Guido Lanfranco

Għalliem, kittieb u folklorista

Twieled fit-18 ta’ Ottubru tal-1930. Attenda l-kulleġġ ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema, kif ukoll il-kulleġġ ta’ St. Michael f’San Ġiljan. Ftit wara mar korsijiet oħrajn fl-Università ta’ Malta u wara ddeċieda li jmur id-Dale Fields Study Centre f’Wales.

Lanfranco kien l-ewwel president tal-Malta Ornithological Society li issa huwa imsejjaħ Bird Life. Kien għalliem u huwa wieħed mill-folkloristi ewlenin ta’ Malta. Ġabar minn fomm in-nies: għajdut, ħrejjef, leġġendi u taqbiliet. Kiteb ukoll dwar bosta kurżitajiet oħra, ngħidu aħna: il-mediċina popolari, il-fjuri rari u oħrajn.

Il-Biblijografija

Data Isem Pubblikatur Kliem Muftieħ
1953, Ġunju A Short review of the Fauna and Flora of Malta The Link (24.viii) Flora u fawna
1954, Jannar – Frar Nature Study in Our Schools The Teacher (13. vii) Natura
1954 Underwater Probe (Seashore Life around Malta) The Times (28.v) Ħut, baħar
1954 Friends and Foes in Our Homes The Times (29. vi) Ħbieb, għedewwa
1954 Bird Migration over Malta The Times, (6. vii) Għasafar
1954 Midsummer Wild Flowers The Times (13. vii) Fjuri
1954, Lulju Nature Study for Standard One, (1) The Teacher (12. ii) Natura
1954, Settembru Natures Study for Standard One (2) The Teacher (13. iii) Natura
1954 Rare Funghi in Malta The Times  (20. vii) Natura
1954 Wild Flowers around Us The Times (2. viii) Natura, fjuri
1954 Crustacea of Malta The Times (10. viii) Ħlejjaq akwatiċi
1954 Commoner Erabs, Shrimps and Prawns The Times (17. viii) Ħlejjaq akwatiċi
1954 Armoured Sea Knights The Times (24.viii) Ħlejjaq akwatiċi
1954 Rare Species The Times (31. viii) Natura
1954 Overlooked Species The Times (14. ix) Natura
1955 Butterflies of Malta The Times (21. ix) Friefet
1955 Resident Species The Times (21.i x) Ħlejjaq f’Malta
1955 Migratory Species The Times (5. x) Ħlejjaq li m’għadhomx f’Malta
1955 Extreme rarities The Times(18. xi) Ħlejjaq rari
1955 Il-Ħajja tat-Tonn Is-Sajd (5. iv) It-tonn
1955 Pioneers of Vegetation The Times (31. v) Natura
1955, Sett Il-Ħut fil-Ħajja tagħhom Bullettin tal-Ministeru tal-Posta u Biedja Ħlejjaq akwatiċi
1955 Mammals of Malta The Michaelian (10. X) Natura
1955-1956 The Mackerel Family around Malta The Times (24.vi; 4.vii; 19.vii; 6,viii; 30.viii; 6.ix;3.i.1956; 10.i) Ħlejjaq akwatiċi
1956 Il-Ħut Madwar Malta Pronostku Ħlejjaq akwatiċi
1956 Sharks Our Shores The Times (16. Viii) Ħlejjaq akwatiċi
1957 Il-familji tal-Granċi fil-Baħar Tagħna Pronostku Ħlejjaq akwatiċi
1957 Maltese Reptiles Sunday Times (2. X) Ħlejjaq akwatiċi
1957 Tortoise and Turtle Sunday Times (3. xi) Ħlejjaq akwatiċi
1957 Maltese Lizards Sunday Times (17. xi) Rettili
1957 Snakes Sunday Times (1. xii) Rettili
1957 The Painted Frog The Times (8. xii) Natura
1957 Iż-Żrinġ Is-Sebħ (20. xii) Natura
1958 Pjanti f’Malta ftit Magħrufa Pronostku Pjanti
1958 Il-Fjuri tar-Rebbiegħa fil-Kampanja Tagħna Review (13.v) Fjuri
1958 Jellyfish in Malta Sunday Times (31.viii, 7.ix) Bram
1959 Ir-Rettili ta’ Malta Pronostku Rettili
1959 Wild Flowers Rarities in Malta First Discovered by C. Penza Sunday Times (3.v) Fjuri rari
1960 Il-Familja tal-Bram fil-Baħar ta’ Malta Pronostku Bram
1961 Il-friefet Ta Malta Pronostku friefet
1961 History Of Malta As presented By Abela In 1647 Gian Frangisk Abela : Essays In His Honour Storja
1962 Il-Gandotti Tar-Roti Rumani F’Malta Pronostku Tagħrif
1963 Prepared For The Natural Histroy Society Of Malta Il-baħrija,Pronostku Storja naturali
1964 Il-Qagħda Tal-Għasafar Fil-Gżejjer Tagħna Pronostku Għasafar
1965 L-Importanza Ta’ Filfla Pronostku Filfa, natura
1966 L-Istudju Tal-Ġebel Ta’ Malta u Għawdex Pronostku Ġebel, riċerka
1966 The Chameleon In Malta Times (12.v) Natura
1967 Ħlejjaq Tax-xtajta Pronostku Ħlejjaq
1968 Ħlejjaq Imsemmija Għal Malta u l-Maltin Pronostku Ħlejjaq
1969 Kurżitajiet Fil-Kampanja Tagħna Pronostku Natura, ħlejjaq
1973 Widnet il-Baħar: il-pjanta Nazzjonali ta’ Malta Għaqda Maltija tal-Istorja Naturali Widnet il-Baħar
1975 Duwa u Semm fil-Ħxejjex Maltin Klabb Kotba Maltin Mediċina popolari
1976

1978

Ħsibijiet Dwar il-Folklor Malti

Xi Aħbarijiet folkloristiċi

Recent Bibliography of Interest to Maltese Folklorists (an unclassified list)

Pronostku Folklor
1979

1979

1979

Tifkiriet tal-Iskola Qabel u fil-Gwerra

Biblijografija (Part 2)

Noti Folkloristiċi

Pronostku

L-Imnara

Tifkiriet

Folklor, noti

1980, Jannar

1980

Il-Friefet tal-Gżejjer Maltin

Bibliography of interest to Maltese Folklorists (III)

Sagħtar (1. Pġ 12) friefet
1980

1980

1981

1981

Some recent communicatios on the folk medicine of Malta

Popular Medicinal Plants – hand coloured illustration

Results of Truck-Name Watching

The Water Seller Hand Coloured

Events of Folkloristic Interest

Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists

Deposit at the Public Library

L-Imnara

Mediċina tradizzjonali
1982

1982

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

Fetaħ il-Mużew tal-Folklor

Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists

Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists (6)

Kopji ta’ ittri dwar Mediċina Popolari

Katalgu tal-Wirja ta’ Kwadri dwar Folklor Malti taħt l-awspiċi tal-Għaqda tal-Folklor – ħarġa speċjali

Nota dwar il-Kwadru

Tberik tad-Djar

Ħġejjeġ ta’ San Ġwann

Il-Mitħna tar-Riħ

L-Ewwel tas-Sena

Il-Passju

Proċessjoni ta’ Korpus

Li Jsinn; Bizzilla; Devozzjoni

Il-Qarinza

Tal-Ħobż; L-Għajn tal-Ilma

In-Newwieħa (I)

In-Newwieħa (II)

It-Tbaħħir tad-Djar

Il-Ġilwa tat-Tieġ

Bandli ta’ Lapsi

Kastelli: Landier

Xogħol tal-Qfief

Ir-Rożarjanti

Il-Quċċija

Il-Ballata tal-Belt

Tal-Forn

Tal-Ħalib

Il-Karru tal-Mejtin

Tal-Bexxiexa

It-Terrimaxka

Il-Kenur

Il-Fintusa

L-Imnara

Kura f’San Ġiljan

Fratellanza tal-Kurċifiss

Stampa, Suppliment

L-Imnara

Deposit at the Public Library

L-Imnara

Mediċina tradizzjonali

katalgu, wirja

1983 Link with the Recent Past Series in Civilisation, 1982-83: 1. L-imgħoddi
1983 Local Transport Anniversarie The Times  (11.ii); Trasport lokali
1983 Recent Bibliography L-Imnara (VI) Folkloristi lokali
1984

1984

New Customs in Holy Week

Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists (7)

L-Imnara II,3 (Diċ.). Kostumi, il-Ġimgħa l-Kbira
1985 Feast of St Dominic at Vittoriosa – An Occasion to Recall the Past The Times (22.Viii). Festa San Duminku
1985-1986 Trasport Mingħajr Magni Series In Saghtar Trasport
1986 Biblijografija riċenti ta’ Folkloristi Lokali L-Imnara Nmr 10, Part 8 Biblijografija
1987, Ott. Dizzjunarju fil-Qasir ta’ Annimali u Ħxejjex Madwarna Sagħtar (10. Pġ5) Dizzjunarju, annimali, ħxejjex
1988 Gerolamo Darmanin, Skultur u Marmista li s’issa ħadd għadu ma kiteb dwaru Pronostku Gerolamo Darmanin
1988 Lore and Beliefs in Local Weddings Weddings 2 Twemmin, tiġijiet lokali
1988

1989

1990

1990

Maltese Folk Feasts: The Blessing of the Animals

Storja fil-Qosoor tal-Għaqda tal-Folklor

Kartolini Antiki tal-Għonnella

Ritratti- Festa ta’ San Duminku 1983 u Karru tal-Mejtin

Haphen 67

L-Imnara

L-Imnara

It-tberik tal-annimali

kartolini, għonnella

Festa, San Duminku, karru tal-mejtin

1994

1994

L-Iżvilupp tat-Tberik tal-Annimali Fil-Gżejjer Maltin

Ħalib, Ġbejniet u Rkotta – noti miġbura minn fomm l-anzjani

Pronostku It-tberik tal-annimali
1995 L-Arti Popolari F’Malta Pronostku Arti
1995 Il-Pompa tar-Rih L-Imnara v.V n 2/19; Għodda
1996 Sunetti Tal-Festi Jew Karti Volanti Pronostku Sunetti
1996 Trades and Crafts of the Recent Past In Mosta’, In Mosta the Heart of Malta Pronostku Snajja’
1997 Il-Pronostku Malti Bħala Storja ta’ Siġra Xiħa Pronostku Storja, siġra
1991, Ġunju

1991

1994

1994

1994

1994

1995

1995

1996

1996

1997

1998

1998

Kitchenware of the Recent Past

Dwar il-Ħobż f’Malta

The Blessing of Animals Background and Development

Ġabra ta’ Taqbiliet Popolari (L-ewwel parti)

Ġabra ta’ Taqbiliet Popolari (L-ewwel parti)

Old Smoking Pipes

Il-Pompa tar-Rih

Some Effects of Tourism on Maltese Folklore

Dwar iż-Żafżafa f‟Ħal Għaxaq

Għana, Taqbil u Siltiet mill-Ħajja

Ftit Noti fuq Logħob u Taqbil tat-Tfal

Melodija u Għana fid-Dar u fit-Triq

Il-Vjatku f’Malta mis-Seklu Sittax sas-Seklu Dsatax

Weddings and Homes

L-Imnara

L-Imnara

L-Imnara

L-Imnara

L-Imnara

L-Imnara

Għodda tal-kċina

Ħobż

Tberik, annimali

Taqbiliet, ġabra

Taqbiliet, ġabra

Pipi

Pompa

1999 L-Istorja tat-Trasport f’Malta K.K n.1 Storja, trasport
1999

1999

2000

2000

2001

2001

L-Istatwi Tutulari u l-Istatwarji tagħhom

Sant’Anna fil-Folklor Malti

L-Għana ta’ Antonia Dimech ta’ 90 sena

It-Tagħlim tad-Duttrina

Mysterious Rock-Surface Pans

Il-Veranda Lampada f’Ħaż-Żebbuġ

MidSea Books Statwi
2004

2004

Toughts On Some Popular Remides Of The Recent Past’

Talb, Brajbu u Kliem ir-Riqi

Sunday Times (3.x) Folklor
2005

2005

Drawwiet u Ħajja Mill-Istorja ta’ Malta, Some Aspects Of Maltese Christmas  Traditions’

Makkaruni, Twerriq u Tqasqis fix-Xogħol tas-sigarrett

Treasures Of Malta, xii/1 Drawwiet, folklor
2006

2006

Logħob,Taqbil u Ġugarelli tat-Tfal Maltin

Nota dwar il-Buttar, il-Btieti, u l-Kaputa

Wise Owl Taqbil, logħob tat-tfal
2007

2007

Bejn Storja u Drawwa; Fjuri Slavaġ Maltin

Il-Balklor Tony Camilleri

Wise Owl Storja, drawwiet, fjuri
2008 Ċajt Bil-Limerikki; Nagħrfu L-Leġġendi Maltin. Wise Owl Ċajt, limerikki, leġġendi
1992 Dwar il-Ħobż f’Malta L-Imnara Ħobż
1993 Ħxejjex Mediċinali u Oħrajn     (L-ewwel edizzjoni) 2000 Ħxejjex mediċinali
1993 Limerikki The Teacher (iv. x) Limerikki
1993 Prewar Maltese Kitchen Malta Independent 12.ix Għodda tal-kċina
1993 Trades and Crafts in the Past, the Heart of the Maltese People 9th Malt. Book Fair Catalogue 27/x Snajja’
1993 Xi Drawwiet u Twemmin tal-Imgħoddi dwar il-Milied Il-Mument 12.xii. Drawwiet, twemmin, il-Milied
1994

1994

Ġabra ta’ Taqbiliet Popolari (l-ewwel parti)

Ġabra ta’ taqbiliet popolari (it-tieni parti)

L-Imnara Nmr.16, pġ. 71-75

L-Imnara Vol. 4, Nmr.4,  pġ.112-116

Taqbil popolari
1994

1994

Characters in Our Christmas Cribs

Ħalib, Ġbejniet u Rkotta – noti miġbura minn fomm l-anzjani

ST Supplement 4 xii.

L-Imnara, 5, (1), 5-12.

Presepji

Noti, ħalib, ġbejniet, rkotta

1997 Limerikki In-Nazzjon 12.xii Limerikki
1998 Tifkiriet tal-Gwerra Il-Mument 26.iv Tifkiriet, gwerra
1999 Tbaħħir L-Imnara Superstizzjonijiet, tbaħħir, twemmin
1999 L-Għana ta’ Antonia Dimech ta’ 90 sena L-Imnara Taqbil
1999 Sant’Anna fil-Folklor Malti L-Imnara Folklor, twemmin
2000 Ħxejjex Mediċinali u Oħrajn fil-Gżejjer Maltin BDL Mediċina popolari, folklor
2001 Gatt Patricia Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin ta’ guido Lanfranco Focus, Il-Mument 3.vi. Drawwiet, tradizzjonijiet
2001 Kulanna Kulturali (Vol.24) – Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin PIN Drawwiet, tradizzjonijiet
2001 Mediċina Popolari tal-Imgħoddi fil-Gżejjer Maltin Midsea books Mediċina popolari
2002

2002

Kullana Kulturali – L-Istorja tat-Trasport f’Malta

Is-siġġijiet tal-knisja

Pin

L-Imnara

Trasport

Siġġijiet, knisja

2003 Xogħol, Ġaħġiħ u Snajja’ Wise Owl Xogħol u snajja’
2003

2003

Il-Flora Maltija

Il-Qubbajt u l-Qagħaq tal-Għasel

PIN Flora
2004 Folklor Klabb Kotba Maltin Ġabra ta’ kitbiet mill-Għaqda Maltija tal-Folklor
2004 Ħajjitna fl-Imgħoddi Wise Owl Storja, drawwiet, tradizzjonijiet, għajdut
2004 Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin PIN Drawwiet, tradizzjonijiet, għajdut
2005 Drawwiet u ħajja mill-Istorja Wise Owl Drawwiet, tradizzjonijiet, għajdut
2006 Il-Faxxikli f’Tas-Sliema Tas-Sliema (Local Council) iv-vi Faxxikli
2007 Fjuri Slavaġ Maltin Wise Owl Fjuri
2007 Bejn Storja u Drawwa Wise Owl Storja, drawwa, tradizzjonijiet
2008 Nagħrfu l-Leġġendi Maltin Wise Owl Leġġendi
2009

2009

Il-Ħut Madwar Malta

Is-Superstizzjoni tat-Tbaħħir

Allied Ħut
2010

2010

Kurżitajiet

Xi Annimali li kienu Jużawhom fir-Rimedji Popolari

Pronostku

L-Imnara Vol. 9 (3), Nru 3,  pġ.114-116

Drawwiet, folklor

Rimedji popolari

2011 Żwieġ, Twelid u Mewt, Drawwiet u Tradizzjonijiet Wise Owl Folklor, drawwiet, tradizzjonijiet
2014 Il-Faxxikli f’Tas-Sliema Tas-Sliema (Kunsill Lokali) vii. faxxikli
2015 L-Imnatar jew Litaniji, Ġakulatorji u Repetizzjonijiet Programm Festa Rużarju Gudja Talb, twemmin
2017

2017

Minn Fomm il-Poplu

Kuruni ta’ Devozzjoni

Klabb Kotba Maltin Esperjenzi, tradizzjonijiet, taqbil, drawwiet

Programmi

Data Isem Programm
1986 L-Ewwel Ħjiel dwar Ġilormu Darmanin l-Iskultur li Ħadem il-Vara tas-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesú Festa Sacro Cuor, Sliema
2004 Iċ-Chapbooks jew Letteratura tat-Triq u l-Mosta Festa programm, soċjetà Piroteknika viii.
2010 Kurżitajiet u Leġġendi dwar Artisti f’Malta Festa Programm Aniċi Band Club, Qormi
2010 Dwar xi kliem Malti Festa Programm, Banda San Filippu, Ħaż-Żebbuġ. vii.
2010 Dwar l-Ikel fil-Kunventi tas-Seklu Dsatax Santa Marija Festa Programm, Gudja. Viii.
2011 Evolution of Trades and Crafts in the Maltese Islands Proceedings International Conference 2010, Qala Gozo
2011 Kastigi u Privileġġi fis-Sawm u Astinenza tal-Imgħoddi Talent Żebbuġi Holy Week Progr. Iv.
2011 Ġuħ u Ikel fi Żmien l-Imblokk tal-Franċiżi f’Malta Festa Programm, San Nikola, Festival Brass Band
2011

2012

Ħxejjex Slavaġġ Imsemmijin Għall-Madonna

Il-Mixegħla bit-Tazzi taż-Żejt

Festa programm, Assumption Band Club, Gudja X.
2014 Ħlewwiet Simboliċi fir-Randan u l-Għid il-Kbir Leħen il-Qala l-Għid iv. u Talent Żebbuġi , Ġimgħa Mqaddsa Ħaż-Żebbuġ, iv.
2014 Ħwienet tal-Merċa u tax-Xorb Siggiewi Festival & Brass Band vi.
2014 Il-Ballata u l-Marżebba Festa San Ġużepp, De Rohan Band Club, Ħaż-Żebbuġ vii.
2015 L-Imnatar jew Litaniji, Ġakulatorji u Repetizzjonijiet Programm, Festa Rużarju, Gudja.

Intervisti

Data Isem Isem l-Intervistatur
2012, 9 ta’ April https://youtu.be/ZgeOtZuO4lw Saviour Balzan
2017, 7 ta’ Settembru https://youtu.be/d3nB8nImFUk Yanika Schembri Fava

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: