Researching Maltese and Mediterranean oral traditions: A French-Maltese Collaboration – Micheline Galley

Il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju, fis-6.00pm, ir-riċerkatriċi magħrufa tat-tradizzjonijiet orali fil-Mediterran Micheline Galley se tagħmel taħdita bl-Ingliż fuq Zoom u Facebook fuq ir-riċerka li għamlet fuq medda ta’ erbgħin sena dwar it-tradizzjonijiet orali f’Malta u l-Magreb. It-taħdita jisimha “Researching Maltese and Mediterranean Oral Traditions: A French-Maltese Collaboration”

Segwi l-filmat: https://www.youtube.com/watch?v=cuocT9U31DI

Deskrizzjoni tat-taħdita

Id-drittijiet ta’ dan ix-xogħol huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder. 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: