Riżorsi Oħra

Maltese history and Heritage: https://vassallohistory.wordpress.com/2571-2/

Collecting memories: https://www.youtube.com/watch?v=f_2Wd7YW-8Y

Anna Borg Cardona: http://abcmusicmuseum.blogspot.com/p/bagpipe-tambouirine.html

Fondazzjoni Patrimonju Malti: http://www.patrimonju.org/content.aspx?id=376417&subId=133955

Il-Miklem: http://www.ilmiklem.com/

Logħob tradizzjonali malti: https://www.youtube.com/watch?v=UVdsQFT0CqY

Corazon (Għana vs Rap) https://www.youtube.com/watch?v=E7F8jj_LDUM

Makjetta fuq in-nisa: https://www.youtube.com/watch?v=xup4Cu9x1sk

Il-Bambinu u l-Budaj – Il-Bamboċċu (l-Għanja tal-Poplu): https://www.youtube.com/watch?v=fArUlY-0DXE

Il-pariri tal-Bamboċċu – Fredu Abela l-Bamboċċu u Renald Abela https://www.youtube.com/watch?v=VoEPtsTIga4

 

http://www.tvm.com.mt/mt/news/tirrakkonta-l-grajja-ta-teresa-li-emigrat-lejn-l-awstralja-bta-fuqha-senduqha/

 

 

youtube.com

Angelo Dougall, Il-Bomblu u l-Għajn Ħażina

http://melitensiawth.com/…/L-Imnara/L-Imnara.%2005(…/09s.pdf

 

 

Noti dwar is-superstizzjon tat-tbaħħir

http://melitensiawth.com/incoming/Index/L-Imnara/L-Imnara.%2009(2009)2=33/07s.pdf

 

 

Programm dwar is-sajd u t-tbaħħir fl-Istrett ta’ Messina. Wieħed mis-sajjieda jitkellem dwar it-tradizzjoni orali marbuta mas-sajd. (Bejn wieħed u ieħor dan l-intervent jibda wara kwarta.)

http://www.rai.tv/…/ContentItem-1caa08c6-cf73-4e6d-b967-ec9…

 

­­­­­­

Martarti dwar il-baħar, bis-sehem tal-kuraturi ta’ tliet mużewijiet.

 

MALTARTI | Baħar [16 ta’ Mejju 2016]

 

Programm ieħor minn Campus FM: Retroskopju

http://campusfm.um.edu.mt/…/webca…/Summer_14/retroskopju.htm

Vjaġġ radjufoniku mżewwaq li jeħodna lura fis-snin permezz ta’ siltiet letterarji varji. Minn novelli u poeżiji sa essays u artikli f’gazzetti jew rivisti. Minn lirika ta’ kanzunetti sa taqbiliet, idjomi u qwiel. Niffukaw fuq suġġetti varji, fuq dak kollu li jagħmilna mhux biss bnedmin iżda wkoll Mediterranji u Maltin.

Produzzjoni ta’ Anton Farrugia.

Program 11: Mard, Duwa u Fejqan… (1)
Program 12: Mard, Duwa u Fejqan… (2).
Program 13: Għana, Daqq u Żfin…. (1)
Program 14: Għana, Daqq u Żfin…. (2)
Program 15: Għana, Daqq u Żfin…. (3)
Program 16: Għana, Daqq u Żfin…. (4)
Program 17: Il-familja fil-kultura Maltija Mediterranja.
Program 18: Għerf missirijietna fil-qwiel Maltin.

Campus FM 103.7, University of Malta

Vjagg radjufoniku mzewwaq li jehodna lura fis-snin permezz ta’ siltiet letterarju varji. Minn novelli u poeziji sa essays u artikli f’gazzetti jew rivisti. Minn lirika ta’ kanzunnetti sa taqbiliet, idjomi u qwiel. Niffukkaw fuq suggetti varji, fuq dak kollu li jaghmilna mhux biss bnedmin izda wkoll…

 

 

Ritmi Mlewna II fuq Campus FM.
http://campusfm.um.edu.mt/…/webc…/Winter_16/rittmi_mainpage…

F’dawn il-programmi tinstema’ mużika ta’ diversi ġeneri, l-aktar xogħlijiet klassiċi. Barra minn hekk, kull programm jinkludi taħdita ma’ mistieden speċjali dwar xi aspett artistiku bħall-mużika, esibiti f’mużewijiet, arkitettura, arti viżiva u l-arti fil-ħajja kontemporanja.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Silvio J. Camilleri.

Program 1: Ms. Anna Borg Cardona – Zifniet Maltin Tas-Seklu Sittax. (1)
Program 2: Ms. Anna Borg Cardona – Zifniet Maltin Tas-Seklu Sittax. (2)
Program 7: Ms. Anna Borg Cardona – Strumenti Maltin Assocjati mal-Milied.
Program 8: Ms. Anna Borg Cardona – Strumenti Maltin Ohra Assocjati Mal-Gimgha Mqaddsa.
Program 11: Ms. Anna Borg Cardona – Evoluzzjoni tal-Baned Maltin Sas-Seklu Dsatax. (1)
Program 12: Ms. Anna Borg Cardona – Evoluzzjoni tal-Baned Maltin Sas-Seklu Dsatax. (2)
Program 15: Ms. Anna Borg Cardona – Il-Kollezzjoni Muzikali Ta’ Anna Borg Cardona u Strumenti Differenti. (1)
Program 16: Ms. Anna Borg Cardona – Il-Kollezzjoni Muzikali Ta’ Anna Borg Cardona u Strumenti Differenti. (2)

Campus FM 103.7, University of Malta

Is-sensiela Rittmi Mlewna tkompli fl-iskeda ta’ Frar ta’ Campus FM. F’dawn il-programmi tinstema’ muzika ta’ diversi generi, l-aktar xogholijiet klassici. Barra minn hekk, kull programm jinkludi tahdita ma’ mistieden specjali dwar xi aspett artistiku bhal muzika, esibiti f’muzewijiet, arkitettura, a…

 

Edizzjoni tal-programm televiżiv MALTARTI dwar Għanafest, programm li xxandar fit-30 ta’ Mejju 2016. Fih hemm għadd ta’ filmati mill-isbaħ meħudin mill-arkivji. Hemm ukoll l-intervent ta’ Toni Curmi, sitarrista, u filmati tal-grupp tiegħu Cushion.

 

MALTARTI | Għanafest [30 ta’ Mejju 2016]

 

 

Mis-sensiela Tneħħilhom il-Kappell II ta’ Dr Charles Xuereb fuq Campus FM. Programm li jagħti informazzjoni dwar personalitajiet Maltin li ħaqqhom jibgħu jitfakkru.

Hawnhekk Guido Lanfranco jitkellem fuq il-ħrafa, il-leġġenda u elementi oħrajn tal-folklor:

Programm 16: Caravaggio (2); Ġużè Cassar Pullicino – Il-Folklor.
Programm 17: Ġużè Cassar Pullicino. (2)

http://campusfm.um.edu.mt/…/tnehhilhom_kappell_mainpage.htm…

Campus FM 103.7, University of Malta

 

Nirrakkuntaw mal-Ġaħan Tagħna: A story telling evening – Words, ballads and Maltese Ghana.
http://campusfm.um.edu.mt/Conver…/Lectures%20IV/lecture7.wma

Poeżija Plus u Narraturi 21.

 

Is-sensiela “Nisġa” fuq Campus FM. Programm ta’ kultura u tagħrif ġenerali. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Joe Brincat u Roderick Busuttil.

http://campusfm.um.edu.mt/…/webcastspag…/Winter_12/nisga.htm

Programm 1: Leġġenda tal-Madonna tal-Mensija; Xogħol tal-buttar f’Malta; Ix-xitla tal-papoċċi; Bijografija ta’ Ġorġ Zammit.
Programm 2: Ir-raddi fil-blat; Leġġenda tal-misteri tal-għar ta’ Xħajma; Il-ġurati; Bijografija ta’ Ġużè Muscat Azzopardi.
Programm 3: Il-Palazz ta’ Selmun; Ir-ribelljoni fuq il-bastiment Korona; Il-pjanta taċ-ċistu.
Programm 4: Malta fi żmien il-preistorja; Is-siġra tal-akaċja; Il-bijografija ta’ Ninu Cremona.
Programm 5: Il-karettuni; Il-lellux; Il-leġġenda tal-belliegħa tax-xbejbiet; Il-bijografija ta’ Nicolò Isouard.
Programm 6: Il-knisja l-antika tas-Salvatur ta’ Ħal Lija / Il-Mulett / Leġġenda t’Għar Ħasan / Bijografija Alfredo Gatt.
Programm 7: Il-lingwa Maltija minn fomm missierijietna / It-torri ta’ Isopu, Għawdex / L-Għasel / Il-bijografija ta’ Don Mauro Caruana.
Programm 8: Il-faħam f’Malta / Il-ġnien Romeo Romano / Il-pjanta Denb il-Ħaruf / Il-bijografija ta’ Ġużè Chetcuti.
Programm 9: Il-miġja ta’ Caravaggio f’Malta / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / Il-mazzarel / Bijografija ta’ Ġużè Cardona.
Programm 10: Temi tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Programm 11: Iċ-Ċittadella / Il-bebuna tal-baħar / Il-landiera / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna.
Programm 12: Malta fi żmien il-Feniċi u l-Kartaġiniżi / Leġġenda: Laqgħa li ġabet is-sliem / Il-farfett taz-zijju / Bijografija ta’ Rafel Bonnici Calì.
Programm 13: Servizz dwar il-Madonna tal-Ħerba / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / Il-ġiżi / Bijografija ta’ Ġorġ Pisani.
Programm 14: Ix-xelters / Il-leġġenda tal-Madonna tal-Isperanza / Il-bebbux tal-art / Bijografija ta’ Mro. Indri Borg.
Programm 15: Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / It-tempju ta’ Ħaġrat / Bijografija ta’ Frans Sammut / Serqa minn knisja f’Bormla.
Programm 16: Il-Ġgantija / Il-mawra ta’ Ulisse f’art Calypso / Il-breakwater / Il-pjanta tal-kappar.
Programm 17: Malta fi żmien ir-Rumani / Meta qam l-inkwiet bejn il-Kavallieri / Leġġenda tar-raġel il-magħtub u l-Madonna tal-Ħerba / Bijografija ta’ Joseph Calleja, attur.

Campus FM 103.7, University of Malta

 

Erba’ sensiliet ta’ programmi ta’ Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar bl-isem ta’ Kelma Kelma fuq Campus FM.

http://campusfm.um.edu.mt/…/webca…/kelmakelma_mainpage.html…

Kelma Kelma I

Prog. 1 – L-istudju tal-hsejjes tal-kliem.
Prog. 2 – Kif tnissel l-ilsien Malti.
Prog. 3 – Ilsien Malti – kif konna nharsu lejh?
Prog. 4 – Vokabularju b’nisel gharbi. (1)
Prog. 5 – Vokabularju b’nisel gharbi. (2)
Prog. 6 – L-ilsien Malti taht il-kavallieri.
Prog. 7 – Termini u idjomi li huma marbuta mal-mewt.
Prog. 8 – Termini novembrini marbuta mal-mewt.
Prog. 9 – Differenza bejn idjoma u proverbju.
Prog. 10 – Tnissil ta’ kliem marbut ma’ l-ikel u xorb.
Prog. 11 – Kliem u idjomi marbuta ma’ l-imhabba, erotizmu u sess.
Prog. 12 – Idjomi u kliem imnissla mill-Latin.
Prog. 13 – Storja u tifsira ta’ ismijiet tax-xhur.
Prog. 14 – Kliem marbut tal-Milied u l-festi.
Prog. 15 – Kliem li tnisslu min ismijiet marbuta ma’ nies.
Prog. 16 – Kliem u idjomi li tnisslu mill-Latin.
Prog. 17 – Il-Malti ta’ zmien M. A. Vassalli.

Kelma Kelma II

Prog. 1 – Tnissil tal-Malti.
Prog. 2 – Kliem mill-qasam muzikali.
Prog. 3 – Kliem operistiku.
Prog. 4 – Kliem teatrali.
Prog. 5 – L-ismijiet ta’ bliet inglizi, irlandizi u skoccizi.
Prog. 6 – L-ismijiet ta’ bliet ewropej.
Prog. 7 – Termini marbuta maz-zfin.
Prog. 8 – Aktar tnissil ta’ kliem mill-ingliz u l-awstraljan.
Prog. 9 – Kliem li gew fil-punent mid-dinja tal-lvant.
Prog. 10 – Kliem imnissel mill-franciz li dahal f’lingwa internazzjonali u anki Malti.
Prog. 11 – Kliem marbut mar-randan u l-gimgha l-kbira.
Prog. 12 – It-tnissil etimologiku ta’ idjomi inglizi.
Prog. 13 – L-istorja etimologika ta’ idjomi inglizi marbuta ma fatt storiku.
Prog. 14 – Vjagg etimologiku fid-dinja tal-kultura griega.
Prog. 15 – Kliem marbut mad-dinja sportiva. Prog. 16. Prog. 17.

Kelma Kelma III

Prog. 1 – Il-bidu tal-kitba u l-alfabet; Kliem li ghandu tnissil stramb.
Prog. 2 – Il-Kelma Muzew u Museum.
Prog. 3 – Kliem li jibdew bil-prefissi Pros jew Pro.
Prog. 4 – Kliem u idjomi mnissla minn ismijiet ta’ nies maghrufa.
Prog. 5 – L-arkitettura.
Prog. 6 – Xi jfissru certi ismijiet/laqmijiet marbuta max-xogholijiet ta’ Beethoven.
Prog. 7 – Kliem u idjomi nawtici.
Prog. 8 – Aktar kliem u idjomi ta’ origini stramba.
Prog. 9 – Ismijiet ta’ quddies maghrufa.
Prog. 10 – Ismijiet ta’ xogholijiet muzikali fiz-zmien il-Barokk. (ta’ Bach u Vivaldi)
Prog. 11 – Termini ta’ origini Russa.
Prog. 12 – Termini militari u kliem ta’ origini stramba; Kliem marbuta ma’ Kelb.
Prog. 13 – Annimali. (1)
Prog. 14 – Annimali. (2)
Prog. 15 – Il-Pjanti u s-Sigar fil-Bibbja.
Prog. 16 – Ismijiet ta’ xogholijiet muzikali fiz-zmin ir-romanticizmu.
Prog. 17 – Mixellenji.

Kelma Kelma IV

Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.

Campus FM 103.7, University of Malta

 

 

Sensiela ta’ programmi fuq is-sit ta’ Campus FM

Il-Ħrejjef, l-Għerf u l-Maġija

F’din is-sensiela se niskopru dak li l-innoċenza tat-tfulija ma ħallitniex naraw; is-simboliżmu, l-erotiżmu, il-psikoloġija, l-għerf li hemm f’ħafna mill-ħrejjef. Se naraw żmien meta l-ħrafa kienet aktar għall-udjenza adulta u verżjonijiet ta’ ħrejjef li ftit li xejn aħna familjari magħhom jibdlu l-interpretazzjoni skont it-tradizzjonijiet u l-kultura.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Margaret Agius.

Il-Ħrejjef, l-Għerf u l-Maġija I

Programm 1: Kif bdew dawn il-ħrejjef?
Programm 2: Il-ħrejjef ta’ Esopu.
Programm 3: Fedrus, is-suċċessur ta’ Esopu.
Programm 4: Il-ħrejjef Indjani.
Programm 5: Il-Ġaħan Malti u dak barrani.
Programm 6: Il-ħrejjef u l-Lvant Nofsani.
Programm 7: L-ikbar teżor tal-ħrejjef.
Programm 8: Rhadopis u l-Eġittu.
Programm 9: Il-ħrejjef Russi.
Programm 10: Il-ħrejjef Russi u l-Katarsi.
Programm 11: Hrejjef Taljani (1) – G. F. Straparola.
Programm 12: Hrejjef Taljani (2) – G. B. Basile.
Programm 13: L-Aristokrazija u n-nisa: Madame d’Aulnoy.
Programm 14: Il-kittieba Franċiżi u Madame de Beaumont.
Programm 15: Charles Perrault.
Programm 16: L-aħwa Grimm u l-identità nazzjonali.
Programm 17: L-aħwa Grimm u n-nisa.
Il-Ħrejjef, l-Għerf u l-Maġija II

Programm 1: L-aħwa Grimm u l-Ġermaniżi tad-19 il-seklu.
Programm 2: L-aħwa Grimm u l-Lhud.
Programm 3: Hans Christian Anderson. (1)
Programm 4: Hans Christian Anderson. (2)
Programm 5: Hans Christian Anderson. (3)
Programm 6: Hans Christian Anderson. (4)
Programm 7: Kittieba nisa Ġermaniżi tas-seklu 18 u 19.
Programm 8: Iktar kittieba nisa Ġermaniżi: L-Imperatriċi Katerina II tar-Russja u r-Reġina Eliżabetta tar-Rumanija.
Programm 9: Fanny Lewald.
Programm 10: Awturi nisa Ġermaniżi: Anna von Haxthausen u kittieba anonima.
Programm 11: Awturi nisa Ġermaniżi: Sophie Tieck.
Programm 12: Italo Calvino.
Programm 13: Kultura u Ħrejjef Ġappuniżi.
Programm 14: Il-ħrejjef Awstraljani.
Programm 15: Native American folk tales.
Programm 16: Ħrejjef tat-tribujiet Amerikani Indjani.
Programm 17: Ħrejjef Maltin. (1)
Programm 18: Ħrejjef Maltin. (2)

http://campusfm.um.edu.mt/…/Summer_13/hrejjef_mainpage.html…

Campus FM 103.7, University of Malta

F’din is-sensiela se niskopru dak, li l-innocenza tat-tfulija zammitna milli naraw; is-simbolizmu,l-erotizmu,l-psikologija,l-gherf li hemm wara hafna mill-hrejjef. Se naraw zmien meta il-hrafa kienet aktar ghall-udjenza adulta u verzjonijiet ta’ hrejjef li ftit li xejn ahna familjari maghhom jibdlu…

campusfm.um.edu.mt

 

Sensiela ta’ programmi fuq is-sit ta’ Campus FM:

Mużika Tradizzjonali Maltija

Prog. 1 – Iż-Żaqq.
Prog. 2 – Is-saqqafa taż-żaqq.
Prog. 3 – Il-ġild taz-żaqq.
Prog. 4 – It-tanbur – Akkumpanjament għaż-żaqq.
Prog. 5 – Iż-żummara.
Prog. 6 – Il-flejguta jew il-fifra.
Prog. 7 – Iż-żafżafa jew ir-rabbaba.
Prog. 8 – Il-kitarra.
Prog. 9 – L-għana spirtu pront.
Prog. 10 – L-għana tal-fatt.
Prog. 11 – L-għana fil-għoli.
Prog. 12 – Il-Maltija – iż-żifna tradizzjonali.
Prog. 13 – Il-pirata fil-karnival Malti.
Prog. 14 – Street Cries – l-għajat tal-bejjiegħa.
Prog. 15 – It-taqbiliet tat-tfal.
Prog. 16 – Ir-repertorju u l-istil tal-mużika dinjija.
Prog. 17 – Ħarsa lura lejn it-temi li ttrattajna fis-sensiela.

http://campusfm.um.edu.mt/…/muzika_tradizzjonali_maltija.htm

Campus FM 103.7, University of Malta

 

 

 

Il-Kultura Orali.wmv

Dan il-filmat huwa parti minn preżentazzjoni universitarja bi preparazzjoni għall-ezamijiet finali. Ir-riċerka, il-kitba u l-editing huma tagħna l-istudenti….

youtube.com

 

Hemm bosta kitbiet ta’ Fiona Vella dwar it-tradizzjonijiet Maltin fuq is-sit tagħha fionavella.com

Wieħed mill-artikli jiffoka fuq it-tradizzjonijiet orali: http://fionavella.com/…/07/se-nhallu-dan-l-gherf-jintilef-2/

 

Se nħallu dan l-għerf jintilef? | Fiona Vella

F’dawn l-aħħar snin, madwar id-dinja, qed naraw jinbet mill-ġdid l-interess fil-prattiċi tradizzjonali relatati mal-fejqan, kemm tal-ġisem u tal-moħħ u kif ukoll tal-ispirtu. Probabbilment il-bniedem intebaħ li wasal iż-żmien li jnaqqas id-dipendenza totali…

fionavella.com

 

Preżentazzjoni ta’ riżorsi imprezzabbli ta’ Guido Lanfranco lil Heritage Malta.

 

Guido Lanfranco donates 3 research collections to the Maltese people – TVM News

Folklore scholar Guido Lanfranco presented Heritage Malta with three collections of research and studies he carried out during the years on various subjects that…

tvm.com.mt

 

Guido Lanfranco jitkellem fil-qosor fuq il-logħob tat-triq li jidher f’għadd ta’ filmati

 

Documentary on Street Games in Malta – BOV 2013 Calendar

This clip gives an overview of street games that our grandparents and parents in Malta used to play when they were children. These games were chosen as…

 

Din hija intervista utli ma’ Guido Lanfranco mis-sensiela Reporter.

 

Guido Lanfranco.mp4

 

Għal dawk li għandhom kont elettroniku mal-Università, din hija t-teżi tal-Masters ta’ student ieħor tad-Dipartiment tal-Malti, Carlston Grima, li għamel “Studju soċjolingwistiku fuq ir-reġistru tal-piroteknika Maltija.”

Studju soċjolingwistiku fuq ir-reġistru tal-piroteknika Maltija

 

Għal dawk li għandhom kont elettroniku mal-Università, din hija t-teżi ta’ Conrad Fenech b’Tagħrif ġdid fuq il-kitba Izzueg La Maltia (1760) u analiżi lingwistika tagħha (2012) 2012. It-teżi tmexxiet minn Dr Olvin Vella.

Tagħrif ġdid fuq il-kitba Izzueg La Maltia (1760) u analiżi lingwistika tagħha

 

Edizzjoni tal-programm Maltarti dwar il-Karnival, b’intervent, fost l-oħrajn ta’ Guido Lanfranco dwar l-istorja tal-karnival.

MALTARTI | Karnival [1 ta’ Frar 2016]

 

MALTARTI | Karnival [1 ta’ Frar 2016]

 

Edizzjoni tal-programm Maltarti dwar il-Ħrejjef: Ġaħan, definizzjoni tal-ħrafa, Qrempuċu, l-istejjer tar-Ronnie, Ħrejjef għal Żmienna.

MALTARTI | Ħrejjef [25 ta’ Jannar 2016]

 

MALTARTI | Ħrejjef [25 ta’ Jannar 2016]

 

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: