Ninnamraw mal-Għasafar

It-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020, fis-6.00pm, fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, Dr Natalino Fenech se jagħmel taħdita bit-tema Ninnamraw mal-għasafar, jew l-għasafar f’ħajjitna.

Robin

Din se tkun l-għaxar taħdita ta’ din is-sena akkademika tal-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali, li qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tittratta l-influwenza tal-għasafar f’kull qasam ta’ ħajjitna b’enfasi fuq l-impatt fuq il-lingwa, il-letteratura, il-laqmijiet, l-espressjonijiet, l-għajdut u l-qwiel li wħud għadhom jintużaw waqt li oħrajn inbidlu jew mietu maż-żmien. Dr Fenech se jiddiskuti wkoll l-ismijiet tal-għasafar u l-oriġini tagħhom.

dr natalino fenech
Dr Natalino Fenech

Natalino Fenech ilu jagħmel ricerka fil-qasam tal-ornitoloġija sa mis-snin 80 u jispeċjalizza kemm fix-xjenza ornitoloġika, l-istudju tal-għasafar, kif ukoll l-etno-ornitoloġija, l-istudju tar-relazzjoni tal-bniedem mal-għasafar f’kull aspett tal-hajja.

Dr Fenech iggradwa mill-Università ta’ Malta u kiseb dottorat fix-xjenzi soċjali mill-Università ta’ Durham. Huwa ippubblika għadd ta’ artikli akkademiċi u kotba li tnejn minnhom rebħu t-taqsima tar-riċerka tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb.


Public Talk on Falling in Love with Birds

On Tuesday 10 March Dr Natalino Fenech shall be giving a talk in Maltese entitled “Ninnamraw mal-għasafar, jew l-għasafar f’ħajjitna” (Falling in love with birds, or birds in our lives).

wizzu laqam_5023

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin.

The speaker will discuss the influence birds have on all aspects of our lives with an emphasis on the impact on language, literature, nicknames as well as expressions
and proverbs, some of which are still in use. Bird names and their origins will also be discussed.

NAT_4101

Natalino Fenech has been involved in scientific studies of birds since the 1980s. Apart from ornithological research, he is also specialised in ethno-ornithology,
which studies the relationship and interactions between birds and people in all aspects of life.

Dr Fenech graduated from the University of Malta and obtained a PhD in social sciences from the University of Durham. He has published several papers as well as books, two of which won the first prize in the research category in the National Book Awards.


 

 

L-Ismijiet tal-Widien: is-Sorsi Orali

Nhar it-Tlieta 18 ta’ Frar  2019, fis-6.00pm, Simon Salafia se jagħmel taħdita dwar “L-Ismijiet tal-Widien: is-Sorsi Orali,” fis-sensiela ta’ taħditiet fuq it-Tradizzjoni Orali. Din l-attività se ssir fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

Din se tkun id-disa’ taħdita ta’ din is-sena akkademika tal-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali, li qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

Fl-ewwel taqsima, Simon Salafia se jħares lejn kif jissawru t-toponimi li jinġabru minn fomm in-nies u jippreżenta kliem bil-Malti li rari jintuża. Fit-tieni taqsima ser jitkellem dwar is-sorsi orali u l-importanza tagħhom fit-tiftix ta’ iktar toponimi. Se jsemmi ismijiet ta’ widien li l-uniċi sorsi tagħhom kienu orali. Fit-tielet taqsima l-kelliem se jipproponi xi inizjattivi biex dawn l-ismijiet ma jintilfux mill-memorja kollettiva tal-ġens Malti. Wara t-taħita jkun hemm il-ħin għad-diskussjoni ma’ dawk preżenti.

DSC_0943
Simon Salafia waqt it-taħdita li għamel f’Novembru 2019 (Ritratt ta’ Adrian Grima)

Simon Salafia, studja fl-iskola tal-Gvern tar-Rabat u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi. Huwa kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-Inġinerija Elettrika u studja l-Ispanjol fl-Università ta’ Salamanca. Għallem l-Ispanjol fiċ-ċentru kulturali Spanjol-Malti, fl-iskejjel tal-Gvern, u fl-Università ta’ Malta. L-interessi u l-passatempi ewlenin tiegħu huma l-ivvjaġġar, u l-Istorja u l-kultura Maltija, l-aktar il-perjodu Medjevali u t-toponomastika. Huwa wkoll gwida liċenzjat u interpretu professjonali. F’Novembru 2019, fis-Sala tal-Perjodiċi tal-librerija tal-Università ta’ Malta, Simon Salafia għamel taħdita dwar Seħer il-Malti fit-Toponomastika bħala parti mis-sensiela ta’ taħditiet fuq It-Tradizzjoni Orali. Kienet taħdita li qanqlet ħafna interess fost dawk preżenti. 


Public Talk on the Names of Valleys

On Tuesday 18 February 2020, Simon Salafia is giving a public talk in Maltese in the Library of the Faculty of Arts at the University of Malta on “Oral Sources for the Names of Valleys in Malta and Gozo.” The talk starts at 6.00pm.

DSC_0960
Simon Salafia during his talk in November 2019 (Picture by Adrian Grima)

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin. 

Mr Simon Salafia will be talking about how toponyms are collected from oral sources and how these names contribute to studies about the landscape of the Maltese islands and our national language. In his talk, the speaker will also propose ways of preserving these names which are part of our collective memory but risk being lost because they have never been written down.

Simon Salafia graduated as an electrical engineer from the University of Malta. He then studied Spanish at the University of Salamanca in Spain. He is passionate about travelling and about Maltese history and culture, especially the Medieval period. He has been carrying out fieldwork on placenames in the Maltese islands for many years. He is a licensed guide and professional interpreter. In November 2019 he gave a well-received talk on toponyms at the University of Malta main library as part of the Oral Traditions project.