L-Imnara

L-Imnara, rivista tal-Għaqda Maltija tal-Folklor: Lista tal-artikli bil-ħoloq

Indiċi miġbur minn:

Joseph P. Borg

Aġġornat minn:

Yanika Schembri Fava

Ħajr lil Ġużi Gatt

AWTUR KITBA SENA VOL. NRU PAĠNA TEMA
L-Editur Lorenzo Bonnici Calì 1993 4 (4) 17 108 Apprezzament
Jaccarini C.J. Il-Muxrabija, wirt l-Iżlam fil-Gżejjer Maltin 2002 7 26 17 Arkitettura
Lanfranco, Guido Is-Soqfa u l-Ballata 2003 7 (2-3) 27 86 Arkitettura
L-Editur Madame Aurore Verie 2010 9 (3) 34 137 Awtobijografija
Micallef, Georges Aktar Kitba minn Maltin ta’ Franza 2010 9 (3) 34 138 Awtobijografija
L-Editur Apprezzament: Rafel Bonnici Calì 2002 7 26 49 Bijografija
Mifsud-Chircop, Ġorġ Ġużè Cassar Pullicino Riżq Għall-Kultura Maltija 2004 8 (1) 28 1 Bijografija
Ritratti dwar iż-żugraga 1991 4 (2) 15 55-56 Folklor
Attard Anton et al Laqmijiet mill-Birgu 2002 7 26 35 Folklor
Attard, Anton Il-logħba tal-Bullari 1999 6 (2) 23 48 Folklor
Attard, Anton Imkejjen bi Ġrajja fil-Birgu- Bank il-Għażż 2004 8 (1) 28 30 Folklor
Attard, Anton Ħsieb l-Ilma Ġieri fil-Birgu tal-Imgħoddi 2006 8 (3) 30 132 Folklor
Attard, Anton Twemmin Niesna fl-Imgħoddi 2009 9 (2) 33 90 Folklor
Attard, Anton Għarfien fi Lsien il-Poplu ta’ Nħawi fil-Birgu 2012 10 (1) 36 12 Folklor
Attard, Anton Drawwiet Tradizzjonali fil-Festi Tagħna 2013 10 (2) 37 96 Folklor
Attard, Anton Drawwiet f’Jum l-Irxoxt fil-Birgu ta’ Dari 2017 11 (1) 40 30 Folklor
Attard, Eddie L-Apparizzjoni ta’ Antonio ta’ Azzopardi (Ninu Xkora) 2015 10 (4) 39 12 Folklor
Attard, Dun. Geoffrey G. Folklor Parrokkjali fuq Fomm ir-Rabtin t’Għawdex 2014 10 (3) 38 9 Folklor
Azzopardi, Nazzareno L-Espotazzjoni tal-Kemmun minn Malta 2017 11 (1) 40 35 Folklor
Bonnici Calì Il-Qattus fil-Folklor 1989 3 (2-3) 12-13 48 Folklor
Bonnici Calì, Kav. Rafel Kif Iduru l-Ismijiet 1985 2 (4) 9 96 Folklor
Bonnici Calì, Kav. Rafel Żwieg Malti fl-Antik 1986 2 (5) 10 139 Folklor
Bonnici Calì, Lorenza Logħba tat-Tfal – Pasturi 1982 1 5 143 Folklor
Bonnici Calì, Lorenzo Tijatrin tat-Tfal 1984 2 (3) 8 66 Folklor
Bonnici Calì, Lorenzo Faqar Veru u Faqar Falz 1985 2 (4) 9 109 Folklor
Bonnici Calì, Lorenzo Drawwiet Reliġjużi Maltin 1986 2 (5) 10 129 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Drawwiet Imnisslin mir-Reliġjon 1983 2 (1) 6 9 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Folklor fuq il-Karozzi tan-Nar 1978 1 13 Folklor
Bonnici Calì, Rafel San Nikola tal-Ventura 1979 2 41 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Il-Kunjom u l-laqam fil-Folklor 1980 3 66 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Ex Voto u Wegħdiet 1981 1 4 109 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Drawwiet li spiċċaw jew inbidlu 1982 1 5 128 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Drawwiet Imnisslin mir-Reliġjon 1983 2 (1) 6 9 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Il-Kelb fil-Folklor 1989 3 (2-3) 12-13 60 Folklor
Bonnici Calì, Rafel L-Għonnella Maltija 1990 4 (1) 14 5 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Nota oħra dwar l-Għonnella 1990 4 (1) 14 8 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Il-Mellieħa… Post ta’ Folklor u Storja 1993 4 (4) 17 92 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Il-Mogħża Maltija f’Ħal Tarxien 1998 6 (1) 22 23 Folklor
Bonnici Calì, Rafel Folklor fuq il-Karozzi tan-Nar 2010 9 (3) 34 133 Folklor
Bonnici Calì, Rafel u

Lorenza

Id-Dota ta’ Ommi 1988 3 (1) 11 4 Folklor
Bonnici Calì, Rafel u

Lorenza

Id-Dota ta’ Ommi 2012 10 (1) 36 49 Folklor
Bonnici Calì, Rafel u

Lorenza

Drawwiet li Spiċċaw jew inbidlu 2017 11 (1) 40 43 Folklor
Borg Cardona, Anna The Ċuqlajta during Holy Week 2002 7 26 6 Folklor
Borg Cardona, Anna Ir-Rabbaba f’Għawdex Illum 1996 5 (3) 20 65 Folklor
Borg Cardona, Anna Some Nineteenth Century Street Cries 1998 6 (1) 22 4 Folklor
Borg Cardona, Anna Doqq, Ja Bedbut, Doqq 2000 6 (3) 24 92 Folklor
Borg, Steve Kif jagħmlu ċ-ċkal f’Wied il-Għajn 2003 7 (2-3) 27 69 Folklor
Borg, Steve Iċ-Ċampella, il-Pjejn u x-Xiber: Logħob ta’ Fuq is-Swar

Maltin

2004 8 (1) 28 28 Folklor
Borg, Steve Il-Logħba tax-Xixu f‟Malta 2010 9 (3) 34 130 Folklor
Buontempo, Ġużi Frak biex ma jintilifx 1983 2 (1) 6 2 Folklor
Buontempo, Ġużi Il-Ġimgħa l-Kbira kif niftakarha jien 1984 2 (3) 8 73 Folklor
Buontempo, Ġużi Ftit mid-Divertiment ta‟ Qabel il-Gwerra 1985 2 (4) 9 100 Folklor
Buontempo, Ġużi Il-Karnival ta‟ Tfuliti 1986 2 (5) 10 134 Folklor
Buontempo, Ġużi L-Irxoxt tal-Gżira 1988 3 (1) 11 18 Folklor
Buontempo, Ġużi Karmenu Zerafa, Komiku tal-Palk li ma jintesiex 1989 3 (2-3) 12-13 51 Folklor
Buontempo, Ġużi L-Irxoxt ta‟ Dari f‟Bormla 1990 4 (1) 14 9 Folklor
Buontempo, G.M. Il-Luttu tal-Imgħoddi 1991 4 (2) 15 47 Folklor
Calleja, Toni Intietef Folkloristiċi mill-Għasri 2006 8 (3) 30 113 Folklor
Calleja, Toni Aktar Intietef Folkloristiċi mill-Għasri 2007 8 (4) 31 159 Folklor
Calleja, Toni Aktar Intietef Folkloristiċi mill-Għasri 2008 9 (1) 32 9 Folklor
Calleja, Toni L-Ewwel Almanakki f’Malta 2010 9 (3) 34 110 Folklor
Calleja, Toni Aktar intietef mill-Għasri ta‟ Tfuliti 2010 9 (3) 34 111 Folklor
Calleja, Toni Aktar Intietef mill-Għasri ta‟ Tfuliti 2011 9 (4) 35 175 Folklor
Camilleri, Gordon L-Għonnella 1989 3 (2-3) 12-13 73 Folklor
Camilleri, Joseph Malta‟s Oldest Good Friday Procession 1985 2 (4) 9 112 Folklor
Camilleri, Joseph C. L-Iżvilupp tal-Vari tal-Passjoni 2000 6 (3) 24 109 Folklor
Camilleri, Joseph C. Folklor marbut mal-Kappella ta‟ Santa Marija tar-Rokna 2011 9 (4) 35 178 Folklor
Camilleri, joseph C. Il-Fratellanza Tarxiniża tal-Madonna tar-Rużarju 2012 10 (1) 36 40 Folklor
Camilleri, Joseph C. Il-Folklor Marbut mal-Vara ta’ Maria Annunzjata 2013 10 (2) 37 66 Folklor
Camilleri, Joseph C. Il-Purċissjoni tal-Madonna tar-Rużarju fir-Rabat tal-Mdina 2013 10 (2) 37 68 Folklor
Camilleri, Joseph C. Il-Karnival f’Ħal Tarxien 2013 10 (2) 37 25 Folklor
Camilleri Joseph, C, Żmien il-Milied fl-Aħħar tas-Snin Ħamsin f’Ħal Tarxien 2014 10 (3) 38 43 Folklor
Camilleri, Joseph. C. Il-Karnival Tarxiniż tal-Imgħoddi 2017 11 (1) 40 40 Folklor
Camilleri, Saviour Noti dwar id-daqq tal-qniepen 2003 7 (2-3) 27 94 Folklor
Camilleri, Saviour Id-Daqq tal-Qniepen fil-Folklor 2009 9 (2) 33 65 Folklor
Camilleri, Saviour L-Armar ta‟ Barra fil-Festi Reliġjużi Maltin –

Terminoloġija u Tagħrif Ieħor

2011 9 (4) 35 159 Folklor
Camilleri, Saviour Il-merħliet ta’ Ħal Tarxien 2015 10 (4) 39 42 Folklor
Cassar, Carmel In-Nisa, l-Unur tal-Familja, u t-Tagħlim tal-Knisja

f‟Malta tas-seklu sbatax

2009 9 (2) 33 52 Folklor
Cassar, Carmel Iż-Żwieġ, id-Dota, u l-Knisja f‟Malta tas-Seklu Sbatax 2009 9 (2) 33 54 Folklor
Cassar, Dr Charles Folklor fil-Mediċina 1978 1 7 Folklor
Cassar, Dr Charles Il-Għajn 1979 2 49 Folklor
Cassar, Dr Charles L-Imnarja 1980 3 69 Folklor
Cassar, Dr Charles Mill-Għar għad-Dar 1981 1 4 113 Folklor
Cassar, Dr Charles It-Tqala u t-Twelid 1985 2 (4) 9 105 Folklor
Cassar, Dr Charles In-Niskata 1986 2 (5) 10 133 Folklor
Cassar, Dr. C. Presepju u Pasturi 1982 1 5 137 Folklor
Castagna, Ettore L-Enigma tal-Preżenza f’Malta ta’ Strument Mużikali bl-Isem ta’ “Lira” 2013 10 (2) 37 2 Folklor
Chetcuti, Ġużè Dakinhar tal-Irxoxt 1991 4 (2) 15 33 Folklor
Chetcuti, Ġużè Il-Ġimgħa tal-Ġimgħa l-Kbira 1996 5 (3) 20 73 Folklor
Chircop, John Contesting the Past 1991 4 (2) 15 40 Folklor
Cilia, George Il-kebbies tal-fanali f‟Wied il-Għajn 2002 7 26 33 Folklor
Cilia, George Il-Bejjiegħ tal-Isfineġ fil-Birgu 2005 8 (2) 29 71 Folklor
Cilia, George Kitba ta‟ Qabel iż-Żwieġ 2006 8 (3) 30 134 Folklor
Cilia, George Il-Ħajbu 2007 8 (4) 31 193 Folklor
Cilia, George Il-Vjatku fil-Birgu 2009 9 (2) 33 63 Folklor
Cilia, George Is-Sibilli 2010 9 (3) 34 127 Folklor
Cilia, George Il-Qarċilla, in-Nutar u l-Ħuttab 2015 10 (4) 39 36 Folklor
Curmi, Mons. Albert Ix-Xlendi ta‟ Tfuliti 2005 8 (2) 29 85 Folklor
Deguara, Sr Carmela Talba lir-Redentur 1989 3 (2-3) 12-13 76 Folklor
Dougall, Angelo Il-But ta‟ Taħt 2009 9 (2) 33 87 Folklor
Dougall, Angelo Aktar Taqbil Folkloristiku minn Bormla 2009 9 (2) 33 88 Folklor
Dougall, Angelo It-Taqbil Folkloristiku f’Bormla u Tagħrif dwaru 2010 9 (3) 34 117 Folklor
Dougall, Angelo Il-Leġġenda tal-Impuxi 2010 9 (3) 34 119 Folklor
Dougall, Angelo Polydactylism in Folklor 2002 7 26 23 Folklor
Dougall, Angelo Leġġendi fl-Isla 2003 7 (2-3) 27 66 Folklor
Dougall, Angelo L-ikla tal-vġili ta‟ S. Lawrenz u l-Hollywood Salad 2003 7 (2-3) 27 108 Folklor
Dougall, Angelo Folklor Malti Fost l-Emigranti Maltin 1986 2 (5) 10 145 Folklor
Dougall, Angelo Salvu Vella il-Puwta: Emigranti Folklorist 1989 3 (2-3) 12-13 43 Folklor
Dougall, Angelo Ħadd il-Palm filgħodu f‟Birżebbuġa 1989 3 (2-3) 12-13 57 Folklor
Dougall, Angelo The Maltese Folklore Scene in Canada 1990 4 (1) 14 2 Folklor
Dougall, Angelo Taqbil tat-Tfal u Folklor 1990 4 (1) 14 27 Folklor
Dougall, Angelo Seashells as Folk Art 1992 4 (3) 16 59 Folklor
Dougall, Angelo Tislima lil Emanuel Farrugia (1934-1991) 1992 4 (3) 16 85 Folklor
Dougall, Angelo Daqqaqa taż-Żaqq u tat-Tanbur 1993 4 (4) 17 88 Folklor
Dougall, Angelo The Maltese Folklore Scene in Canada 1993 4 (4) 17 106 Folklor
Dougall, Anġelo Kristu Rxoxt fil-Birgu u t-Tberik tal-Baħar 1993 4 (4) 17 109 Folklor
Dougall, Angelo L-Għana Malti fil-Qajjenza 1994 5 (1) 18 2 Folklor
Dougall, Angelo Il-Leġġenda tad-Dar il-Kaħla fl-Isla 1994 5 (1) 18 19 Folklor
Dougall, Angelo Carnival Time in Pre-War Senglea 1995 5 (2) 19 32 Folklor
Dougall, Angelo Il-Bombla u l-Għajn Ħażina 1995 5 (2) 19 46 Folklor
Dougall, Angelo Il-Lanċa tal-Pass fil-Folklor 1996 5 (3) 20 62 Folklor
Dougall, Angelo Lapsi u l-Bandli 1997 5 (4) 21 105 Folklor
Dougall, Angelo Ħġejjeġ ta‟ San Ġwann li Niftakar 2000 6 (3) 24 88 Folklor
Dougall, Angelo Ħġejjeġ ta‟ San Ġwann fi Quebec 2001 6 (4) 25 122 Folklor
Dougall, Angelo Għad Baqa‟ x‟Jinġabar fil-Folklor Malti 2004 8 (1) 28 25 Folklor
Dougall, Angelo It-Taqbil Folkloristiku f’Bormla u Tagħrif Dwaru – l-Ewwel Parti 2005 8 (2) 29 67 Folklor
Dougall, Angelo It-Taqbil Folkloristiku f’Bormla u Taghrif Dwaru – It-Tieni Parti 2006 8 (3) 30 120 Folklor
Dougall, Angelo Taqbil Folkloristiku f’Bormla – It-Tielet Parti 2010 9 (3) 34 117 Folklor
Dougall, Angelo Il-Leġġenda tal-Impuxi 2010 9 (3) 34 119 Folklor
Dun Geoffrey. G. Frak mill-Folklor taż-Żebbuġ f’Għawdex 2015 10 (4) 39 32 Folklor
Ellul, Joe Il-Presepju ta‟ Dun Ġwann f‟Ħal Qormi 1998 6 (1) 22 20 Folklor
Ellul, Joe Man-Nannu f‟Wied Bufulu 2000 6 (3) 24 76 Folklor
Farrugia, Frans Il-pupa tal-peprin 2003 7 (2-3) 27 93 Folklor
Felice, Rose-Anne Logħob tat-Tfal ta’ Dari 1989 3 (2-3) 12-13 74 Folklor
Fenech, Ronald Tifkiriet tal-Imgħoddi 1989 3 (2-3) 12-13 77 Folklor
Fiorini, Stanley Drawwiet Maltin – Dokumentazzjoni Bikrija 2007 8 (4) 31 154 Folklor
Ganado, Albert Il-Versi ta’ Richard Taylor fuq l-Inċidenti tal-Karnival tal-1846 2015 10 (4) 39 2 Folklor
Gatt, Anna Maria Il-Bizzilla “Tal-Balla” 2010 9 (3) 34 102 Folklor
Gatt, Ġużi Il-Madonna taċ-Ċiċri u t-Tiftix għall-Ilma 2004 8 (1) 28 12 Folklor
Gauci, Gregory Drawwiet Tradizzjonali fi Żmien l-Għid il-Kbir 2003 7 (2-3) 27 103 Folklor
Ghio, Mary Tifkiriet ta’ Tfuliti 1991 4 (2) 15 49 Folklor
Ghio, Mary Il-Ħajja fl-Imgħoddi 1992 4 (3) 16 82 Folklor
Goggi, Joseph Id-Daqq tal-Qniepen f‟Malta u Għawdex 2004 8 (1) 28 6 Folklor
Grima, Arthur Il-Banjijiet tal-Għawm 1992 4 (3) 16 76 Folklor
Grima, Joseph. F. Mużika Funebri mal-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira 2015 10 (4) 39 29 Folklor
Haber, Mary Via Sagra Versata 2001 6 (4) 25 144 Folklor
Lanfranco Guido Is-siġġijiet tal-knisja 2002 7 26 30 Folklor
Lanfranco, Guido Noti Folkloristiċi 1979 2 34 Folklor
Lanfranco, Guido Some recent communicatios on the folk medicine of Malta 1980 3 80 Folklor
Lanfranco, Guido Results of Truck-Name Watching 1981 1 4 115 Folklor
Lanfranco, Guido Katalgu tal-Wirja ta’ Kwadri dwar Folklor Malti taħt l-awspiċi tal-Għaqda tal-Folklor – ħarġa speċjali 1983 2 (2) Folklor
Lanfranco, Guido New Customs in Holy Week 1984 2 (3) 8 70 Folklor
Lanfranco, Guido Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists 1986 2 (5) 10 148 Folklor
Lanfranco, Guido Laqmijiet –  Ħal Tarxien 1986 2 (5) 10 154 Folklor
Lanfranco, Guido Xi Għajdut u Taqbil li Smajt Jien 1988 3 (1) 11 16 Folklor
Lanfranco, Guido Kartolini Antiki tal-Għonnella 1990 4 (1) 14 8 Folklor
Lanfranco, Guido Ritratti- Festa ta’ San Duminku 1983 u Karru tal-Mejtin 1990 4 (1) 14 14 Folklor
Lanfranco, Guido Dwar il-Ħobż f’Malta 1991 4 (2) 15 29 Folklor
Lanfranco, Guido Festi u Manifestazzjonijiet 1991 4 (2) 15 36 Folklor
Lanfranco, Guido Maltese Spinning Toys 1991 4 (2) 15 54 Folklor
Lanfranco, Guido Ġabra ta’ Taqbiliet Popolari (l-ewwel parti) 1994 4 (3) 16 71 Folklor
Lanfranco, Guido The Blessing of Animals Background and Development 1993 4 (4) 17 98 Folklor
Lanfranco, Guido Ġabra ta’ taqbiliet popolari (it-tieni parti) 1994 4 (4) 17 112 Folklor
Lanfranco, Guido Old Smoking Pipes 1994 5 (1) 18 21 Folklor
Lanfranco, Guido Il-Pompa tar-Rih 1995 5 (2) 19 36 Folklor
Lanfranco, Guido Some Effects of Tourism on Maltese Folklore 1995 5 (2) 19 50 Folklor
Lanfranco, Guido Dwar iż-Żafżafa f’Ħal Għaxaq 1996 5 (3) 20 70 Folklor
Lanfranco, Guido Għana, Taqbil u Siltiet mill-Ħajja 1996 5 (3) 20 77 Folklor
Lanfranco, Guido Ftit Noti fuq Logħob u Taqbil tat-Tfal 1997 5 (4) 21 123 Folklor
Lanfranco, Guido Melodija u Għana fid-Dar u fit-Triq 1998 6 (1) 22 12 Folklor
Lanfranco, Guido Il-Vjatku f’Malta mis-Seklu Sittax sas-Seklu Dsatax 1998 6 (1) 22 26 Folklor
Lanfranco, Guido Sant’Anna fil-Folklor Malti 1999 6 (2) 23 56 Folklor
Lanfranco, Guido L-Għana ta’ Antonia Dimech ta’ 90 sena 2000 6 (3) 24 43 Folklor
Lanfranco, Guido Il-Veneranda Lampada f’Ħaż-Żebbuġ 2001 6 (4) 25 133 Folklor
Lanfranco, Guido Talb, Brajbu u Kliem ir-Riqi Miġbura minn Fomm il-Poplu 2004 8 (1) 28 19 Folklor
Lanfranco, Guido Is-Superstizzjoni tat-Tbaħħir 2009 9 (2) 33 70 Folklor
Lanfranco, Guido Xi Annimali li kienu Jużawhom fir-Rimedji Popolari 2010 9 (3) 34 114 Folklor
Lanfranco, Guido Kuruni ta’ Devozzjoni 2017 11 (1) 40 13 Folklor
L-Editur Xi attivitajiet Folkloristiċi 1980 3 72 Folklor
L-Editur Old Customes and Customs Illustrating Lottery Tickets 1988 3 (1) 11 15 Folklor
L-Editur Kulħadd Jgħid Tiegħu (l-Għaqda tal-Folklor fuq Radju Malta) 1989 3 (2-3) 12-13 40 Folklor
L-Editur Tar-Rizzi 1989 3 (2-3) 12-13 47 Folklor
L-Editur Wirja 1989 1989 3 (2-3) 12-13 55 Folklor
L-Editur Il-Kumitat tal-Għaqda tal-Folklor 1991 1991 4 (2) 15 53 Folklor
Livori, Victor Drawwiet Għawdxin li Nqatgħu jew Qegħdin Biex 1984 2 (3) 8 91 Folklor
Mallia, Carmel Għanjiet fuq l-Assedju l-Kbir fil-Bulgarija 1997 5 (4) 21 110 Folklor
Masini, Franco Laqmijiet f‟Għawdex fis-Seklu Dsatax 2007 8 (4) 31 186 Folklor
Mercieca, Simon L-Użu u l-Kult tal-Istatwi Proċessjonali Ġewwa Malta 2012 10 (1) 36 2 Folklor
Mifsud Chircop, Marlene Ix-Xitan fil-Folklor Malti 2014 10 (3) 38 30 Folklor
Mifsud Chircop, Marlene Il-Praspar Miktuba minn Dun Xand Cortis 2017 11 (1) 40 16 Folklor
Muscat, Joseph Id-Dgħajjes Tradizzjonali Maltin 2011 9 (4) 35 144 Folklor
Muscat, Joseph Id-Dgħajjes Tradizzjonali Maltin 2012 10 (1) 36 21 Folklor
Pace, Karmenu Il-Gorboġ 2008 9 (1) 32 19 Folklor
Pace, Karmenu Il-Gorboġ 2009 9 (2) 33 99 Folklor
Pace, Karmenu Oħxon l-Imħar, Ara Kemm Hu Ħaj! 2011 9 (4) 35 181 Folklor
Pellegrini, Dr Franco The Last Supper Table at Lija 1995 5 (2) 19 41 Folklor
Pellegrini, Dr V. M. Vanishing Folkloristic Usages 1983 2 (1) 6 5 Folklor
Pellegrini, Dr V.M. Entertainment, Past and Present 1978 1 18 Folklor
Pellegrini, Dr V.M. Salient Points from the notes of Joseph Cassar Pullicino

for the History of Maltese Costume

1980 3 76 Folklor
Pisani, Maria L-Ilbies fil-Viżtu 1992 4 (3) 16 69 Folklor
Poresella-Flores, J. Drawwiet fil-Birgu u r-Rabat 1988 3 (1) 11 9 Folklor
Porsella Flores, J.F. Id-Drawwa li jiġru bl-Irxoxt fil-Birgu 1995 5 (2) 19 44 Folklor
Porsella Flores, J.F. Qniepen, Balombi u Sireni 1996 5 (3) 20 59 Folklor
Porsella Flores, J.F. Il-Qniepen fil-Folklor 1997 5 (4) 21 87 Folklor
Porsella Flores, J.F. Drawwa ta’ Nisa Tqal għal Ħlas Tajjeb 1997 5 (4) 21 128 Folklor
Porsella-Flores, J.F. Folklor fil-Filatelija 2001 6 (4) 25 130 Folklor
Porsella-Flores, Joseph F. Il-Bulettini tal-Preċett tal-Għid 1989 3 (2-3) 12-13 32 Folklor
Porsella-Flores, Joseph F. Funerali fl-Imgħoddi 1990 4 (1) 14 15 Folklor
Portelli, Paul Il-Festa ta’  San Duminku fil-Belt Valletta – aktar

memorji ta’ tfuliti

1990 4 (1) 14 11 Folklor
Portelli, Paul Ritratti dwar il-Karnival 1991 4 (2) 15 42-43 Folklor
Portelli, Paul Il-Karnival li Niftakar fl-Imgħoddi 1991 4 (2) 15 43 Folklor
Portelli, Paul L-Ewwel Memorji ta’ Skejjel fil-Belt Valletta 1992 4 (3) 16 77 Folklor
Portelli, Paul Żmien Ħelu tal-Passat 1994 5 (1) 18 16 Folklor
Saliba, Anthony Mario Xi Talb Folkloristiku minn Għawdex 1994 4 (3) 16 66 Folklor
Saliba, Raymond Il-festi Reliġjużi f’Salib it-Toroq 2014 10 (3) 38 47 Folklor
Saliba, Raymond L-Element Primittiv tan-‘Nar’ 2017 11 (1) 40 46 Folklor
Savona-Ventura C. Nicknames in 19th century Gozo 2002 7 26 26 Folklor
Scerri, Matthew Stejjer tal-Ħares u l-Waħx 2014 10 (3) 38 34 Folklor
Serracino, Joseph Id-Drawwa tat-Tiġrijiet tad-dgħajjes fil-Port il-Kbir 2013 10 (2) 37 58 Folklor
Serracino, Joseph L-Erwieħ, L-Ispirti, U L-Ħares 2015 10 (4) 39 22 Folklor
Sciberras, Arnold Għajdut, Qlajjiet, u Folklor fuq il-Gremxul tal-Gżejjer Maltin 2006 8 (3) 30 108 Folklor
Sciberras, Arnold Għajdut, Qlajjiet, u Folklor fuq ir-Rettili u l-Amfibji tal-

Gżejjer Maltin

2007 8 (4) 31 195 Folklor
Sciberras, Arnold Laqmijiet minn Ħal Qormi (in-naħa ta’ San Ġorġ) 2008 9 (1) 32 40 Folklor
Sciberras, Jeffrey Qlajjiet u Qwiel fuq ir-Rummien 2010 9 (3) 34 135 Folklor
Sciberras, Jeffrey Qlajjiet u Qwiel fuq ir-Rummien 2010 9 (3) 34 135 Folklor
Tabone, Catherine Is-Sinifikat tal-Mewt u tar-Ritwal Funebri f‟Malta tas-

Seklu Tmintax

2005 8 (2) 29 57 Folklor
Vassallo, Joe Il-Laqmijiet fil-Mellieħa 2005 8 (2) 29 89 Folklor
Vella, Carmel L-Imnarja ta’ Tfuliti fis-Siġġiewi 2017 11 (1) 40 26 Folklor
Vella Camilleri, Doris Il-Ġaħan ta‟’Madwarna 2010 9 (3) 34 125 Folklor
Vella, Fiona L-Attakk tat-Torok tal-1614: Laqta Folkloristika 2014 10 (3) 38 2 Folklor
Vérié, Aurore Il-Quċċija fil-Festa ta’ Santa Luċija fost il-Maltin ta’ Tuneż 2017 11 (1) 40 33 Folklor
Wood, John Pipa tal-Qasba 1992 4 (3) 16 62 Folklor
Zahra, Lorenzo It-Tiġrija ta’ Santu Rokku 1993 4 (4) 17 91 Folklor
Zahra, Lorenzo Il-Fratellanza tal-Madonna tal-Karità fil-Birgu 1994 5 (1) 18 13 Folklor
Zahra, Lorenzo Il-Funeral ta‟ Dari 1995 5 (2) 19 48 Folklor
Zahra, Lorenzo Użanza Antika fil-Birgu li Ntemmet 1996 5 (3) 20 76 Folklor
Zahra, Lorenzo Il-Fratellanza tal-Via Sagra fil-Birgu 1997 5 (4) 21 121 Folklor
Zahra, Lorenzo Drawwiet Qodma tal-Festa ta’ San Lawrenz 1998 6 (1) 22 2 Folklor
Zahra, Lorenzo Lapsi fi Drawwietna Mgħoddija 1998 6 (1) 22 35 Folklor
Zahra, Lorenzo Il-Fratellanza tal-Karità 2001 6 (4) 25 128 Folklor
Zahra, Lorenzo Dawn x‟Sar Minnhom? 2005 8 (2) 29 73 Folklor
Zahra, Lorenzo Ismijiet u Laqmijiet ta‟ Nħawi fil-Birgu 2005 8 (2) 29 83 Folklor
Zahra, Lorenzo Drawwiet fil-Birgu tal-Imgħoddi 2008 9 (1) 32 16 Folklor
Zahra, Lorenzo San Lawrenz fil-Folklor 2008 9 (1) 32 46 Folklor
Zahra, Lorenzo Il-Belt Cospicua 2010 9 (3) 34 129 Folklor
Zahra, Lorenzo Tifkiriet mill-Imgħoddi: Barklori, u Użanzi fil-Knejjes

ta‟ Qabel il-Konċilju

2011 9 (4) 35 157 Folklor
Zammit Maempel G. The evil eye: prevention, detection and removal 2003 7 (2-3) 27 76 Folklor
Zammit, Vincent Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju 1983 2 (1) 6 21 Folklor
Zammit, William Minn Fomm Orlando Magro 2015 10 (4) 39 9 Folklor
Zarb, Tarcisio Ir-Raba‟… Folklor 1990 4 (1) 14 18 Folklor
Zerafa, Angelo It-Tarbija, fil-Ġħież u l-Magħmudija 1993 4 (4) 17 104 Folklor
Zahra, Lorenzo Il-Fratellanzi tas-Snajja’/Fatati fil-Birgu 2004 8 (1) 28 31 Folklor/Snajja’
Borg Cardona, Anna Tal-Grixti; A Family of Żaqq and Tanbur Musicians 1997 5 (4) 21 91 Folkor
Bonnici Calì, Rafel Il-Ħalib f‟Ħal Tarxien 1994 5 (1) 18 23 Gastronomija
Borg, Steve Ċief Moqli bit-tadam jew għall-Istuffat 2006 8 (3) 30 147 Gastronomija
Borg, Steve Kif Kienet Tissajjar il-Fekruna f‟Wied il-Għajn 2006 8 (3) 30 149 Gastronomija
Dougall, Angelo Taqbil Folkloristiku f‟Bormla – l-Ikel u l-Kċina 2011 9 (4) 35 180 Gastronomija
Ganado, Albert Iċ-Ċitrata ta‟ Żerrek 2009 9 (2) 33 89 Gastronomija
Gatt, Ġużi Il-Ħobż tal-Malti 2008 9 (1) 32 35 Gastronomija
Gatt, Ġużi Il-Ġobon tan-Nar 2009 9 (2) 33 93 Gastronomija
Lanfranco, Guido Il-Qubbajt u l-Qagħaq tal-Għasel 2003 7 (2-3) 27 110 Gastronomija
Lanfranco, Guido Ħalib, Ġbejniet u Rkotta – noti miġbura minn fomm l-anzjani 1994 5 (1) 18 5 Gastronomija
Pace, Karmenu Rizzi Mimli 2006 8 (3) 30 142 Gastronomija
Pace, Karmenu Il-Bebbux 2007 8 (4) 31 188 Gastronomija
Pace, Karmenu It-Tewm, il-Purċellat, u aktar Griebeġ 2010 9 (3) 34 139 Gastronomija
Pace, Karmenu Ikla Kirxa 2011 9 (4) 35 183 Gastronomija
Cacciattolo, Ġeraldu Folklor mill-Birgu 1995 5 (2) 19 38 Intervista
L-Editur Rafel Bonnici Calì 1999 6 (2) 23 52 Intervista
Borg Cardona, Anna Tliet għanjiet antiki Maltin 2003 7 (2-3) 27 72 Letteratura
Calleja, Toni L-ewwel Almanakki f‟Malta 2010 9 (3) 34 110 Melitensia
Attard, Anton Lorenzo Gafa, f‟Mewtu… u Wrajha 2008 9 (1) 32 45 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Dr. Charles George Cassar 1991 4 (2) 15 39 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Karmen Mikallef Buħaġar u

Ġużè Cassar Pullicino

2005 8 (2) 29 91 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Ġużè Chetcuti u Sabina Cassar 2006 8 (3) 30 141 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Maria Rosaria Pisani 2007 8 (4) 31 194 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Ġorġ Mifsud Chircop 2008 9 (1) 32 18 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Alfred Fenech 2009 9 (2) 33 72 Nekroloġija
L-Editur Apprezzament: Frans Farrugia 2010 9 (3) 34 113 Nekroloġija
Gatt, Ġużi Flus „Maltin‟, kejl u qisien 2002 7 26 2 Numiżmatika
Cassar, Dr Charles Il-Faqqus il-Ħmar 1984 2 (3) 8 69 Ortikultura
Lanfranco, Guido Popular Medicinal Plants – hand coloured illustration 1980 3 84 Pittura
Lanfranco, Guido The Water Seller hand coloured 1981 1 4 112 Pittura
Lanfranco, Guido Nota dwar il-kwadru 1983 2 (2) 33 Pittura
Lanfranco, Guido Tberik tad-djar 1983 2 (2) 35 Pittura
Lanfranco, Guido Ħġejjeġ ta’ San Ġwann 1983 2 (2) 36 Pittura
Lanfranco, Guido Tal-Mitħna tar-Riħ 1983 2 (2) 37 Pittura
Lanfranco, Guido L-Ewwel tas-Sena 1983 2 (2) 38 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Passju 1983 2 (2) 39 Pittura
Lanfranco, Guido Proċessjoni ta‟ Korpus 1983 2 (2) 40 Pittura
Lanfranco, Guido Li Jsinn; Bizzilla; Devozzjoni 1983 2 (2) 41 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Qarinża 1983 2 (2) 42 Pittura
Lanfranco, Guido Tal-Ħobż; l-Għajn tal-Ilma 1983 2 (2) 43 Pittura
Lanfranco, Guido In-Newwieħa (I) 1983 2 (2) 44 Pittura
Lanfranco, Guido In-Newwieħa (II) 1983 2 (2) 45 Pittura
Lanfranco, Guido It-Tbaħħir tad-Dar 1983 2 (2) 46 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Ġilwa tat-Tieġ 1983 2 (2) 47 Pittura
Lanfranco, Guido Bandli ta‟ Lapsi 1983 2 (2) 48 Pittura
Lanfranco, Guido Kastelli; Landier 1983 2 (2) 49 Pittura
Lanfranco, Guido Xogħol tal-Qfief 1983 2 (2) 50 Pittura
Lanfranco, Guido Ir-Rożarjanti 1983 2 (2) 51 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Quċċija 1983 2 (2) 52 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Ġostra 1983 2 (2) 53 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Ballata tal-Bejt 1983 2 (2) 54 Pittura
Lanfranco, Guido Tal-Forn 1983 2 (2) 55 Pittura
Lanfranco, Guido Tal-Ħalib 1983 2 (2) 56 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Karru tal-Mejtin 1983 2 (2) 57 Pittura
Lanfranco, Guido Tal-Bexxiexa 1983 2 (2) 58 Pittura
Lanfranco, Guido It-Terrimaxka 1983 2 (2) 59 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Kenur 1983 2 (2) 60 Pittura
Lanfranco, Guido Il-Fintusa 1983 2 (2) 61 Pittura
Lanfranco, Guido L-Imnara 1983 2 (2) 62 Pittura
Lanfranco, Guido Kura f’San Ġiljan 1983 2 (2) 63 Pittura
Lanfranco, Guido Fratellanza tal-Kurċifiss 1983 2 (2) 64 Pittura
L-Editur Stampa, Suppliment ikkulurit bl-idejn “Raħħala” 1979 2 49 Pittura
Chetcuti, Ġużè Xiħ u xiħa 1992 4 (3) 16 80 Poeżija
Ellul, Joe Fejn Ħrabt? 1997 5 (4) 21 126 Poeżija
Spiteri, Br. John Omm l-Irjieħ… 1995 5 (2) 19 53 Poeżija
Bonnici Calì, Kav. Rafel Kitbiet Imżewqa 1988 3 (1) 11 26 Riċensjoni
Camilleri, Joseph C. Kotba li Qrajna – Ġabra ta’ Leġġendi 2010 9 (3) 34 138 Riċensjoni
Lanfranco, Guido Maria Calleja’s Gozo 1994 5 (1) 18 26 Riċensjoni
L-Editur Kotba li Qrajna 2010 9 (3) 34 138 Riċensjoni
Attard, Anton Tal-Barklori 2000 6 (3) 24 84 Snajja’
Attard, Anton F. Ix-Xogħol tal-Palm 1989 3 (2-3) 12-13 64 Snajja’
Azzopardi, Consiglia Ċlikki Ċlikki ċ-Ċombini il-Labar fil-Kuxxinett 2017 11 (1) 40 7 Snajja’
Buontempo, Ġużi Il-Parrukkier 1988 3 (1) 11 2 Snajja’
Camilleri, Charles Is-Sengħa tal-Barrieri 2009 9 (2) 33 57 Snajja’
Caruana, Joseph Għodda Meħtieġa fil-Bini tad-Dgħajjes 2005 8 (2) 29 62 Snajja’
Caruana, Joseph Il-Ġbid ta’ Dgħajsa tal-Latini l-Art għat-Tiswija u l-Mautenzjoni 2014 10 (3) 38 11 Snajja’
Cilia, George Ġorġ, Bejjiegħ il-Faħam 2004 8 (1) 28 27 Snajja‟
Cilia, George Il-Bexxiexa 2017 11 (1) 40 22 Snajja’
Dougall, Angelo The Gozo Boat – extinction of a breed 1983 2 (1) 6 13 Snajja‟
Dougall, Angelo Seamen, Sealore and Francesco Zahra 1986 2 (5) 10 125 Snajja’
Dougall, Angelo Manwel Aquilina, Bennej tad-Dgħajjes 1999 6 (2) 23 50 Snajja’
Dougall, Angelo The Maltese Balcony 2000 6 (3) 24 113 Snajja’
Gatt, Anna Maria Il-Bizzilla “Tal-Balla” 2010 9 (3) 34 102 Snajja’
Gatt, Anna Maria Il-Bizzilla “Tal-Balla” 2010 9 (3) 34 102 Snajja’
Gatt, Ġużi It-Tberfil 2006 8 (3) 30 101 Snajja’
Gatt, Ġużi Is-Sengħa tal-Parrukkier 2010 9 (3) 34 121 Snajja’
Gatt, Ġużi/Farrugia,

Frans

Ix-Xibka tal-Lampuki 2007 8 (4) 31 172 Snajja’
Gatt, Ġużi Mill-Kalendarju tal-Bidwi tal-1849 2014 10 (3) 38 17 Snajja’
Lanfranco, Guido Makkaruni, Twerriq u Tqasqis fix-Xogħol tas-sigarrett 2005 8 (2) 29 52 Snajja’
Lanfranco, Guido Nota dwar il-Buttar, il-Btieti, u l-Kaputa 2006 8 (3) 30 137 Snajja’
Lanfranco, Guido Il-Balklor Tony Camilleri 2007 8 (4) 31 163 Snajja’
Lanfranco, Guido Il-Mixegħla bit-Tazzi taż-Żejt 2012 10 (1) 36 36 Snajja’
Sarè, John C. Ix-Xelter 2000 6 (3) 24 86 Snajja’
Schembri Vince Ix-xogħol tar-raba‟ 2003 7 (2-3) 27 106 Snajja’
Zahra, Lorenzo Nota dwar id-Dgħajsa Maltija 1999 6 (2) 23 51 Snajja’
Balzan, C. Xi Notifikazzjonijiet tas-Seklu XIX 1979 2 57 Storja
Pellegrini, Dr V.M Progress in Lighting 1979 2 53 Storja
Bajada, Lawrence L-Ilma Żahar 1989 3 (2-3) 12-13 71 Tagħrif
Bonnici Calì, Kav. Rafel Folklor tal-Funerali 1984 2 (3) 8 87 Tagħrif
Borg, Alfred L-Iżvilupp u Ħal Balzan 2007 8 (4) 31 169 Tagħrif
Calleja, Toni L-ewwel Almanakki f‟Malta 2010 9 (3) 34 110 Tagħrif
Calleja, Toni Aktar Intietef mill-Għasri ta‟ Tfuliti 2010 9 (3) 34 111 Tagħrif
Calleja, Toni L-Isponsali, id-Dispens Matrimonjali, u Ftietaq oħra Marbuta Magħhom 2013 10 (2) 37 84 Tagħrif
Cassar, Dr Charles Maż-Żmien Tiegħi ta‟ Tabib 1983 2 (1) 6 17 Tagħrif
Cassar, George Fqira u Skarsa l-Edukazzjoni u t-Tagħlim fl-Ewwel Snin tas-Seklu dsatax (1800-36) 2017 11 (1) 40 2 Tagħrif
Ciancio, Ines Ritratti ta‟ Dari 1989 3 (2-3) 12-13 67 Tagħrif
Cilia, George Ġrajja ta‟ Żmien il-Gwerra – Niket u Ferħ 2007 8 (4) 31 166 Tagħrif
Cilia, George L-Iżbirr u Bertoldu 2008 9 (1) 32 12 Tagħrif
Cilia, George Is-Sibilli 2010 9 (3) 34 127 Tagħrif
Cilia, George L-Arblu ta’ Mejju 2012 10 (1) 36 27 Tagħrif
Camilleri, Saviour L-Armar ta’ Barra fil-Festi Reliġjużi (2) 2012 10 (1) 36 29 Tagħrif
Camilleri, Saviour Il-Festi Maltin: L-Armar ta’ Ġewwa 2014 10 (3) 38 13 Tagħrif
Dougall, Angelo The Cricket‟s Cage 2000 6 (3) 24 82 Tagħrif
Dougall, Angelo Cricket‟s Cage (Diagram) 2001 6 (4) 25 149 Tagħrif
Lanfranco, Guido Xi Aħbarijiet Folkloristiċi 1978 1 2 Tagħrif
Lanfranco, Guido Recent Bibliography of interest to Maltese Folklorists (an

unclassified list)

1978 1 23 Tagħrif
Lanfranco, Guido Bibljografija (Part 2) 1979 2 46 Tagħrif
Lanfranco, Guido Bibliography of interest to Maltese folklorists (III) 1980 3 73 Tagħrif
Lanfranco, Guido Events of Folkloristic interest 1981 1 4 101 Tagħrif
Lanfranco, Guido Recent Bibliography of interest to local folklorists 1981 1 4 121 Tagħrif
Lanfranco, Guido Fetaħ il-Mużew tal-Folklor 1982 1 5 139 Tagħrif
Lanfranco, Guido Recent Bibliography of interest to local folklorists 1982 1 5 146 Tagħrif
Lanfranco, Guido Recent Bibliography of interest to local folklorists (6) 1983 2 (1) 6 23 Tagħrif
Lanfranco, Guido Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists (7) 1984 2 (3) 8 81 Tagħrif
Lanfranco, Guido Storja fil-Qosor tal-Għaqda tal-Folklor 1989 3 (2-3) 12-13 32 Tagħrif
Lanfranco, Guido It-Tagħlim tad-Duttrina 2000 6 (3) 24 102 Tagħrif
Lanfranco, Guido Mysterious Rock-Surface Pans 2001 6 (4) 25 147 Tagħrif
L-Editur Attivitajiet tal-Għaqda tal-Folklor Malti 1978 1 11 Tagħrif
L-Editur Attivitajiet tal-Għaqda mis-Segretarju Onor. 1979 2 51 Tagħrif
L-Editur Proposals for the establishmnet of the National Folklore

Museum (with appendix)

1979 2 59 Tagħrif
L-Editur Il-Kumitat tal-Għaqda, donazzjonijiet, sħubija u

Sottoskrizzjoni

1979 2 58 Tagħrif
L-Editur Attivitajiet tal-Għaqda tal-Folklor 1981 1 4 100 Tagħrif
L-Editur Nota dwar il-Mużew tal-Folklor 1981 1 4 108 Tagħrif
L-Editur Attivitajiet Folkloristiċi minn membri tal-Għaqda 1983 2 (1) 6 12 Tagħrif
L-Editur List of Donations to the folklore museum, 1983 1983 2 (1) 6 16 Tagħrif
L-Editur Xi attivitajiet tal-Għaqda tal-Folklor 1984 2 (3) 8 86 Tagħrif
L-Editur Kumitat Għaqda tal-Folklor 1985 1985 2 (4) 9 104 Tagħrif
L-Editur Attivitajiet tal-Għaqda u membri tagħha 1985 2 (4) 9 111 Tagħrif
L-Editur Kumitat 1986 1986 2 (5) 10 155 Tagħrif
L-Editur Attivitajiet tal-Għaqda tal-Folklor 1986 2 (5) 10 156 Tagħrif
L-Editur L-Għaqda tal-Folklor fi Programm tar-Radju 1988 3 (1) 11 21 Tagħrif
L-Editur Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists (9) 1988 3 (1) 11 27 Tagħrif
L-Editur Raddiena tat-Tajjar 1989 3 (2-3) 12-13 32 Tagħrif
L-Editur Konkors Folkloristiku 1989 3 (2-3) 12-13 63 Tagħrif
L-Editur Xi attivitajiet tal-Għaqda tal-Folklor 1991 4 (2) 15 32 Tagħrif
L-Editur L-Imnara 1991 4 (2) 15 35 Tagħrif
L-Editur Proposti għal Statut Rivedut tal-Għaqda tal-Folklor 1994 5 (1) 18 28 Tagħrif
L-Editur Statut tal-Għaqda Maltija tal-Folklor 1995 5 (2) 19 54 Tagħrif
L-Editur Lista tal-membri effettivi 1995 5 (2) 19 56 Tagħrif
L-Editur Lista tal-membri effettivi 1996 1996 5 (3) 20 84 Tagħrif
L-Editur Membri effettivi 1997 1997 5 (4) 21 132 Tagħrif
L-Editur Werrej Ġenerali ta‟ L-Imnara Vol. 1 (1978) sa Vol. 2

(1997)

1997 5 (4) 21 135 Tagħrif
L-Editur Lista ta‟ membri effettivi għas-sena 1998 1998 6 (1) 22 37 Tagħrif
L-Editur Xogħlijiet minn membri tal-Għaqda tal-Folklor 1999 6 (2) 23 70 Tagħrif
L-Editur Lista ta‟ membri effettivi 1999 6 (2) 23 73 Tagħrif
L-Editur Xogħlijiet mill-membri tal-Għaqda tal-Folklor 2000 6 (3) 24 117 Tagħrif
L-Editur Lista ta‟ membri effettivi għas-sena 2000 2000 6 (3) 24 118 Tagħrif
L-Editur Xogħlijiet ta‟ dan l-aħħar minn membri tal-Għaqda 2001 6 (4) 25 154 Tagħrif
L-Editur Statut tal-Għaqda Maltija tal-Folklor 2001 6 (4) 25 158 Tagħrif
L-Editur Kumitat u attivitajiet tal-Għaqda Maltija tal-Folklor 2002 7 26 43 Tagħrif
L-Editur Xogħlijiet ta‟ dan l-aħħar minn membri tal-Għ.M.F. 2002 7 26 43 Tagħrif
L-Editur Membri effettivi 2002 2002 7 26 50 Tagħrif
L-Editur Xogħlijiet ta‟ dan l-aħħar mill-membri tal-Għ.M.F. 2003 7 (2-3) 27 116 Tagħrif
L-Editur Lista ta‟ membri effettivi 2003 7 (2-3) 27 121 Tagħrif
L-Editur Xogħlijiet ta‟ dan l-aħħar minn membri tal-Għ.M.F. 2004 8 (1) 28 43 Tagħrif
L-Editur Is-Sur Guido Lanfranco u l-Imnara 2005 8 (2) 29 92 Tagħrif
L-Editur Kotba li Qrajna 2005 8 (2) 29 96 Tagħrif
L-Editur L-Istatut tal-Għaqda tal-Folklor 2006 8 (3) 30 151 Tagħrif
L-Editur L-Istatut tal-Għaqda tal-Folklor 2008 9 (1) 32 48 Tagħrif
L-Editur L-Istatut tal-Għaqda tal-Folklor 2013 10 (2) 37 99 Tagħrif
Madame Aurore Verie Madame Aurore Verie 2010 9 (3) 34 137 Tagħrif
Pace, Karmenu L-Imsajad 2009 9 (2) 33 96 Tagħrif
Pace, Karmenu It-Tewm, il-Purċellat, u aktar Griebeġ 2010 9 (3) 34 139 Tagħrif
Pace, Karmenu Kif Tagħmel il-Gambli 2012 10 (1) 36 38 Tagħrif
Pellegrini, Dr. V.M. Pre-Industrial Malta 1982 1 5 133 Tagħrif
Pisani, Maria R. Kotba li Qrajna 2006 8 (3) 30 136 Tagħrif
Vella, Fiona Rwol il-Majjistri bejn l-1900 u l-1990 2015 10 (4) 39 18 Tagħrif
Zahra, Lorenzo Mill-Imgħoddi 2006 8 (3) 30 146 Tagħrif
Zahra, Lorenzo Il-Belt Cospicua 2010 9 (3) 34 129 Tagħrif
Zahra, Lorenzo Tagħrif dwar xi Fratellanzi li Kellna f’Dawn il-Gżejjer 2012 10 (1) 36 21 Tagħrif
Zahra, Lorenzo Sedji tal-Unur 2015 10 (4) 39 15 Tagħrif
Attard, Anton Kliem li tant daqqilna ħlejju 2003 7 (2-3) 27 83 Terminoloġija
Borg, Steve Miklem marbut mal-Logħba tal-Futbol 2008 9 (1) 32 14 Terminoloġija
Camilleri, Saviour Aktar Terminoloġija tal-armar tal-fest Maltin 2015 10 (4) 39 38 Terminoloġija
Gatt, Ġużi L-INSIĠ-Vokabularju 2003 7 (2-3) 27 54 Terminoloġija
Gatt, Ġużi Mogħoż u Nagħaġ; Vokabolarju 2001 6 (4) 25 138 Terminoloġija
Sciberras, Arnold In-Nomenklatura tal-Mazzarelli 2008 9 (1) 32 42 Terminoloġija
Camilleri, Alex It-Toponomastika ta‟ Kemmuna 2004 8 (1) 28 33 Toponomastika
Camilleri, Alex It-Toponomastika tal-Aħrax tal-Mellieħa 2005 8 (2) 29 74 Toponomastika
Camilleri, Alex It-Toponomastika tad-Dwejra 2006 8 (3) 30 124 Toponomastika
Camilleri, Alex It-Toponomastika ta‟ Għar Lapsi, Wied iż-Żurrieq u

Filfla

2007 8 (4) 31 175 Toponomastika
Camilleri, Alex Il-Port ta‟ Marsaxlokk u Madwaru 2008 9 (1) 32 22 Toponomastika
Camilleri, Alex Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb 2009 9 (2) 33 73 Toponomastika
Camilleri, Alex It-Toponomastika ta‟ Malta: il-Mellieħa u Madwarha 2011 9 (4) 35 166 Toponomastika
Camilleri, Alex L-Imtaħleb u Madwaru 2013 10 (2) 37 72 Toponomastika
Camilleri, Alex It-Toponomastika ta’ Malta: Il-baħrija 2014 10 (3) 38 22 Toponomastika
Caruana, Joseph Toponomi t’Għajnsielem 2011 9 (4) 35 187 Toponomastika
Caruana, Joseph Toponomi t’Għajnsielem (2) 2012 10 (1) 36 43 Toponomastika
Dougall, Angelo Il-Fanal ta‟ Dellimara 2001 6 (4) 25 142 Toponomastika
Wettinger, Godfrey Stramberiji fl-Ismijiet tal-Inħawi Maltin 2008 9 (1) 32 2 Toponomastika
Zahra, Lorenzo Folklor fit-Topografija tal-Birgu 1997 5 (4) 21 130 Toponomastika
Zahra, Lorenzo Laqmijiet ta‟ Postijiet fil-Belt 1999 6 (2) 23 55 Toponomastika
Zahra, Lorenzo L-Inħawi ta‟ Bormla 2000 6 (3) 24 101 Toponomastika
Grima, Arthur Il-wegħda mal-qaddisin 2002 7 26 28 Twemmin
Porsella-Flores, J.F. Żewġ fratellanzi fil-Birgu 2003 7 (2-3) 27 96 Twemmin

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: