru, bejn il-5.00pm u s-7.00pm, Massimo Barilla u Salvatore Arena se jmexxu workshop speċjali dwar ir-rakkont fil-pubbliku. Massimo u Salvatore għandhom esperjenza kbira fit-tmexxija ta’ workshops bħal dawn u ħadmu ħafna kemm fuq ir-rakkont popolari kif ukoll fuq it-teatru kontemporanju.

Il-workshop jismu “Ir-Rakkont Orali mit-tradizzjoni sad-drammaturġija kontemporanja.” Ix-xewqa tagħna hi li nħajru lil dawk li huma interessati biex jibdew jesperimentaw bir-rakkontar fil-pubbliku.

Biex tinkitbu għal dan il-workshop mingħajr ħlas, iktbu lil Yanika Schembri Fava jew Rita Saliba  f’dawn l-indirizzi:

Rita Saliba <ritabusu@gmail.com>

Yanika Schembri Fava <yanika.schembri-fava.13@um.edu.mt>

Jista’ jinkiteb kulħadd. Il-workshop se jkun bit-Taljan u l-Malti. M’hemmx għalfejn tkun taf bit-Taljan biex tieħu sehem.

Is-Sibt, 26 ta’ Ottubru, fit-8.30pm, Valletta Campus

Jumejn wara, is-Sibt 26 ta’ Ottubru, fit-8.30pm, fit-teatru tal-Valletta Campus, Massimo u Salvatore se jippreżentaw ix-xogħol teatrali (bit-Taljan u l-Ingliż) li qed jinħadem f’għadd ta’ pajjiżi bl-isem ta’ Come un granello di sabbia (Like a grain of sand). Tistgħu tiksbu l-biljetti minn https://www.kultura.mt/en/events/like-a-grain-of-sand-NDUx

 


 

Ir-Riħ fil-Qala’

Nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Ottubru 2019, fis-6.00pm, Joe Morana se jagħmel taħdita dwar “Ir-Riħ fil-Qala’,” fil-Mużew Marittimu, il-Birgu.

Heritage.jpgDin it-taħdita mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta se ssir bi sħab mal-Mużew Marittimu ta’ Heritage Malta u bħala parti mill-programm ta’ Birgufest.

L-attività hija miftuħa għal kulħadd u d-dħul huwa b’xejn.

Id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti jirringrazzja lill-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u lill-Klabb Kotba Maltin għall-għajnuna tagħhom f’dan il-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali li issa daħal fir-raba’ sena tiegħu. Din it-taħdita ta’ Joe Morana se tkun l-ewwel waħda għal din is-sena akkademika.

Il-gżejjer Maltin sa mill-qedem kienu magħrufin u apprezzati għall-pożizzjoni strateġika tagħhom f’nofs il-bahar Mediterran, kemm mil-lat navali militari, kif ukoll mil-lat tat-tbaħħir kummerċjali. Għalhekk ġew okkupati jew maħkuma minn ġnus merkanti u potenzi militari varji.

Matul is-sekli, il-komunikazzjoni ta’ dawn il-gżejjer ma’ pajjiżi ġirien kienet tiddependi għalkollox minn bastimenti u bċejjeċ tal-baħar armati bil-qlugħ ta’ diversi għamliet u qisien li jvarjaw skont l-iskop rispettiv tagħhom. Intużaw kemm għat-traġitt bejn il-gżejjer Maltin u kemm għas-sajd.

F’din it-taħdita Joe Morana jħares fuq fuq lejn l-evoluzzjoni ta’ bċejjeċ u opri tal-baħar bil-qlugħ li kienu jbaħħru bejn il-Gzejjer Maltin u lil hinn minnhom. Il-kelliem se jippreżenta t-terminoloġija Maltija biex jagħti tagħrif dwar il-prinċipji bażiċi ta’ kif titħaddem dgħajsa bil-qlugħ u ħwejjeġ relatati.

615798_429835800386032_206331278_o (3)

Fi żminijietna l-qlugħ m’għadux jintuża fuq bastimenti, bċejjeċ u opri tal-baħar li jbaħħru għal skopijiet kummerċjali u essenzjalment huwa limitat għal attivitajiet rikreattivi jew sportivi. F’dan il-kuntest, fit-tahdita tiegħu Joe Morana se jagħti ħarsa ukoll lejn l-ibburdjar bil-frejgatini tal-latin u lejn x’għad fadal mill-opri tal-baħar Maltin imħaddma bil-qlugħ tradizzjonali.

Wieħed mill-għanijiet tat-taħdita huwa li tixpruna aktar riċerka u jiġu ppubblikati aktar xogħlijiet bil-Malti dwar is-snajja’ tal-baħħara u xogħlijiet u ħwejjeġ oħra relatati mal-attività marittima ta’ pajjiżna.

36616246_10216201371451820_6513898330559348736_n (1)

Joe Morana, mill-Birgu, twieled fl-1956 u ħa l-edukazzjoni formali tiegħu fl-Iskola Primarja tal-Birgu u l-Iskola Sekondarja ta’ San Gużepp, Raħal Ġdid. Studja wkol fl-Università ta’ Malta fejn  kiseb Diploma in Labour Studies u Diploma fin Marketing. Imbagħad għamel Masters fit-Training and Human Resources Management mal-Università ta’ Leicester. Joe Morana ħadem f’diversi karigi u dipartimenti fis-Servizz Pubbliku u għal xi żmien kien uffiċjal fi trade union ewlenija. Illum rtira mix- xogħol formali.

L-ibburdjar hu fost l-interessi ewlenin tiegħu u ilu jipprattika din id-dixxiplina għexieren ta’ snin. Għandu esperjenza sew fl-ibburdjar sportiv (regatta) u rikreattiv, kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta. F’dawn l-aħħar snin żviluppa interess u kiseb esperjenzi fuq opri tal-bahar Taljani bil-qlugħ latin tradizzjonali f’numru ta’ lokalitajiet fi Sqallija u f’reġjuni oħrajn tal-Italja.


 

Joe Morana’s public talk on Sailing Boats and Techniques

On Friday 11th October, at 6.00pm, Joe Morana is giving a public talk in Maltese on traditional sailing boats and sailing techniques  entitled “Ir-Riħ fil-Qala’” at the Maritime Museum in Birgu. This event is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese at the University of Malta, which is now in its fourth year, and coincides with the 2019 edition of Birgufest.

11737924_10152910276041389_7753319131943811434_n

The talk, which is being held in collaboration with Heritage Malta, is open to the general public and entrance is free. The Oral Traditions project is supported by the Research Fund of the University of Malta and by Klabb Kotba Maltin.

The speaker will be looking briefly at the evolution of sailing vessels that travelled both between the Maltese Islands and beyond. He will be presenting the terminology in Maltese and looking at ways these ferries or fishing vessels operated.

Joe Morana, who was born in Birgu in 1956, has diplomas in Labour Studies and Marketing from the University of Malta and a Masters in Training and Human Resources Management from the University of Leicester. He worked for many years in the public service and was an official in a leading trade union.

He has been a sailing enthusiast for decades and has been part of crews on sailing boats in Malta and abroad. In recent years he has carried out research on lateen sails in Malta and Sicily and other parts of Italy.


 

Techniques and Methods for Collecting Oral Tradition

Nhar it-Tnejn, 10 ta’ Ġunju 2019, fl-10:00 am, fil-kamra VC102 fil-binja tal-IT Services tal-Università ta’ Malta, Dr. Óscar Abenójar se jagħti taħdita dwar Techniques and Methods for Collecting Oral Tradition. Din it-taħdita se ssir bl-Ingliż u hija mmirata għal riċerkaturi u studenti li qed/se jaħdmu fuq qasam mit-tradizzjoni orali.

Dr. Óscar Abenójar għandu dottorat fil-letteratura komparata u speċjalizza fin-Narrattiva u l-Etnografija Orali.  Abenójar jgħallem il-Letteratura Ispanika fl-Università tal-Istudji Barranin ta’ Hankuk (Seoul, ir-Repubblika tal-Korea) u għandu bosta pubblikazzjonijiet marbuta mal-qasam tat-tradizzjoni orali, fosthom: Cuentos populares de la Cabilia (2014); La hermosa Ilona: antología de baladas populares húngaras (2014); La princesa cautiva y el pájaro del viento: mitos y cuentos del norte de Argelia (2015), u La grandas de oro y otros cuentos tradicionales del oasis del Mzab (Argelia) (2016).


 

Gaetano Kanta u l-Kanzunetta Popolari

Isma’ l-intervista ta’ Theresa Gauci fil-programm Rokna Kulturali fuq Radju Malta li xxandret it-Tnejn, 6 ta’ Mejju 2019:

Nhar it-Tlieta, 7 ta’ Mejju 2019, fis-6.00pm, fil-Librerija tal-Fakultà tal-Università ta’ Malta Dorothy Bezzina se tagħmel taħdita dwar Gaetano Buttigieg u l-Kanzunetta Popolari bħala parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Fakultà tal-Università ta’ Malta. Din it-taħdita hija miftuħa għal kulħadd u d-dħul huwa b’xejn.

Gaetano Buttigieg 1

Gaetano Buttigieg 2Gaetano Buttigieg (1923-2004) huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa esponenti tal-użu ta’ lsienna fil-qasam tal-kanzunetta popolari. Fi żmien li fih il-Malti kien jitqies aħrax wisq għall-kanzunetti minn bosta, huwa għaraf iħaddem tajjeb il-kelma fil-lirika li kien jadatta għall-melodiji Taljani u Ingliżi li kienu jolqtuh. Il-ħila tiegħu li jikteb b’ħeffa tal-għaġeb, filwaqt li jipproduċi versi mill-aktar melodjużi, fetħitlu quddiemu t-triq tas-suċċess u wasslitu fost numru kbir ta’ familji Maltin li kienu qegħdin jieħdu gost ikantaw l-istili ta’ żmienhom bil-lingwa tagħhom.

Minkejja li Gaetano kiteb għadd kbir ta’ liriċi, uħud minnhom stampati fl-għoxrin ktieb li GB Pubblikazzjonijietppubblika, in-nuqqas ta’ rikordings disponibbli għall-pubbliku, sfortunatament, wassal biex ix-xogħol tiegħu jisfa midfun taħt mewġiet mużikali oħra li maż-żmien sfruttaw il-mezzi ġodda ta’ pubblikazzjoni, propaganda u tixrid tal-prodott tagħhom. Għalhekk, minbarra li t-taħdita se tfakkar il-memorja u tiffoka fuq il-ħidma ta’ Buttigieg billi tqegħedha fil-kuntest ta’ żmienha, għandha toffri lil min jattendi l-opportunità li jisma’ u japprezza siltiet li qed jerġgħu jieħdu l-ħajja wara tant snin.

Dorothy BezzinaDorothy Bezzina għandha għal qalbha l-mużika u l-Malti. Dan l-aħħar għadha kemm temmet l-istudji tagħha fil-grad ta’ MA fil-qasam tal-kanzunetta popolari mad-Dipartiment tal-Malti. Hija kisbet ukoll Baċellerat fil-Malti u fl-Ingliż, Diploma Postgradwatorja fl-Interpretazzjoni, u PGCE mill-Università ta’ Malta, kif ukoll MA fl-Ingliż mill-Università ta’ Nottingham.

Serviet ukoll bħala Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi fil-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti – Università, u fil-preżent tgħallem il-Malti lil studenti mill-ewwel sal-ħames sena sekondarja fil-Kulleġġ Savio. Dorothy stabbilixxiet ruħha wkoll fix-xena mużikali. Hija tistudja l-vuċi klassika taħt id-direzzjoni tas-Sopran Miriam Cauchi u hija kantanta versatili, bi flessibbiltà li tippermettilha tkanta ġeneri differenti. Ħadet ħsieb id-direzzjoni artistika ta’ diversi kunċerti, fosthom Dari Niftakar, b’kollaborazzjoni ma’ Teatru Manoel, bl-għan li terġa’ toħroġ għad-dawl il-lirika li kiteb Gaetano Buttigieg fuq melodiji popolari tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Ħadet sehem f’diversi kunċerti annwali u kommemorattivi mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u l-Valletta International Baroque Ensemble, kif ukoll f’kunċerti privati u serati mużiko-letterarji. Gawdiet ukoll minn numru ta’ opportunitajiet barra minn Malta, fosthom fi Spanja, il-Ġermanja, l-Italja, il-Belġju u r-Royal Albert Hall f’Londra, akkumpanjata mill-Orkestra Filarmonika Rjali.

Mostri Maltin

Nhar it-Tlieta 5 ta’ Novembru 2019, fis-6.00 pm, fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta, tal-Qroqq, Il-bijologu Stephan D. Mifsud, awtur ta’ The Maltese Bestiary, se jagħmel taħdita bil-Malti dwar il-mostri tal-folklor Malti. Din se tkun attività oħra mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali, proġett tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta li issa daħal fir-raba’ sena tiegħu u qed isir bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

Image result for the maltese bestiary

Fost il-karattri, il-ħlejjaq u l-flora straordinarja fit-tradizzjoni orali Maltija, dawk li joħolqu l-iktar interess huma dawk li jbeżżgħu: il-mostri. Din it-taħdita se tħares lejn dawn il-ħlejjaq li jeżistu, jew li kienu jgħixu, fil-fantasija tal-poplu Malti, kemm jekk oriġinaw min-natura, u kemm jekk nibtu f’moħħ il-Maltin jew il-barranin.

xifajk
Tpinġija ta’ Stephan D. Mifsud

Fit-taħdita l-kelliem se jistaqsi jekk nistgħux nikklassifikaw dawn il-mostri fi gruppi, bħalma nagħmlu fil-bijoloġija. It-taħdita se tħares ukoll lejn kif fil-passat il-ġens Malti ddeskriva dawn il-mostri b’mod viżiv fil-bestjarji, fl-arkitettura u fil-pittura.

Stephan D. Mifsud.jpgStephan D. Mifsud hu l-awtur tal-ktieb The Maltese Bestiary ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2014 u rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-aħjar disinn. Stephan Mifsud huwa bijologu, b’interess kbir fil-pjanti strambi u fl-annimali estinti, u fil-mostri u fil-kreaturi li joħorġu minn moħħ il-bniedem u li nsibu fil-leġġendi u fil-fantasija.


um-tradizzjoniorali-19-square-1-3

Public Talk in Maltese on Fearful Maltese Beasts

On Tuesday 5 November 2019, at 6.00 pm in the Library of the Faculty of Arts at the University of Malta in Tal-Qroqq, biologist Stephan D. Mifsud, author of The Maltese Bestiary, will give a public talk in Maltese on the beasts that appear in Maltese folklore. This event is part of this year’s series of talks hosted by the Department of Maltese at the University for its project on Oral Traditions. This project is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin.

Although there were various wonderful entities and fantastic creatures that populated traditional folklore and local superstition, it is still the fearful beasts that capture the imagination of Maltese audiences. In this presentation, Stephan D. Mifsud will dissect the terrible monsters that haunted the Maltese mind, whether they originated from nature, from local culture or from other nations.

The talk will focus on the various ways, biological or otherwise, in which we can classify these monsters. The speaker will also discuss the ways in which these fearful beasts were described in oral traditions and in visual representations.

Stephan Mifsud is the author of The Maltese Bestiary, an illustrated guide to the mythical flora and fauna of the Maltese islands published by Merlin Publishers in 2014 and winner of the National Book Prize for Best Book Design. He is a biologist by profession with an abnormal interest in bizarre plants and extinct animals, and an unnatural fascination with the monsters and creatures that spew from the human mind in myth and fantasy. Unfortunately diving, painting, gardening, researching and video gaming leave too little time for his other passion: writing.


 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta