Namur, Għerusija u Tieġ La Maltija

 

L-awtur/i Id-data Isem is-sors
St. Priest, Chev. 1791 Malte par un voyageur françois. Seconde Partie – Nôces (pġ. 31-36)
Abela, G.F., Della 1647 Descrittione di Malta, Malta
Anon. 1887 Carnivalata – Scena Burlesca, Pangctapas, Malta, ref. BNM: BU-4-12
Aquilina, Ġ. u Saydon, P.P. 1940 Żewġ Siġġijiet battala. F’”Is-Sebħ. Qari bil-Malti mictub mix-Xirka Xemia”, (II Sena – Għadd XVII). Tinqara fil-“Ward ta’ Qari Malti” – It-Tielet Ktieb (pġ. 278-282)
Aquilina G. u Fiorini S., 2001 Documentary Sources of Maltese History, Part IV/1: Documents at the Vatican, Archivio Segreto Vaticano, Congregazione Vescovi e Regolari, Malta: Visita Apostolica no. 51, Mgr Petrus Dusina, 1575, Malta
Badger, G.P. 1859 Description of Malta and Gozo (pġ. 121-6; 147)
Busuttil, V. 1922 Holiday Customs in Malta, is-sitt edizzjoni (pġ. 121-6)
Caruana, A.E. 1968 Inez Farruġ, edizzjoni annotata mill-Prof. Ġ. Aquilina (pġ. 62-70)
Cassar Pullicino, Ġ 1947 Id-Djalogi ta’ De Soldanis, bi studju storiku-soċjali – l-iżjed id-Djalogu II – “Il-Bidwi għaż-Żwieġ” (pġ. 18-19) u IV – “Fuq iż-Żwieġ ta’ Tifel Bidwi” (pġ. 20-22)
—— 1966 Notes for a History of Maltese Costume, fil-“Maltese Folklore Review” (Vol.1, Nmr. 3)
—— 1966 Extracts from Marriage Contracts of 1598, 1709, 1710 and 1741”
—— 1975 Il-Folklore Malti (pġ. 112 – 119)
Ciantar, G. A. 1772 Brieve notizia d’alcune antiche usanze de’ Maltese e della loro indole, e de’ costumi loro in generale, fl-edizzjoni ta’ Abela-Ciantar, Malta Illustrata, Libro Primo e Secondo. Malta (pġ. 770-778)
Curmi, Giovanni 1928 Costumi nuziali antichi maltesi ta’ Agius De Soldanis, G.F. (silta mill-Ms. R.M.L. 142, Vol.5) maħruġa fil-“Malta Letteraria”, (Serie II, Vol.III Pġ. 21-24)
Manuskritti fil-Biblijoteka Nazzjonali   il-Belt Lib. 1 Lib. 3 Lib. 143A Lib. 143 Dupl. Lib 1462
Preca, A. 1886 / 4 / 1 Żewġ Siġġijiet battala. F’”Is-Sebħ. Qari bil-Malti mictub mix-Xirka Xemia”, (II Sena – Għadd XVII)
Saydon, P.P 1933, Ġun Tieġ f’Raħal. Fil-Għadd 28 ta’ “Leħen il-Malti”
Saydon, P.P. 1972 “Mill-Pinna ta’ Saydon” Edizzjoni Klabb Kotba Maltin. (Nmr, 12-13. Pġ. 56-60)
     

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: