Strada Stretta Ħadet il-Fama u Marret Torqod?

Nhar It-Tnejn 31 ta’ Jannar 2022 fis-6.00pm, George Cini, “Strada Stretta Ħadet il-Fama u Marret Torqod?”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Egyptian Queen

L-isem Strada Stretta jqanqal xmara t’emozzjonijiet f’kull min jara miktub jew jisma’ dan l-isem. X’tip ta’ memorji ġġib it-triq lil dawk li qalgħu x’jieklu minnha? Huma tifkiriet ta’ tbatija, swat u ħażen? Jew ta’ żmien li jiddispjaċihom li ġie u mar bla kliem u bla sliem?

Tpinġija ta’ Paul Caruana

Għal dawk li ma kinux midħla tat-triq, Strada Stretta kienet meqjusa bħala bejta ta’ ħallelin u xxellerati. L-istess kienu x’aktarx jaħsbu dawk li jidhrilhom li huma biss kien ħaqqhom il-premju tal-ġenna minħabba d-dijadema ta’ qdusija li kienu jiddandnu biha għal għajn in-nies. F’din it-taħdita George Cini se jitkellem dwar ir-riċerka li għamel għall-kotba tiegħu dwar Strada Stretta. Se jippreżenta xi rakkonti ta’ nies li jiftakru u għexu esperjenzi f’din it-triq li darba xegħlet.

George Cini

George Cini ggradwa b’Baċellerat fl-Arti (Unuri) fl-istudju tal-komunikazzjoni u għandu Maġisteru fil-ġurnaliżmu. Jgħallem il-ġurnaliżmu fl-Università ta’ Malta, ħadem fl-industrija tar-reklamar u l-marketing, kien night editor mal-gazzetta Times of Malta u qatta’ għaxar snin korrispondent mal-aġenzija tal-aħbarijiet Associated Press. Cini ppubblika tliet kotba: Strada Stretta: It-Triq li darba xegħlet il-Belt (2010), Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt (2015) u Strada Stretta: Aktar stejjer mit-triq li darba xegħlet il-Belt (2021).

Il-qoxra tal-ktieb, “Strada Stretta: Aktar stejjer mit-triq li darba xegħlet il-Belt” (2021).

Offerta: Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt u Strada Stretta: Aktar stejjer mit-triq li darba xegħlet il-Belt jiġuk €25 flok €29.50ċ-il wieħed. Tista’ tordna l-ktieb jew il-kotba billi tibgħat messaġġ fuq 9943 0578.

Lejn Tnissil ta’ Lista ta’ Termini Tekniċi Teatrali

Nhar It-Tnejn 17 ta’ Jannar 2022 fis-6.00pm, Dr Marco Galea, “Lejn Tnissil ta’ Lista ta’ Termini Tekniċi Teatrali”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Il-prattika teatrali f’pajjiżna, b’mod ġenerali ħafna, żviluppat b’għajn waħda lejn il-ġara tagħna, omm il-poeżija imma wkoll qabla ta’ ħafna prattiċi kulturali oħra, u l-oħra, lejn l-art ta’ Shakespeare, għal ħafna snin ta’ ġewwa. Dan huwa rifless mhux biss fl-istil tax-xogħlijiet li ttellgħu u għadhom jittellgħu fit-teatri tagħna, imma wkoll fit-terminoloġija li nużaw biex nitkellmu dwar din il-prattika. Fuq naħa għandna t-tradizzjoni tat-teatru popolari Taljan li bejn is-seklu dsatax u s-seklu għoxrin welldet it-teatru popolari tagħna, imma ħalliet iż-żokra mwaħħla, għax waqt li l-lingwa Maltija nstemgħet bħal bikja ta’ tarbija fit-teatri u t-teatrini improvizzati tagħna, meta t-testi tniżżlu fuq il-karta u ġew stampati, aktarx li d-didaskalija baqgħet bit-Taljan. Għalhekk, il-kelma stampata ftit toffrilna għajnuna. B’mod jixtiebah, it-tradizzjoni Ingliża aktarx għaddiet minn fuq dak li sabet qabilha u għaffġet dak li seta’ nibet qabel bħalma jagħmlu ż-żraben ta’ riġment suldati.

F’din is-sitwazzjoni, il-prattikanti teatrali f’pajjiżna, bħal ħaddiema f’ħafna oqsma oħra tekniċi, huma miftuma minn terminoloġija bil-Malti li jistgħu jużaw biex jitkellmu dwar xogħolhom. L-intervent ta’ Galea f’dan kollu mhux se jkun li jipprovdi dan il-vokabolarju, imma li jiddiskuti mal-udjenza metodu jew metodi biex dan il-vokabolarju jinħoloq, b’ħarsa lura lejn ix-xquq tal-istorja b’ħarsa ’l quddiem lejn dak li jista’ jgħinna.

Dr Marco Galea huwa kap tad-dipartiment tal-Istudji Teatrali u direttur tar-riċerka fl-Iskola tal-Arti Performattiva fl-Università ta’ Malta, fejn jikkordina wkoll ix-xogħol fuq arkivju diġitali tal-arti performattiva f’Malta. Ir-riċerka tiegħu tinkludi suġġetti bħat-teatru f’Malta, it-teatru postkolonjali u t-teatru amatorjali.

It-Tradizzjonijiet tal-Milied

Nhar It-Tnejn 6 ta’ Diċembru 2021 fis-6.00pm, Vincent Galea, “It-Tradizzjonijiet tal-Milied”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Il-Bambin tax-xema’ mlibbes bis-satin irrakkmat

Il-Milied hula waħda mill-akbar festi li jiġu ċċelebrati f’pajjiżna u għalhekk mal-mixja taż-żmien inħolqu għadd ta’ drawwiet u ċelebrazzjonijiet biex issir it-tħejjija għal din il-festa. Barra minn hekk, minħabba l-kobor tal-festa nnifisha, kemm mil-lat reliġjuż u kemp mil-lat soċjali, il-festa ma tkunx iċċelebrata f’ġurnata waħda iżda tinfirex fuq numru ta’ ġranet. Din it-taħdita se tiffoka fuq l-ismijiet ta’ għadd ta’ tradizzjonijiet reliġjużi u soċjali, li għalkemm mhux kollha huma tradizzjonijiet lokali flimkien jagħmlu l-Milied Malti differenti minn ta’ pajjiżi oħra.

L-Għasar kantat quddiem Ġesù Sagramentat fil-jiem tal-Koranturi.

Vincent Galea trabba l-Belt Valletta, qrib il-knisja tal-Portu Salvu. Sa minn kmieni interessa ruħu f’dak kollu li kien isir f’diin il-knisja u fi knejjes oħra fil-qrib. Barra minn hekk, diversi membri tal-familja tiegħu kienu involuti fl-armar u t-tiżjin ta’ dawn ilknejjes. Eventwalment beda jieħu ħsieb il-knisja tal-Monasteru ta’ Santa Katerina fil-Belt, xi ħaġa li issa ilu jagħmel għal aktar minn tletin sena.

Matul iż-żmien għaraf jgħaqqad l-imħabba lejn il-lingwa Maltija u dak kollu li hu Malti mad-delizzju tal-armar tal-knejjes u għalhekk jagħmel ħafna xogħol ta’ riċerka fuq diversi aspetti tal-folklor reliġjuż. Ilu tletin sena fil-kumitat tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta’ Knejjes u issa ilu għaxar snin president tal-għaqda. Jikkontribwixxi b’diversi artikli ta’ natura folkloristika u reliġjuża fil-perjodiku li toħroġ l-għaqda kull xahrejn.

Il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Kostumi u t-Tessuti fi ħdan Heritage Malta

Nhar It-Tnejn 22 ta’ Novembru 2021 fis-6.00pm, Annamaria Gatt, “Il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Kostumi u t-Tessuti fi ħdan Heritage Malta”. Din it-taħdita se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook. Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Kostumi u t-Tessuti hija ġabra ta’ diversi oġġetti kemm antiki kif ukoll ta’ dan iż-żmien. Xogħol magħmul minn kull tip ta’ ħajt, drapp u ġild. Din il-kollezzjoni tinkludi wkoll aċċessorji bħal basktijiet, kpiepel, umbrelel u l-bqija li kollha għandhom l-ismijiet tagħhom. Hemm xogħlijiet bl-idejn, bil-magna, ħidmiet lokali, barranin kif ukoll ekkleżjastiċi. Għaldaqstant, din it-taħdita se tiffoka fuq l-istorja ta’ din il-kollezzjoni u xi jsir dwarha, kif ukoll se tippreżenta l-ismijiet bil-Malti tal-kostumi u t-tessuti.

Annamaria Gatt hija l-kuratriċi tal-kostumi u t-tessuti ma’ Heritage Malta. Għal numru ta’ snin kienet għalliema u madwar 35 sena ilu għallmet il-bizzilla Maltija fil-klassijiet ta’ filgħaxija għall-Adulti sal-livell Terzjarju. Gatt attendiet diversi korsijiet tal-bizzilla barra minn xtutna u kull sentejn torganizza Kungress Internazzjonali tal-Bizzilla f’pajjiżi differenti. Esebixxiet proġetti ta’ bizzilla Maltija f’ħafna avvenimenti, kungressi u kompetizzjonijiet lokali u barranin. Bħalissa qed twettaq ukoll riċerka dwar il-bizzilla Maltija fil-moda, ilbies ekkleżjastiku u disinni.

Il-Ħares, u Karattri oħra tal-Fantasija Maltin

Nhar It-Tnejn 8 ta’ Novembru 2021 fis-6.00pm, Ġużi Gatt, “Il-Ħares, u Karattri oħra tal-Fantasija Maltin”. Din it-taħdita se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook. Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Pittura ta’ Joseph Bugeja: L-Imħalla tal-Bir, li dehret fil-wirja Hotel Babaw li ttellgħet fil-Belt Valletta fl-2016

Moħbija bejn il-versi tal-ilsien Malti jeżistu ħafna karattri tal-fantasija li qed jintesew, donnu tħallew biss fid-dinja tan-Nanna Gerit. Din it-taħdita se tippreżenta għadd ta’ karattri relatati mal-istejjer tal-biża’ li kienu jirrakkontaw fl-imgħoddi, fost oħrajn: Il-Għul, l-Ors tal-Gandlora, il-Belliegħa, il-Gawgaw, is-Sħaħar, il-Ħares, it-Tork tat-Taraġ u l-waħx. Din it-taħdita se tqanqal il-ħtieġa biex dan il-wirt orali ma jintilifx u tfittex ukoll x’hemm bżonn isir.

Ġużi Gatt riċerkatur li jgħin fil-proġett dwar It-Tradizzjoni Orali. Huwa s-segretarju ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor, u l-editur ta’ L-Imnara, li hu l-perjodiku ta’ kull sena li toħroġ l-Ghaqda. Ippubblika ż-żewġ volumi li jġibu l-isem Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni, l-Ewwel u t-Tieni Ktieb. Irriċerka dwar l-istrumenti mużikali tradizzjonali Maltin u għen fir-rikostruzzjoni tagħhom. Qaleb ukoll diversi drammi għall-Malti, imma l-ikbar interess tiegħu hu fl-istorja medjevali ta’ pajjiżna, u l-folklor.

Il-Majjistra u t-Twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20

Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Ottubru 2021 fis-6.00pm, Janice Caruana, “Il-Majjistra u t-Twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20”. Din it-taħdita se tkun fuq Zoom u fuq Facebook u hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta u miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tiffoka fuq riċerka ta’ 6 snin li saret dwar il-majjistra u t-twelid fis-seklu 20. Primarjament, se tħares lejn l-esperjenzi orali ta’ majjistri u ommijiet. Se tingħata ħarsa lejn il-proċess tat-twelid u lejn il-ħajja tal-majjistri li kienu jassistu t-twelid tat-trabi barra l-isptar. It-taħdita se tippreżenta wkoll l-ismijiet ta’ oġġetti relatati mat-twelid, kliem il-majjistra u l-Malti mitkellem.

Janice Caruana, toqgħod iż-Żejtun u omm ta’ tifla. Fl-2009 gradwat bħala infermiera Bsc. bl-unuri mill-Università ta’ Malta. Ħadmet f’sala tal-medċina tan-nisa għal sena, seba’ snin l-emerġenża u mil-2016 ‘l hawn taħdem bħala infermiera fuq l-ambulanza. Ħadet diversi taħriġ fil-qasam tal-emerġenza u l-ambulanzi u għal diversi snin kient tagħmel l-korsijiet tal-ewwel għajnuna għal ommijiet prospettivi mal-Malta Midwifery Association. Fl-2019 kompliet bl-istudju tagħha fil-Psikoloġija u fil-preżent qed tagħmel Post-graduate Diploma in Systemic Family Psychotherapy (Institute of Family Therapy – Malta). Fis-6 ta’ Marzu nediet il-ktieb Il-Majjistra u t-twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20 wara 6 snin ta’ riċerka.

“Ħej mamà, ‘tini piżella…” Rakkonti u Taqbiliet tan-Nanniet

Nhar it-Tlieta 12 ta’ Ottubru 2021 fis-6.00pm, Anita Vassallo Piccinino, “Ħej mamà, tini piżella…” se titkellem dwar rakkonti u taqbiliet tal-imgħoddi. Din it-taħdita se tkun fuq Zoom u fuq Facebook u hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta u miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Anita Vassallo Piccinino se tiffoka fuq stejjer li kienu jirrakkontaw in-nanniet u l-ommijiet lit-tfal. Rakkonti kemxejn qosra iżda kienu magħrufin ħafna mat-tfal ta’ żmien il-gwerra meta n-nies kienu jkunu miġburin kollha f’kamra waħda, u t-tfal kollha tat-triq kienu jmorru kollha għand il-Bużnanna Rużar biex jisimgħuha tirrakkonta. It-taħdita se tħares lejn kliem li fl-imgħoddi n-nies kienu jużaw biex jikkomunikaw bejniethom u li matul iż-żmien intilef bosta minnu. Fl-aħħar il-kelliema se tippreżenta xi taqbiliet li l-ommijiet kienu jkantaw jew jgħidu lil uliedhom biex joqogħdu kwieti.

Anita Vassallo Piccinino, twieldet u għexet il-Belt Valletta u għal snin twal qattgħet ħafna ħin man-nanna tagħha li ta’ spiss kienet tirrakkontalha stejjer u ġrajjiet tal-passat. Għalkemm kienet għadha żgħira kienet tistagħġeb kif ir-rakkonti li kienet tisma’ kienet donnha tgħixhom u kienet tħoss illi kieku dawn ir-rakkonti ma kitbithomx kienu jintilfu.  

Anita taħdem bħala producer u script writer mal-kumpanija We Media Ltd. Ħadmet għal 7 snin bħala producer fil-programm Xarabank u L-Erbgħa fost il-Ġimgħa. Kienet parti mit-tim tal-produzzjoni tal-programm Bijografiji li kien jixxandar fuq il-PBS u bħalissa qed tattendi l-kors tal-Qari tal-Provi tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta.

Micheline Galley, Maltese and Mediterranean Oral Traditions, a French-Maltese collaboration

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju, fis-6.00pm, ir-riċerkatriċi magħrufa tat-tradizzjonijiet orali fl-Mediterran Micheline Galley se tagħmel taħdita bl-Ingliż fuq Zoom u Facebook fuq ir-riċerka li għamlet fuq medda ta’ erbgħin sena dwar it-tradizzjonijiet orali f’Malta u l-Magreb. It-taħdita jisimha “Researching Maltese and Mediterranean Oral Traditions: A French-Maltese Collaboration” u se tkun miftuħa għal kulħadd.

L-udjenza tista’ ssegwi x-xandira diretta fuq Zoom, https://universityofmalta.zoom.us/j/93599049058, jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-proġett tad-Dipartiment tal-Malti fuq “It-Tradizzjoni Orali”. https://www.facebook.com/events/1145370152616355?ref=newsfeed

Madame Galley hija riċerkatriċi anzjana onorarja fis-CNRS, iċ-Ċentru Nazzjonali tar-Riċerka Xjentifika, istituzzjoni prestiġjuża fi Franza. Qattgħet deċennji sħaħ mill-karriera professjonali tagħha tistudja t-tradizzjonijiet orali f’Malta u l-Magreb u ħadmet mill-qrib ma’ riċerkaturi ewlenin bħal Ġużè Cassar Pullicino u Ġużè Aquilina. Bħala etnologa li ħadmet fuq il-kultura Għarbija, Galley hija l-awtriċi u l-editriċi ta’ għadd ta’ pubblikazzjonijiet marbuta mal-epika ta’ HiIali. Studjat ukoll is-Sibilla u l-mod kif il-figura tagħha baqgħet ħajja matul iż-żminijiet u kienet l-ispirazzjoni għal wirt artistiku għani. 

Micheline Galley kitbet għadd ta’ artikli akkademiċi u tliet kotba fuq Malta: ma’ Ġużè Cassar Pullicino kitbet Femmes de Malte dans les chants traditionnels (C.N.R.S., 1981). Imbagħad ippubblikat dak li aktarx huwa l-aktar xogħol magħruf tagħha f’Malta, Maria Calleja’s Gozo. A Life History (Utah University Press, 1994), li rebaħ il-Premju Internazzjonali G. Pitrè – S. Marino 1995 (Premio del Presidente). Imbagħad hemm l-iktar ktejjeb riċenti tagħha, Malte: Un archipel au destin fabuleux (Paris Geuthner, 2019).

Bħala riċerkatriċi internazzjonali ewlenija u segretarja ġenerali tal-Għaqda Internazzjonali tal-Istudju taċ-Ċiviltajiet tal-Mediterran (AIECM), Micheline Galley kienet waħda mill-organizzaturi ta’ żewġ konferenzi dwar il-kuntatti kulturali fil-Mediterran li saru f’Malta fl-1972 u fl-1975. Kienet ukoll l-editriċi tal-atti ta’ dawn il-konferenzi li ħarġu f’Malta fl-1973 u l-1978. Barra minn hekk, ħadmet żewġ films dokumentarji fuq it-tradizzjonijiet popolari f’Malta: wieħed ta’ 45 minuta fuq L’Imnarja. Fête des Lumières à Malte (C.N.R.S.), u l-ieħor ta’ 15-il minuta, Chants sacrés et jeux poétiques, fuq l-innijiet sagri u l-poeżija popolari.

Din it-taħdita ta’ Micheline Galley se ssir bi sħab bejn id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta, l-Ambaxxata ta’ Malta f’Pariġi, u l-Ambaxxata ta’ Franza f’Malta. Hija parti mis-sensiela ta’ taħditiet fuq It-Tradizzjoni Orali li qed imexxi d-Dipartiment tal-Malti u parti mill-festival tas-sajf “Respire!” li qed torganizza l-Ambaxxata Franċiża f’Malta biex tiċċelebra r-relazzjonijiet bejn Franza u Malta.

Il-Prof. Adrian Grima se jintroduċi lill-kelliema u jmexxi d-diskussjoni wara t-taħdita. Ħajr lill-Ambaxxatriċi Franċiża f’Malta, l-Eċċellenza Tagħha Brigitte Curmi u lill-Eċċellenza Tiegħu s-Sur Carmelo Inguanez, Ambaxxatur ta’ Malta fi Franza.

__________

On Friday 25th June 2021 at 6.00pm, Micheline Galley, a leading French ethnologist, will be giving a public online talk in English on “Researching Maltese and Mediterranean Oral Traditions: A French-Maltese Collaboration”. This event is open to the general public and will be broadcast live on Zoom at https://universityofmalta.zoom.us/j/93599049058 and on the Facebook page of the Maltese oral traditions project, “It-Tradizzjoni Orali”. https://www.facebook.com/events/1145370152616355?ref=newsfeed

Madame Galley is an honorary senior researcher at the prestigious French National Centre for Scientific Research (CNRS). She devoted decades of her professional life to the study of Maltese and Maghrebi oral traditions and worked closely with leading Maltese researchers like Joseph Cassar Pullicino and Prof. Joseph Aquilina. As an ethnologist working on Arab culture, she was the author and editor of several publications dealing with the HiIali epic. She also worked on the Sibyl, her permanence through the ages and the artistic heritage she inspired. 

Micheline Galley authored numerous academic articles and three books on Malta: Femmes de Malte dans les chants traditionnels, with Joseph Cassar Pullicino (C.N.R.S., 1981); Maria Calleja’s Gozo. A Life History (Utah University Press, 1994), that was awarded the Prix international G. Pitrè – S. Marino 1995 (Premio del Presidente); and more recently a booklet entitled, Malte: Un archipel au destin fabuleux (Paris Geuthner, 2019).

As a leading researcher and secretary general of the Association Internationale d’Étude des Civilisations Méditerranéennes (AIECM), Micheline Galley co-organized two international conferences on cultural contacts in the Mediterranean held in Malta in 1972 and 1975. She was also the editor of the proceedings that were printed in Malta in 1973 and 1978. She produced two documentary films which dealt specifically with popular traditions in Malta: a 45 minute film on L’Imnarja. Fête des Lumières à Malte (C.N.R.S.) and a 15 minute film, Chants sacrés et jeux poétiques, on sacred chants and popular poetry.

Micheline Galley’s talk is part of a series of lectures hosted by the Department of Maltese in its Maltese oral traditions project which is now in its fifth year. It is also part of the Franco-Maltese summer festival “Respire!” organized by the Embassy of France to celebrate French-Maltese relations.

This talk will be introduced by Prof. Adrian Grima and is being organized jointly by the Department of Maltese at the University of Malta, the Embassy of France in Malta, and the Embassy of Malta in France. 

L-Arti tal-Kelma fid-Diskorsi Politiċi ta’ Duminku Mintoff (1962)

Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Ġunju 2021 fis-6.00pm, Christabelle Borg, “L-Arti tal-Kelma fid-Diskorsi Politiċi ta’ Duminku Mintoff (1962)”. Din it-taħdita se tkun fuq Zoom u fuq Facebook u hija miftuħa għal kulħadd.

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tiffoka dwar ir-riċerka li għamlet Christabelle Borg għat-teżina li kitbet bħala parti mill-kors tal-Baċellerat fl-Arti bl-Unuri fil-Malti taħt it-tmexxija tal-Professur Oliver Friggieri u l-Professur Adrian Grima.

Christabelle Borg se tagħti ħarsa lejn l-isfond politiku tad-diskorsi u l-metodoloġija ewlenija li ggwidat l-analiżi ta’ din ir-riċerka. Se tanalizza għadd ta’ tekniki u strateġiji rettoriċi li spikkaw l-aktar fil-meetings politiċi ta’ Mintoff tal-1962 u tiġbed għadd ta’ konklużjonijiet dwar il-metodu rettoriku tiegħu. Mintoff kien kapaċi ħafna fl-użu tal-lingwaġġ figurattiv u l-allużjonijiet, speċjalment dawk Bibliċi. Fl-aħħar Borg se tipproponi xi riċerka li tista’ ssir b’rabta mal-qasam tad-diskorsi.

156646582_1345048162527789_7783803183613031455_n-1-1Christabelle Borg, għandha 21 sena u toqgħod is-Siġġiewi. Temmet il-kors tal-Baċellerat fl-Arti fil-Malti (Unuri) f’Ġunju tal-2020 u bħalissa tinsab fl-ewwel sena tal-kors tal-Masters in Teaching and Learning fil-Malti. Għandha għal qalbha l-qari, il-gżira Għawdxija u xi ħarġa bejn il-ħbieb. Borg issegwi mill-qrib ukoll ix-xena politika Maltija.

John B. Saliba – Tifkiriet dwar it-Tarzna u Malta fil-Gwerra

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Mejju 2021 fis-6.00pm, l-antropologu Michael Deguara se jmexxi taħdita fuq it-tifkiriet dwar it-Tarzna u Malta fil-Gwerra. Din it-taħdita se tkun fuq Facebook u fuq Zoom u hija miftuħa għal kulħadd. 

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

 

Tpinġija ta’ John B. Saliba
Painting by John B. Saliba

 

John B. Saliba, Malti ta’ 94 sena minn Ħaż-Żabbar li llum jgħix New York se jaqsam magħna rakkonti dwar l-esperjenza tiegħu fit-Tarzna bejn l-1941-1949, kif ukoll tifkiriet ta’ żmien il-Gwerra: it-tagħlim prattiku li kien isir fil-qasam tas-snajja, l-apprentistat fit-Tarzna, inċidenti u periklu, ir-relazzjoni tiegħu ma’ priġunieri Taljani, ġlied tal-ajruplani tal-gwerra u ħafna iktar. Se nkunu qed naraw xi ftit mill-arti tiegħu wkoll. It-taħdita se tkun bl-Ingliż biex tinftiehem minn udjenza iktar wiesgħa, fosthom il-familja ta’ John B. Saliba stess. Madankollu, John għandu għal qalbu l-ilsien Malti, li ma nesa qatt, u se nħallu spazju għal mistoqsijiet jew kummenti li jistgħu jsiru bil-Malti.


Dr Dawn Adrienne Saliba, in-neputija ta’ John B. Saliba li qed tistudja l-Arkeoloġija fl-Universita’ ta’ Malta, kienet strumentali biex issir din it-taħdita.


John B. Saliba, a Maltese 94 year old from Żabbar who now lives in New York, will share with us his experience of the Dockyard between 1941 and 1949, as well as memories from the Second World War: the practical learning of trades that used to go on, apprenticeship in the Dockyard, accidents and danger, his relation with Italian prisoners, “dogfights” between warplanes and much more. We will also see some of his art. The talk will be in English to be accessible to a wider audience, including John B. Saliba’s family. However, John has the Maltese language very much at heart, and has never forgotten it, and we will leave space for questions or comments that can be made in Maltese.


Dr Dawn Adrienne Saliba, John B. Saliba’s granddaughter who is studying Archaeology at the University of Malta, was instrumental for this talk to take place.

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta