Bil-ballun f’saqajna … jew fi lsienna? 

Nhar It-Tnejn 7 ta’ Frar 2022 fis-6.00pm, Keith Attard, “Bil-ballun f’saqajna … jew fi lsienna”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Barmu għal ġewwaħareġ għall-friefetpassaturpinġihulukiluhomnifed id-difiżażifen bil-ballun

Din it-taħdita se tlaqqagħna ma’ għadd ta’ espressjonijiet li jingħadu fil-futbol. Fost affarijiet oħra, se tingħata ħarsa wkoll lejn:

  •  il-lingwaġġ tekniku u l-lingwaġġ figurattiv;
  •  l-użu tal-Ingliż u tat-Taljan fl-espressjonijiet tal-futbol;
  •   il-metafora kunċettwali fil-futbol;
  •  l-influwenza tar-reġistru tal-futbol fit-taħdit ta’ kuljum, fil-politika, fuq it-televiżjoni u f’oqsma oħra;
  • x’għandu jiġi evitat f’dan ir-reġistru;
  •  l-ekonomija semantika fl-espressjonijiet tal-futbol;
  • espressjonijiet ta’ nkejja;
  • espressjonijiet imnebbħa minn kuntest lokali.
Ritratt ta’ Keith Attard meħud minn Matt

Keith Attard huwa għalliem tal-Malti tas-sekondarja, qarrej tal-provi u awtur ta’ żewġ kotba ta’ Ballun Pinġut (2012, 2014). Bħalissa huwa l-President tal-Għaqda tal-Malti – L-Università. Flimkien mal-qari, żewġ passjonijiet kbar tiegħu huma l-Malti u l-isport.

Strada Stretta Ħadet il-Fama u Marret Torqod?

Nhar It-Tnejn 31 ta’ Jannar 2022 fis-6.00pm, George Cini, “Strada Stretta Ħadet il-Fama u Marret Torqod?”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Egyptian Queen

L-isem Strada Stretta jqanqal xmara t’emozzjonijiet f’kull min jara miktub jew jisma’ dan l-isem. X’tip ta’ memorji ġġib it-triq lil dawk li qalgħu x’jieklu minnha? Huma tifkiriet ta’ tbatija, swat u ħażen? Jew ta’ żmien li jiddispjaċihom li ġie u mar bla kliem u bla sliem?

Tpinġija ta’ Paul Caruana

Għal dawk li ma kinux midħla tat-triq, Strada Stretta kienet meqjusa bħala bejta ta’ ħallelin u xxellerati. L-istess kienu x’aktarx jaħsbu dawk li jidhrilhom li huma biss kien ħaqqhom il-premju tal-ġenna minħabba d-dijadema ta’ qdusija li kienu jiddandnu biha għal għajn in-nies. F’din it-taħdita George Cini se jitkellem dwar ir-riċerka li għamel għall-kotba tiegħu dwar Strada Stretta. Se jippreżenta xi rakkonti ta’ nies li jiftakru u għexu esperjenzi f’din it-triq li darba xegħlet.

George Cini

George Cini ggradwa b’Baċellerat fl-Arti (Unuri) fl-istudju tal-komunikazzjoni u għandu Maġisteru fil-ġurnaliżmu. Jgħallem il-ġurnaliżmu fl-Università ta’ Malta, ħadem fl-industrija tar-reklamar u l-marketing, kien night editor mal-gazzetta Times of Malta u qatta’ għaxar snin korrispondent mal-aġenzija tal-aħbarijiet Associated Press. Cini ppubblika tliet kotba: Strada Stretta: It-Triq li darba xegħlet il-Belt (2010), Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt (2015) u Strada Stretta: Aktar stejjer mit-triq li darba xegħlet il-Belt (2021).

Il-qoxra tal-ktieb, “Strada Stretta: Aktar stejjer mit-triq li darba xegħlet il-Belt” (2021).

Offerta: Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt u Strada Stretta: Aktar stejjer mit-triq li darba xegħlet il-Belt jiġuk €25 flok €29.50ċ l-wieħed. Tista’ tordna l-ktieb jew il-kotba billi tibgħat messaġġ fuq 9943 0578.

Lejn Tnissil ta’ Lista ta’ Termini Tekniċi Teatrali

Nhar It-Tnejn 17 ta’ Jannar 2022 fis-6.00pm, Dr Marco Galea, “Lejn Tnissil ta’ Lista ta’ Termini Tekniċi Teatrali”. Din it-taħdita, li se ssir mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta’ Malta u se tintwera diretta fuq Zoom u Facebook, hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Il-prattika teatrali f’pajjiżna, b’mod ġenerali ħafna, żviluppat b’għajn waħda lejn il-ġara tagħna, omm il-poeżija imma wkoll qabla ta’ ħafna prattiċi kulturali oħra, u l-oħra, lejn l-art ta’ Shakespeare, għal ħafna snin ta’ ġewwa. Dan huwa rifless mhux biss fl-istil tax-xogħlijiet li ttellgħu u għadhom jittellgħu fit-teatri tagħna, imma wkoll fit-terminoloġija li nużaw biex nitkellmu dwar din il-prattika. Fuq naħa għandna t-tradizzjoni tat-teatru popolari Taljan li bejn is-seklu dsatax u s-seklu għoxrin welldet it-teatru popolari tagħna, imma ħalliet iż-żokra mwaħħla, għax waqt li l-lingwa Maltija nstemgħet bħal bikja ta’ tarbija fit-teatri u t-teatrini improvizzati tagħna, meta t-testi tniżżlu fuq il-karta u ġew stampati, aktarx li d-didaskalija baqgħet bit-Taljan. Għalhekk, il-kelma stampata ftit toffrilna għajnuna. B’mod jixtiebah, it-tradizzjoni Ingliża aktarx għaddiet minn fuq dak li sabet qabilha u għaffġet dak li seta’ nibet qabel bħalma jagħmlu ż-żraben ta’ riġment suldati.

F’din is-sitwazzjoni, il-prattikanti teatrali f’pajjiżna, bħal ħaddiema f’ħafna oqsma oħra tekniċi, huma miftuma minn terminoloġija bil-Malti li jistgħu jużaw biex jitkellmu dwar xogħolhom. L-intervent ta’ Galea f’dan kollu mhux se jkun li jipprovdi dan il-vokabolarju, imma li jiddiskuti mal-udjenza metodu jew metodi biex dan il-vokabolarju jinħoloq, b’ħarsa lura lejn ix-xquq tal-istorja b’ħarsa ’l quddiem lejn dak li jista’ jgħinna.

Dr Marco Galea huwa kap tad-dipartiment tal-Istudji Teatrali u direttur tar-riċerka fl-Iskola tal-Arti Performattiva fl-Università ta’ Malta, fejn jikkordina wkoll ix-xogħol fuq arkivju diġitali tal-arti performattiva f’Malta. Ir-riċerka tiegħu tinkludi suġġetti bħat-teatru f’Malta, it-teatru postkolonjali u t-teatru amatorjali.