Bejn Devozzjoni u Pika: It-taqbiliet tal-festi f’Ħaż-Żebbuġ – Martina Tabone

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Frar 2021, fis-6.00pm, Martina Tabone, “Bejn Devozzjoni u Pika: It-taqbiliet tal-festi f’Ħaż-Żebbuġ” fuq Zoom. Biex tidħol issegwi din it-taħdita agħfas fuq din il-ħolqa: https://universityofmalta.zoom.us/j/93184963423

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Din it-taħdita hija dwar it-taqbiliet li jingħadu fil-festi f’Ħaż-Żebbuġ, b’mod speċjali fil-festa liturġika ta’ San Filep. Dawn it-taqbiliet ilhom jingħadu f’diversi festi imma minkejja dan, ftit li xejn hawn informazzjoni dwarhom. Kien għalhekk li Martina ddeċidiet li tistħarreġ din il-fergħa mit-tradizzjoni orali sabiex tixħet dawl fuq dawn it-taqbiliet. Mir-riċerka ħarġu diversi spunti interessanti li se jkunu ttrattati fit-taħdita, fosthom: it-temi, il-binja u l-ġestwalità.

Martina Tabone għandha 21 sena u toqgħod Ħaż-Żebbuġ. Għandha għal qalbha l-qari, l-għum u l-volontarjat fil-każin tal-banda. Riċentament, lestiet il-kors tal-Baċċellerat fil-Malti u issa tinsab fl-ewwel sena tal-MTL biex issir għalliema tal-Malti.

Fit-teżina tagħha tal-Baċellerat li tmexxiet mill-Prof. Adrian Grima, Martina Tabone kitbet dwar “It-Taqbiliet tal-Festi f’Ħaż-Żebbuġ: Bejn Devozzjoni u Pika.”

Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi – Sergio Grech

It-Tlieta 12 ta’ Jannar 2021, fis-6:00pm, Sergio Grech “Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi“ fuq Zoom. Biex tidħol issegwi t-taħdita kemm tagħfas fuq din il-ħolqa:  https://universityofmalta.zoom.us/j/97615893682

 

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tiffoka fuq l-istejjer marbuta mal-Arċisqof Gonzi li mexxa d-djoċesi ta’ Malta bejn l-1944 u l-1976 – żmien mill-iktar imqalleb fl-istorja nazzjonali. Bħala parti mid-dottorat, Sergio Grech intervista madwar mitt persuna, ħafna minnhom saċerdoti, biex jikseb aktar tagħrif dwar l-Arċisqof Mikiel Gonzi. Minn dawn l-intervisti ħarġu għadd ta’ stejjer fuq l-Arċisqof Gonzi, figura ironikament qsajra, li madankollu, il-persuni intervistati bdew ipinġuh bħala persuna kbira, persuna li d-djoċesi qatt ma rat bħalha u fi kliem wieħed minnhom “kapitlu irrepetibbli”. It-taħdita se timraħ qalb dawn l-istejjer u se tagħżel u tifred l-impċajpar miċ-ċar u fuq kollox tevalwa permezz tat-Tradizzjoni Orali kif il-poplu ħares lejn dan l-isqof ewlieni tas-seklu 20.

Sergio Grech twieled iż-Żejtun fl-1975. Studja l-Istorja fl-Università ta’ Malta minn fejn kiseb il-Baċellerat bl-Unuri, PGCE u Maġisteru. Barra minn hekk, qed jaħdem fuq id-dottorat fl-Istudji Maltin. Fis-sena 2004, ippubblika l-bijografija Patri Feliċjan Bilocca Ħajtu u Żminijietu 1914-1987. Fl-2010, ħareġ ir-rumanz Il-Lejl tal-Irġulija. Tliet snin wara editja l-ktieb Duminku Mintoff Bejn Storja u Miti Ġabra ta’ Kitbiet Dwaru fejn grupp ta’ ħassieba ta’ fehmiet differenti analizzaw dan il-politiku kumpless Malti. Fl-2013 ippubblika l-bijografija tat-Tabib Alexander Cachia Zammit. Ħareġ ukoll il-bijografija ta’ Anton Tabone, l-eks Ministru ta’ Ghawdex. Editur tas-sensiela Bejn Storja u Miti li barra l-ktieb ta’ Mintoff ħarġu volumi dwar Herbert Ganado, Eddie Fenech Adami, Monsinjur Victor Grech, Fr Hilary Tagliaferro, Mabel Strickland u Marie-Louise Coliero Preca.

Irriċerka f’diversi arkivji lokali u barranin fosthom: The National Archives of the United Kingdom (Kew), il-BBC Written Archives Centre ta’ Caversham Park, (Reading), l-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta, l-Arkivji tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u l-Arkivji tal-għaqdiet reliġjużi lokali.

Xandar ta’ għadd kbir ta’ programmi b’xeħta kulturali fuq Ir-Radju tal-Università, Campus FM, FM Bronja, Radju Malta, TVM, Eden FM u Education 22. Fundatur tal-grupp letterarju Poeżijaplus u kien l-ewwel Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-preżent huwa impjegat bħala Assistent Kap ta’ Skola Primarja.

Minn fuq l-Ispalla: It-Taqbil fil-Festi

Nhar is-Sibt 5 ta’ Diċembru 2020, fis-7:00pm, fuq ZOOM:  https://universityofmalta.zoom.us/j/95642390254, Dr Alex Vella Gregory, Yanika Schembri Fava, Jake Debattista u Marita Cassar se jagħtu taħdita dwar it-taqbiliet tal-festi li ġabru permezz tal-proġett Il-Kelma fil-Komunità: Minn Fuq l-Ispalla.
Hekk kif il-banda tieqaf u l-miġemgħa tistenna b’ħerqa l-marċ li jmiss, xi ħadd jiftaħ fommu, jgħolli jdejh, jew jitla’ fuq spallejn xi ħadd. Min mitluf isikket ħa jisma’, u min mitluf iħeġġeġ ħa jagħmlu iktar briju. Imbagħad joħorġu l-vrus imħanxra ħa jisma’ kulħadd, daqqa ta’ tifħir lejn il-patrun/a, u daqqa ta’ pika. Ġieli jkun taqbil ġdid, allura kulħadd jisma’ b’reqqa, u ġieli jkun taqbil qadim li ntiret minn ġenerazzjoni għal oħra, u allura hemmhekk kulħadd jingħaqad għall-vers finali. U fl-aħħar? Iżjed ċapċip, u iżjed briju.
Din it-taħdita tħares lejn it-tradizzjoni tat-tqabbil fil-festi fid-dawl tal-proġett Il-Kelma fil-Komunità: Minn Fuq l-Ispalla. Il-ġbir sar minn ‘il fuq minn 40 lokalità, u ‘il fuq minn 60 festa differenti, u t-taqbil miġbur laħħaq ‘il fuq minn 1,500 taqbila: patrimonju lingwistiku importanti u wirt intanġibbli prezzjuż. It-taqbil jitfa’ dawl mhux biss fuq il-festi iżda fuqna bħala bnedmin. Din it-taħdita ser isservi ta’ introduzzjoni għal dan il-fenomenu. Fejn isir l-iżjed taqbil? Minn min? Kif? Għalfejn?
Imexxi l-Proġett: Dr Alexander Vella Gregory
Riċerkaturi: Yanika Schembri Fava, Marita Cassar, Jake Debattista.

Intervista ma’ Guido Lanfranco

Nhar it-Tlieta 4 ta’ Lulju 2017, Yanika Schembri Fava, bl-għajnuna ta’ Dr Adrian Grima, intervistat lil Guido Lanfranco dwar it-tradizzjonijiet orali Maltin fid-dar tiegħu f’Tas-Sliema. Il-filmat tal-intervista nġibed minn Kevin Kiomall.

Segwi l-filmat: Intervista ma’ Guido Lanfranco dwar it-tradizzjonijiet Maltin

Yanika Schembri Fava, assistenta riċerkatriċi fil-proġett dwar It-Tradizzjoni Orali ffinanzjat minn fond għar-riċerka fi ħdan l-Università ta’ Malta, staqsiet lis-Sur Lanfranco:

 • kif u minn fejn beda l-interess fil-folklor
 • x’jifhem bi tradizzjoni orali u x’inhuma l-oqsma li jinkludi fiha
 • jekk jaħsibx li dan il-wirt qiegħed jintilef u għaliex
 • x’nistgħu nagħmlu biex inżommu dan il-wirt ħaj
 • kif jirnexxilu jsib taqbiliet ġodda/varjanti, drawwiet eċċ: jekk hux billi josserva biss jew imur jistaqsi direttament lill-bdiewa, tfal eċċ.
 • x’mezzi juża biex jippreserva dak li jara jew jisma’: kitba, tpenġija, rekording eċċ. (forsi jurina xi xogħol)
 • xi sfidi jiltaqa’ magħhom meta jiġi biex jistaqsi lin-nies, speċjalment lil persuni li ma jafx.
 • x’inhuma l-oqsma li jaħseb li għandna naħdmu fuqhom l-iktar u kif
 • x’inhi il-metodoloġija li normalment juża meta jintervista lin-nies hu
 • lil min jissuġġerixxi li nintervistaw biex inkomplu nistħarrġu t-tradizzjonijiet orali f’Malta
 • ​min kienu r-riċerkaturi Maltin u barranin li influwenzawh l-aktar
 • ​kif jista’ jgħinu d-Dipartiment tal-Malti fix-xogħol tiegħu u fit-tixrid u l-promozzjoni tax-xogħol u r-riċerka li għamel hu​

Adrian Grima staqsa lil Guido Lanfranco dwar il-versi popolari tan-nisa, li r-riċerkatur sejħilhom “għana tad-dar” jew “tal-banju”.

Yanika Schembri Fava staqsiet lis-Sur Lanfranco wkoll dwar is-sehem tiegħu bħala riċerkatur tat-tradizzjonijiet orali fil-mezzi tax-xandir, il-gazzetti, ir-radju u t-televiżjoni, u dwar ir-riċerka li qed jagħmel bħalissa.

Guido Lanfranco qalilna li għandu tliet kotba lesti għall-pubblikazzjoni u li għadda l-materjal awdjoviżiv tiegħu lill-Mużew tal-Etnografija tal-Birgu.

Ritratti meħudin minn Adrian Grima

 

Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi

It-Tlieta 24 ta’ Marzu 2020, kellha ssir it-taħdita ta’ Sergio Grech “Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi“. Sfortunatamanet, minħabba l-imxija tal-Coronavirus, se jkollna nħassruha.

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tiffoka fuq l-istejjer marbuta mal-Arċisqof Gonzi li mexxa d-djoċesi ta’ Malta bejn l-1944 u l-1976 – żmien mill-iktar imqalleb fl-istorja nazzjonali. Bħala parti mid-dottorat, Sergio Grech intervista madwar mitt persuna, ħafna minnhom saċerdoti, biex jikseb aktar tagħrif dwar l-Arċisqof Mikiel Gonzi. Minn dawn l-intervisti ħarġu għadd ta’ stejjer fuq l-Arċisqof Gonzi, figura ironikament qsajra, li madankollu, il-persuni intervistati bdew ipinġuh bħala persuna kbira, persuna li d-djoċesi qatt ma rat bħalha u fi kliem wieħed minnhom “kapitlu irrepetibbli”. It-taħdita se timraħ qalb dawn l-istejjer u se tagħżel u tifred l-impċajpar miċ-ċar u fuq kollox tevalwa permezz tat-Tradizzjoni Orali kif il-poplu ħares lejn dan l-isqof ewlieni tas-seklu 20.

Sergio Grech twieled iż-Żejtun fl-1975. Studja l-Istorja fl-Università ta’ Malta minn fejn kiseb il-Baċellerat bl-Unuri, PGCE u Maġisteru. Barra minn hekk, qed jaħdem fuq id-dottorat fl-Istudji Maltin. Fis-sena 2004, ippubblika l-bijografija Patri Feliċjan Bilocca Ħajtu u Żminijietu 1914-1987. Fl-2010, ħareġ ir-rumanz Il-Lejl tal-Irġulija. Tliet snin wara editja l-ktieb Duminku Mintoff Bejn Storja u Miti Ġabra ta’ Kitbiet Dwaru fejn grupp ta’ ħassieba ta’ fehmiet differenti analizzaw dan il-politiku kumpless Malti. Fl-2013 ippubblika l-bijografija tat-Tabib Alexander Cachia Zammit. Ħareġ ukoll il-bijografija ta’ Anton Tabone, l-eks Ministru ta’ Ghawdex. Editur tas-sensiela Bejn Storja u Miti li barra l-ktieb ta’ Mintoff ħarġu volumi dwar Herbert Ganado, Eddie Fenech Adami, Monsinjur Victor Grech, Fr Hilary Tagliaferro, Mabel Strickland u Marie-Louise Coliero Preca.

Irriċerka f’diversi arkivji lokali u barranin fosthom: The National Archives of the United Kingdom (Kew), il-BBC Written Archives Centre ta’ Caversham Park, (Reading), l-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta, l-Arkivji tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u l-Arkivji tal-għaqdiet reliġjużi lokali.

Xandar ta’ għadd kbir ta’ programmi b’xeħta kulturali fuq Ir-Radju tal-Università, Campus FM, FM Bronja, Radju Malta, TVM, Eden FM u Education 22. Fundatur tal-grupp letterarju Poeżijaplus u kien l-ewwel Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-preżent huwa impjegat bħala Assistent Kap ta’ Skola Primarja.

 

Ninnamraw mal-Għasafar

It-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020, fis-6.00pm, fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, Dr Natalino Fenech se jagħmel taħdita bit-tema Ninnamraw mal-għasafar, jew l-għasafar f’ħajjitna.

Robin

Din se tkun l-għaxar taħdita ta’ din is-sena akkademika tal-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali, li qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tittratta l-influwenza tal-għasafar f’kull qasam ta’ ħajjitna b’enfasi fuq l-impatt fuq il-lingwa, il-letteratura, il-laqmijiet, l-espressjonijiet, l-għajdut u l-qwiel li wħud għadhom jintużaw waqt li oħrajn inbidlu jew mietu maż-żmien. Dr Fenech se jiddiskuti wkoll l-ismijiet tal-għasafar u l-oriġini tagħhom.

dr natalino fenech
Dr Natalino Fenech

Natalino Fenech ilu jagħmel ricerka fil-qasam tal-ornitoloġija sa mis-snin 80 u jispeċjalizza kemm fix-xjenza ornitoloġika, l-istudju tal-għasafar, kif ukoll l-etno-ornitoloġija, l-istudju tar-relazzjoni tal-bniedem mal-għasafar f’kull aspett tal-hajja.

Dr Fenech iggradwa mill-Università ta’ Malta u kiseb dottorat fix-xjenzi soċjali mill-Università ta’ Durham. Huwa ippubblika għadd ta’ artikli akkademiċi u kotba li tnejn minnhom rebħu t-taqsima tar-riċerka tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb.


Public Talk on Falling in Love with Birds

On Tuesday 10 March Dr Natalino Fenech shall be giving a talk in Maltese entitled “Ninnamraw mal-għasafar, jew l-għasafar f’ħajjitna” (Falling in love with birds, or birds in our lives).

wizzu laqam_5023

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin.

The speaker will discuss the influence birds have on all aspects of our lives with an emphasis on the impact on language, literature, nicknames as well as expressions
and proverbs, some of which are still in use. Bird names and their origins will also be discussed.

NAT_4101

Natalino Fenech has been involved in scientific studies of birds since the 1980s. Apart from ornithological research, he is also specialised in ethno-ornithology,
which studies the relationship and interactions between birds and people in all aspects of life.

Dr Fenech graduated from the University of Malta and obtained a PhD in social sciences from the University of Durham. He has published several papers as well as books, two of which won the first prize in the research category in the National Book Awards.


 

 

L-Ismijiet tal-Widien: is-Sorsi Orali

Nhar it-Tlieta 18 ta’ Frar  2019, fis-6.00pm, Simon Salafia se jagħmel taħdita dwar “L-Ismijiet tal-Widien: is-Sorsi Orali,” fis-sensiela ta’ taħditiet fuq it-Tradizzjoni Orali. Din l-attività se ssir fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

Din se tkun id-disa’ taħdita ta’ din is-sena akkademika tal-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali, li qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

Fl-ewwel taqsima, Simon Salafia se jħares lejn kif jissawru t-toponimi li jinġabru minn fomm in-nies u jippreżenta kliem bil-Malti li rari jintuża. Fit-tieni taqsima ser jitkellem dwar is-sorsi orali u l-importanza tagħhom fit-tiftix ta’ iktar toponimi. Se jsemmi ismijiet ta’ widien li l-uniċi sorsi tagħhom kienu orali. Fit-tielet taqsima l-kelliem se jipproponi xi inizjattivi biex dawn l-ismijiet ma jintilfux mill-memorja kollettiva tal-ġens Malti. Wara t-taħita jkun hemm il-ħin għad-diskussjoni ma’ dawk preżenti.

DSC_0943
Simon Salafia waqt it-taħdita li għamel f’Novembru 2019 (Ritratt ta’ Adrian Grima)

Simon Salafia, studja fl-iskola tal-Gvern tar-Rabat u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi. Huwa kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-Inġinerija Elettrika u studja l-Ispanjol fl-Università ta’ Salamanca. Għallem l-Ispanjol fiċ-ċentru kulturali Spanjol-Malti, fl-iskejjel tal-Gvern, u fl-Università ta’ Malta. L-interessi u l-passatempi ewlenin tiegħu huma l-ivvjaġġar, u l-Istorja u l-kultura Maltija, l-aktar il-perjodu Medjevali u t-toponomastika. Huwa wkoll gwida liċenzjat u interpretu professjonali. F’Novembru 2019, fis-Sala tal-Perjodiċi tal-librerija tal-Università ta’ Malta, Simon Salafia għamel taħdita dwar Seħer il-Malti fit-Toponomastika bħala parti mis-sensiela ta’ taħditiet fuq It-Tradizzjoni Orali. Kienet taħdita li qanqlet ħafna interess fost dawk preżenti. 


Public Talk on the Names of Valleys

On Tuesday 18 February 2020, Simon Salafia is giving a public talk in Maltese in the Library of the Faculty of Arts at the University of Malta on “Oral Sources for the Names of Valleys in Malta and Gozo.” The talk starts at 6.00pm.

DSC_0960
Simon Salafia during his talk in November 2019 (Picture by Adrian Grima)

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin. 

Mr Simon Salafia will be talking about how toponyms are collected from oral sources and how these names contribute to studies about the landscape of the Maltese islands and our national language. In his talk, the speaker will also propose ways of preserving these names which are part of our collective memory but risk being lost because they have never been written down.

Simon Salafia graduated as an electrical engineer from the University of Malta. He then studied Spanish at the University of Salamanca in Spain. He is passionate about travelling and about Maltese history and culture, especially the Medieval period. He has been carrying out fieldwork on placenames in the Maltese islands for many years. He is a licensed guide and professional interpreter. In November 2019 he gave a well-received talk on toponyms at the University of Malta main library as part of the Oral Traditions project.

 


 

 

Strumenti Marbutin ma’ Ritwali u t-Tkeċċija tal-Ħażen

Nhar it-Tlieta 28 ta’ Jannar 2020, fis-6.00pm, Dr Anna Borg Cardona se tagħmel taħdita pubblika dwar “Strumenti Marbutin ma’ Ritwali u t-Tkeċċija tal-Ħażen” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

1.Qanpiena 1625 (1)
Ritratt tal-qanpiena ta’ George Scintilla

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fond ta’ Riċerka tal-Università u l-Klabb Kotba Maltin.

L-istrumenti mużikali bikrin ma nħolqux għat-ton sabiħ tagħhom, jew għall-pjaċir, iżda kienu hemm għax kellhom funzjoni x’jaqdu.

2. Cuqlajta (1)
Ritratt taċ-ċuqlajta ta’ George Scintilla

Fit-taħdita tagħha, Dr Anna Borg Cardona se titkellem fuq strumenti bażiċi li jmorru lura sew fiż-żmien, u li għandhom l-ikbar rabta ma’ ritwali u mat-tkeċċija tal-ħażen. Dawn ir-ritwali spiss insibuhom marbutin mal-biżgħat li kellu l-bniedem fl-għajxien ta’ kuljum u fl-eżistenza tiegħu. Għaldaqstant, huma assoċjati mal-ħajja agrikola, mal-istaġuni, u maċ-ċiklu tal-ħajja tal-bniedem u tal-bhejjem tiegħu.

 

It-taħdita se turi kif il-familja, l-art u l-bhejjem kienu jitqiesu l-aktar għeżież għall-bniedem u għalhekk kienu l-iżjed li jeħtieġu dik il-protezzjoni li tbegħidhom mill-għawġ, mill-għajn, u minn kull tip ta’ periklu u ħażen.

ritratt ABC (1)

Dr Anna Borg Cardona kisbet Baċellerat fl-Arti fl-Ingliż u l-Franciż mill-Università ta’ Malta, u diplomi fid-daqq u t-tagħlim tal-mużika minn Trinity College ta’ Londra, Fellowship mil-London College of Music, u Ph.D fil-mużika mill-Università ta’ Southampton.

Dr Borg Cardona, tgħallem part-time fl-Institute of Maltese Studies tal-Università ta’ Malta. Minbarra li ppubblikat diversi artikli f’ġurnali u rivisti Maltin u barranin, kitbet tliet kotba fuq il-mużika u l-istrumenti ta’ Malta. Artikli tagħha dehru f’The Grove Dictionary of Musical Instruments.

Anna Borg Cardona waqqfet il-grupp Ġukulari Ensemble b’repertorju ta’ mużika ta’ Malta irriċerkata minnha u d-daqq ta’ strumenti Maltin. Kienet il-kuratriċi tal-wirja mtellgħa fl-2019 mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti, Music in Malta from Prehistory to Vinyl.

Ara wkoll: http://abcmusicmuseum.blogspot.com/


um-tradizzjoniorali-19-square-2-3

A Public Talk on Musical Instruments connected with Ritual and the Expulsion of Evil

On Tuesday 28 January 2020 at 6.00pm, Dr Anna Borg Cardona will give a public talk in Maltese on “Musical Instruments connected with Ritual and the Expulsion of Evil” in the Faculty of Arts Library of the University of Malta, Tal-Qroqq.

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts of the University of Malta, which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin.

Rabbaba Frenc. 1995
Picture of the “rabbaba” by Anna Borg Cardona

Early musical instruments were not created for their beautiful tone, but rather for their essential function within ritualised human behaviour. These rituals were often associated with people’s innate fears of the unknown or hopes connected with their daily existence. Agricultural life, the seasons of the year and the cycle of life of individuals, their family, crops and livestock were their only aspirations. Many instruments were therefore accredited with magical powers of banishing danger and evil from people and their surroundings, and everything that they felt was most essential to their survival.

In this presentation Dr Anna Borg Cardona will be looking at a few of the musical instruments that have, or once had, such magical or ritual functions.

The speaker has ħad a lifelong passion for music and art. She graduated with a B.A.  in English and French from the University of Malta in 1978 and received an associate diploma in music teaching and Licentiate diploma in piano performing from Trinity College, London, in 1980. Dr Anna Borg Cardona studied Musicology at the University of Malta (1995-1997) and was awarded a Fellowship by the London College of Music for Professional Achievement in the field of musicology and organology (F.L.C.M., 2012). She obtained her Ph.D in Music from the University of Southampton in 2018.

ritratt ABC (1)Dr Borg Cardona is the author of three books and several articles in Maltese and foreign journals. She is currently carrying out research on Maltese musical instruments, music, and traditional song and dance. She guest curated the exhibition ‘Whistles from Ritual to Toys’ (2009) and contributed to the setting up of the Maltese section at the Musical Instrument Museum (MIM) in Arizona. In 2019 she guest curated Fondazzjoni Patrimonju Malti’s exhibition ’Music in Malta – from Prehistory to Vinyl’. Anna Borg Cardona is the founder of Gukulari Ensemble, that has given performances in Malta, Budapest, Vienna, Bologna, Portugal, and Spain. 

Visit also: http://abcmusicmuseum.blogspot.com/


 

Oral Literature in the Contemporary Mediterranean

Il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020, fis-6.00pm, Dr Óscar Abenójar Sanjuán, “Oral Literature in the Contemporary Mediterranean. Old Genres into New Wineskins.” fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

27752415_1764966543812453_3478496042485094393_n
Ritratt meħud minn Dr Óscar Abenójar Sanjuán

 

Dr Óscar Abenójar għandu dottorat fil-letteratura komparata u speċjalizza fin-Narrattiva u l-Etnografija Orali.  Abenójar jgħallem il-Letteratura Ispanika fl-Università tal-Istudji Barranin ta’ Hankuk (Seoul, ir-Repubblika tal-Korea) u għandu bosta pubblikazzjonijiet marbuta mal-qasam tat-tradizzjoni orali, fosthom: Cuentos populares de la Cabilia (2014); La hermosa Ilona: antología de baladas populares húngaras (2014); La princesa cautiva y el pájaro del viento: mitos y cuentos del norte de Argelia (2015), u La grandas de oro y otros cuentos tradicionales del oasis del Mzab (Argelia) (2016).

27983461_1764966507145790_7759250925442543074_o
Dr Óscar Abenójar Sanjuán ma’ wieħed mill-informanti tiegħu


On Friday, 31 January 2020, at 6.00pm, Dr Óscar Abenójar Sanjuán will be giving a public talk in English on “Oral Literature in the Contemporary Mediterranean. Old Genres into New Wineskins.” in the Faculty of Arts Library of the University of Malta, Tal-Qroqq.

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts of the University of Malta, which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin.

Several old narratives, songs, rituals, riddles, and superstitions have survived in the Mediterranean region from antiquity until today. Nevertheless, the ways of transmission are no longer the same. This talk will give some examples of the transformations occurring nowadays in the field of oral literature.

IMG20180218144923
Dr Óscar Abenójar Sanjuán with one of his informants

Óscar Abenójar has a PhD in Comparative Literature and he has specialized in Oral Narrative and Ethnography. At present he teaches Hispanic Literature at Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, Republic of Korea. He is the author or co-author, amongst others, of several studies about oral traditions in North Africa: Cuentos populares de la Cabilia (2014); La hermosa Ilona: antología de baladas populares húngaras (2014); La princesa cautiva y el pájaro del viento: mitos y cuentos del norte de Argelia (2015), and La grandas de oro y otros cuentos tradicionales del oasis del Mzab (Argelia) (2016). 

In June 2019, Dr Óscar Abenójar Sanjuán gave a video talk on Techniques and Methods for Collecting Oral Tradition to researchers as part of the Oral Traditions project. This is his first visit to Malta.

 


 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta